Moldova va plăti despăgubiri de 1,79 milioane de dolari unui investitor american

shadow
Vineri, 26.10.2018 05:39   3260
Guvernul urmează să achite în acest an din fondul de rezervă suma de 537.802 de dolari, care va fi prima rată de 30% la plata unei despăgubiri de peste 1,792 milioane dolari (circa 30,5 milioane lei), omului de afaceri american Zbigniew Piotr Grot.

E vorba de executarea hotărârii arbitrale adoptate pe 28 iunie 2018 de Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii al Băncii Mondiale (ICSID) în cauza Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova.

Guvernul obligat să plătească

Restul de peste 1,25 milioane dolari, ce reprezintă 70% din totalul stabilit în hotărârea ICSID, vor fi achitate din bugetul de stat preconizat pentru anul 2019.

Potrivit Ministerului Justiţiei, amânarea executării sentinţei arbitrale atrage după sine majorarea sumei care urmează a fi achitată de Republica Moldova. Totodată Guvernul nu are de gând să conteste decizia ICSID.

Disputa a pornit de la faptul că după ce în 2010, filiala din Moldova a firmei americane Laguardia USA LLC deţinută de Zbigniew Grot a încheiat acorduri cu sute de proprietari de terenuri din satele Coșernița, Vărvăreuca și Roșietici (raionul Florești), pentru arenda a 2.830 de hectare de teren arabil pe care investitorul american intenționa să cultive grâne, iar autoritățile locale au refuzat să înregistreze contractele, invocând încălcări ale legislației.

Advertisement

În schimb au înregistrat contractele de arendă pentru aceleași terenuri agricole care au fost încheiate între firma locală Bio-Alianța SRL și proprietari.

Moldova a încălcat tratatele internaționale

Încercările investitorului american de a soluționa cazul în instanțele din Modova au eșuat, așa că s-a adresat în ICSID cerând despăgubiri de circa trei milioane dolari. 

În ședința din 28 iunie 2018, Tribunalul a decis că Moldova a încălcat drepturile investitorului american și respectiv nu a respectat prevederile Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor semnat cu Statele Unite.

Potrivit Global Arbitration Review, Tribunalul a decis să acorde investitorilor despăgubiri de 400.000 dolari, la care se adaugă o dobândă anuală de 5% pentru perioada disputei. În plus Moldova trebuie să acopere și costurile aferente cazului, împreună cu o parte din onorariile legale achitate avocaților. 

În total au rezultat 1,792 milioane de dolari. La aceasta se adaugă şi onorariile de câteva sute de mii de euro achitate de Guvern pentru asistența juridică acordate de firma Schoenherr Rechsanwaite GmbH (Austria) și Cabinetul avocatului Vladimir Iurkovski din Republica Moldova, apoi costurile totale trec de două milioane de dolari.

Citiți și:

Guvernul mai alocă încă 2,6 milioane lei în conflictul cu un investitor american

Menţionăm că de caz s-a arătat interesat și Departamentul de Stat al SUA, reprezentanții căruia au avut anul trecut întrevederi și cu diplomații moldoveni.

"Analizând ultimele evoluții în special poziția RM și non-acțiunile Ministerului Justiției al RM, partea americană suspectează în acest caz violarea de către RM a prevederilor tratatelor multilaterale și regionale în domeniul investițiilor la care SUA este parte", susține într-un raport Ministerul Afacerilor Externe.Oportunitati