Ale cui interese apără funcționarii Ministerului Agriculturii și Agenției Proprietății Publice?

shadow
Vineri, 12.10.2018 06:36   3387
Demiterea în condiții suspecte a lui Liviu Volconovici din funcția de Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale a ridicat mai multe semne de întrebare. Aceasta scoate la iveală însă faptul că acesta, dar și alți funcționari au promovat frecvent interesele unor companii private și mai puțin cele ale statului.

E cazul unui litigiu în jurul unei întreprinderi a statului – Combinatul de Produse Cerealiere din Chișinău. Privatizat încă în anul 2000, iar ulterior naționalizat, Combinatul a falimentat repetat sub administrarea statului și acum e în procedură de lichidare, majoritatea bunurilor fiind deja în posesia creditorilor.

Citiți și:

Controale la comandă cu sute de tone de răsărită dispărute la Combinatul de produse cerealiere

Activele întreprinderii unde statul mai deține 79,6% din acțiuni au devenit de mult timp ținta unor lupte dintre diverși afaceriști, grație amplasării reușite.

Cronologia unui litigiu interminabil

Anul 2000. Guvernul privatizează pachetul de 79,6% de acțiuni ale Combinatului de Produse Cerealiere (CPC) din Chișinău. Însă noul proprietar, Larga-Vin SA (controlată atunci de milionarul Valerii Moraru), nu și-a respectat angajamentele investiționale, iar în 2001 a intrat în datorii pe credite luate de la Mobiasbancă, punând în gaj activele întreprinderii.

Anul 2002. Mobiasbancă cesionează creanțele Combinatului în mărime de 389.533 dolari și 5.969.972 lei în favoarea firmei Picom SRL (lichidată în 2008).

Anul 2003. Prin hotărârea Curții de Apel Economice, statul reintră în proprietatea pachetului de 79,6% de acțiuni ale Combinatului de Produse Cerealiere, ca urmare a constatării că Larga-Vin nu și-a îndeplinit obligațiunile investiționale.

Anul 2007. Curtea de Apel Economică admite acțiunea Picom SRL și decide încasarea de la CPC a datoriei de 389.533 dolari și 5.969.972 lei, și a dobânzilor contractuale calculate până pe 1 martie 2006, în mărime de 5,57 milioane lei și circa 200.000 de dolari. În același an Picom SRL cesionează dreptul de încasare a creanțelor de la CPC în favoarea firmei Cerealis-Prod SRL (unic asociat Maxim Pasecinic).

Anul 2008. Cerealis-Prod SRL se adresează în instanță pentru a încasa de la CPC dobânzile și penalitățile contractuale.

Anul 2010. Cerealis-Prod SRL cesionează creanțele CPC în favoarea firmei Servivet SRL (deținută până în noiembrie 2015 de Alexandr Burcovschi, iar acum de Sergiu Novac și Claudia Şevciuc), care în același an a cesionat creanțele de 5,9 milioane lei și de circa 235.000 de dolari unei alte firme – Alum-Sistem SRL (unic asociat Iulian Sliusari), care peste trei ani cesionează creanțele mai departe: firmei Cimexgrup-lmpex SRL (acum unic asociat Vladislav Chirica, fiul lui Vasile Chirica, fost funcționar la Ministerul Agriculturii, iar acum asistent al deputatului Ion Bălan).

Anul 2012. Judecătoria Ciocana din Chișinău decide de a înlocui Cerealis-Prod SRL în calitate de reclamant cu succesorul de drept Servivet SRL în procesul împotriva Combinatului privind încasarea sumelor de 5,74 milioane lei și de 227.794 dolari cu titlu de dobânzi, la care se adăugau penalități de 172.067 lei și 6.833 dolari.

Anul 2014. Judecătoria Ciocana admite parțial cererea firmei Servivet SRL și decide încasarea de la combinat a sumei de 5,98 milioane lei și de 227.794 dolari. Decizia respectivă este contestată la Curtea de Apel de compania Cimexgrup-lmpex SRL.

