Ale cui interese apără funcţionarii Ministerului Agriculturii şi Agenției Proprietății Publice?

shadow
Vineri, 12.10.2018 06:36   1616
Demiterea în condiții suspecte a lui Liviu Volconovici din funcția de Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale a ridicat mai multe semne de întrebare. Aceasta scoate la iveală însă faptul că acesta, dar şi alţi funcţionari au promovat frecvent interesele unor companii private şi mai puţin cele ale statului.

E cazul unui litigiu în jurul unei întreprinderi a statului – Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău. Privatizat încă în anul 2000, iar ulterior naţionalizat, Combinatul a falimentat repetat sub administrarea statului şi acum e în procedură de lichidare, majoritatea bunurilor fiind deja în posesia creditorilor.

Citiți și:

Controale la comandă cu sute de tone de răsărită dispărute la Combinatul de produse cerealiere

Activele întreprinderii unde statul mai deţine 79,6% din acţiuni au devenit de mult timp ţinta unor lupte dintre diverşi afacerişti, graţie amplasării reușite.

Cronologia unui litigiu interminabil

Anul 2000. Guvernul privatizează pachetul de 79,6% de acţiuni ale Combinatului de Produse Cerealiere (CPC) din Chişinău. Însă noul proprietar, Larga-Vin SA (controlată atunci de milionarul Valerii Moraru), nu și-a respectat angajamentele investiționale, iar în 2001 a intrat în datorii pe credite luate de la Mobiasbancă, punând în gaj activele întreprinderii.

Anul 2002. Mobiasbancă cesionează creanţele Combinatului în mărime de 389.533 dolari şi 5.969.972 lei în favoarea firmei Picom SRL (lichidată în 2008).

Anul 2003. Prin hotărârea Curţii de Apel Economice, statul reintră în proprietatea pachetului de 79,6% de acţiuni ale Combinatului de Produse Cerealiere, ca urmare a constatării că Larga-Vin nu şi-a îndeplinit obligaţiunile investiţionale.

Anul 2007. Curtea de Apel Economică admite acţiunea Picom SRL şi decide încasarea de la CPC a datoriei de 389.533 dolari şi 5.969.972 lei, şi a dobânzilor contractuale calculate până pe 1 martie 2006, în mărime de 5,57 milioane lei şi circa 200.000 de dolari. În acelaşi an Picom SRL cesionează dreptul de încasare a creanţelor de la CPC în favoarea firmei Cerealis-Prod SRL (unic asociat Maxim Pasecinic).

Anul 2008. Cerealis-Prod SRL se adresează în instanţă pentru a încasa de la CPC dobânzile şi penalităţile contractuale.

Anul 2010. Cerealis-Prod SRL cesionează creanţele CPC în favoarea firmei Servivet SRL (deţinută până în noiembrie 2015 de Alexandr Burcovschi, iar acum de Sergiu Novac şi Claudia Şevciuc), care în acelaşi an a cesionat creanţele de 5,9 milioane lei şi de circa 235.000 de dolari unei alte firme – Alum-Sistem SRL (unic asociat Iulian Sliusari), care peste trei ani cesionează creanţele mai departe: firmei Cimexgrup-lmpex SRL (acum unic asociat Vladislav Chirica, fiul lui Vasile Chirica, fost funcţionar la Ministerul Agriculturii, iar acum asistent al deputatului Ion Bălan).

Anul 2012. Judecătoria Ciocana din Chişinău decide de a înlocui Cerealis-Prod SRL în calitate de reclamant cu succesorul de drept Servivet SRL în procesul împotriva Combinatului privind încasarea sumelor de 5,74 milioane lei şi de 227.794 dolari cu titlu de dobânzi, la care se adăugau penalităţi de 172.067 lei şi 6.833 dolari.

Anul 2014. Judecătoria Ciocana admite parţial cererea firmei Servivet SRL şi decide încasarea de la combinat a sumei de 5,98 milioane lei şi de 227.794 dolari. Decizia respectivă este contestată la Curtea de Apel de compania Cimexgrup-lmpex SRL.

Instanţa casează decizia şi restituie cauza spre examinare primei instanţe. În acelaşi an, atât administraţia combinatului, cât şi cea a Ministerului Agriculturii au solicitat intervenţia Centrului Naţional Anticorupţie şi Procuraturii, susţinând că anterior la administrarea întreprinderii ar fi fost prejudiciate interesele statului prin semnarea contractelor de creditare.

Iunie 2014. Procuratura Anticorupţie refuză pornirea unei urmăriri penale contra fostei conduceri a Combinatului, „deoarece nu există faptul infracţiunii”. În ordonanţa de refuz semnată de procurorul Ruslan Botnaru este citată conducerea Combinatului, care recunoştea că inclusiv Curtea Supremă de Justiţie a dat dreptate firmei Servivet, respingând recursurile depuse de întreprindere privind anularea contractelor de împrumut semnate în anul 2001.

Războiul din instanţe a continuat, în el fiind atrasă şi întreprinderea Avicola Bucovăţ SA, care primise în aprilie 2014 în posesie de la Servivet SRL bunurile imobiliare ale Combinatului de Produse Cerealiere, în baza unor decizii ale instanţelor.

Anul 2016. Judecătoria Ciocana şi apoi şi Curtea de Apel Chişinău resping cererile Cimexgrup-lmpex SRL de a fi acceptat ca intervenient principal.

Septembrie 2017. Ministerul Agriculturii depune o cerere de revizuire a hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 2 aprilie 2014, în baza căreia bunurile Combinatului au fost transmise în posesia Avicola Bucovăţ. În documentul semnat de Ion Mămăligă, reprezentant al Ministerului Agriculturii, se cerea revizuirea cât mai rapidă a acestei hotărâri, pentru repararea „prejudiciului de 101.570.000 lei cauzat statului”. În acest sens se făcea referinţă la un act de constare a Inspecţiei Financiare.

Decembrie 2017. Colegiul Civil al Curţii de Apel respinge însă cererea Ministerului Agriculturii, considerând-o neîntemeiată şi inadmisibilă, pentru că instituţia era la curent cu cele ce se întâmplă la Combinat şi nu poate fi invocat faptul necunoaşterii situaţiei.

7 martie 2018. Și CSJ respinge recursul Ministerului constatând că acesta este nemotivat şi „nu conţine esenţa şi temeiurile recursului, argumentele ilegalităţii sau netemeiniciei încheierii atacate”.

Cu toate acestea, Ministerul Agriculturii continuă lupta pentru combinat, dar din cererile depuse rezultă că la mijloc sunt mai degrabă interesele unei companii private, decât cele ale statului. E vorba în special de Cimexgrup-lmpex SRL.

15 mai 2018. Judecătoria Ciocana emite o nouă încheiere prin care respinge o cerere de revizuire depusă deja de Minister. SA Avicola Bucovăţ a solicitat respingerea acesteia ca fiind inadmisibilă, susţinând că Ministerul Agriculturii „nu a fost și nu este persoana care ar fi fost lezată în drepturi”.
„Despre emiterea actelor judecătorești a căror revizuire solicită revizuentul a cunoscut din anul 2014, care în cadrul procedurii de insolvabilitate a SA CPCC și-a desemnat reprezentantul său”, susţinea administrația SA Avicola Bucovăţ.

Ministerul şi interesele unei companii

Ministrul Liviu Volconovici mai semnează un nou recurs (pe toate nu le cunoaştem), depus la Curtea de Apel, solicitând casarea încheierii judecătoriei Ciocana şi atragerea instituţiei în proces ca intervenient accesoriu.

În document se menţionează printre altele că decizia din 2014 prin care Judecătoria Ciocana admite parţial cererea firmei Servivet SRL şi decide încasarea de la Combinat a sumei de 5,98 milioane lei şi de 227.794 dolari ar fi una ilegală, pentru că Cimexgrup-lmpex SRL ar fi „unica societate în folosul căreia puteau fi încasate sumele respective”.

Concomitent în acest litigiu este atrasă şi Agenţia Proprietăţii Publice, care este informată de Minister despre proces.

Aşa că pe 23 august 2018, deja Agenţia Proprietăţii Publice se adresează la Curtea de Apel cu cerere de revizuire similară celor depuse anterior de Ministerul Agriculturii.

Şi în documentul semnat de Vladimir Baldovici, şeful APP, se menţionează că ar fi fost încălcate drepturile firmei Cimexgrup-lmpex SRL. Asta chiar dacă există decizii irevocabile ale CSJ din 2015-2018, prin care au fost respinse pretenţiile firmei de a încasa creanţele menţionate anterior.

În concluzie, putem menţiona că în condiţiile în care atâtea instanţe au emis decizii, inclusiv irevocabile şi au constatat că Ministerul şi alte instituţii ale statului au ştiut despre cele ce se întâmplă şi au avut suficient timp pentru a-și apăra interesele, apoi toate aceste litigii seamănă mai degrabă a hărţuire a unor oameni de afaceri în interesul altor oameni de afaceri, mai apropiaţi de putere.

Advertisement

Citiți și:

39 de întreprinderi de stat își vor schimba fondatorul

Acest articol poate fi republicat fără obligații financiare sau constrângeri legale, cu condiția citării sursei Mold-Street.com și indicării hyperlinkului activ la articol.Oportunitati