Instanța casează decizia și restituie cauza spre examinare primei instanțe. În același an, atât administrația combinatului, cât și cea a Ministerului Agriculturii au solicitat intervenția Centrului Național Anticorupție și Procuraturii, susținând că anterior la administrarea întreprinderii ar fi fost prejudiciate interesele statului prin semnarea contractelor de creditare.

Iunie 2014. Procuratura Anticorupție refuză pornirea unei urmăriri penale contra fostei conduceri a Combinatului, „deoarece nu există faptul infracțiunii”. În ordonanța de refuz semnată de procurorul Ruslan Botnaru este citată conducerea Combinatului, care recunoștea că inclusiv Curtea Supremă de Justiție a dat dreptate firmei Servivet, respingând recursurile depuse de întreprindere privind anularea contractelor de împrumut semnate în anul 2001.

Războiul din instanțe a continuat, în el fiind atrasă și întreprinderea Avicola Bucovăț SA, care primise în aprilie 2014 în posesie de la Servivet SRL bunurile imobiliare ale Combinatului de Produse Cerealiere, în baza unor decizii ale instanțelor.

Anul 2016. Judecătoria Ciocana și apoi și Curtea de Apel Chișinău resping cererile Cimexgrup-lmpex SRL de a fi acceptat ca intervenient principal.

Septembrie 2017. Ministerul Agriculturii depune o cerere de revizuire a hotărârii Curții de Apel Chișinău din 2 aprilie 2014, în baza căreia bunurile Combinatului au fost transmise în posesia Avicola Bucovăț. În documentul semnat de Ion Mămăligă, reprezentant al Ministerului Agriculturii, se cerea revizuirea cât mai rapidă a acestei hotărâri, pentru repararea „prejudiciului de 101.570.000 lei cauzat statului”. În acest sens se făcea referință la un act de constare a Inspecției Financiare.

Decembrie 2017. Colegiul Civil al Curții de Apel respinge însă cererea Ministerului Agriculturii, considerând-o neîntemeiată și inadmisibilă, pentru că instituția era la curent cu cele ce se întâmplă la Combinat și nu poate fi invocat faptul necunoașterii situației.

7 martie 2018. Și CSJ respinge recursul Ministerului constatând că acesta este nemotivat și „nu conține esența și temeiurile recursului, argumentele ilegalității sau netemeiniciei încheierii atacate”.

Cu toate acestea, Ministerul Agriculturii continuă lupta pentru combinat, dar din cererile depuse rezultă că la mijloc sunt mai degrabă interesele unei companii private, decât cele ale statului. E vorba în special de Cimexgrup-lmpex SRL.

15 mai 2018. Judecătoria Ciocana emite o nouă încheiere prin care respinge o cerere de revizuire depusă deja de Minister. SA Avicola Bucovăț a solicitat respingerea acesteia ca fiind inadmisibilă, susținând că Ministerul Agriculturii „nu a fost și nu este persoana care ar fi fost lezată în drepturi”.
„Despre emiterea actelor judecătorești a căror revizuire solicită revizuentul a cunoscut din anul 2014, care în cadrul procedurii de insolvabilitate a SA CPCC și-a desemnat reprezentantul său”, susținea administrația SA Avicola Bucovăț.

Ministerul și interesele unei companii

Ministrul Liviu Volconovici mai semnează un nou recurs (pe toate nu le cunoaștem), depus la Curtea de Apel, solicitând casarea încheierii judecătoriei Ciocana și atragerea instituției în proces ca intervenient accesoriu.

În document se menționează printre altele că decizia din 2014 prin care Judecătoria Ciocana admite parțial cererea firmei Servivet SRL și decide încasarea de la Combinat a sumei de 5,98 milioane lei și de 227.794 dolari ar fi una ilegală, pentru că Cimexgrup-lmpex SRL ar fi „unica societate în folosul căreia puteau fi încasate sumele respective”.

Concomitent în acest litigiu este atrasă și Agenția Proprietății Publice, care este informată de Minister despre proces.

Așa că pe 23 august 2018, deja Agenția Proprietății Publice se adresează la Curtea de Apel cu cerere de revizuire similară celor depuse anterior de Ministerul Agriculturii.

Şi în documentul semnat de Vladimir Baldovici, șeful APP, se menționează că ar fi fost încălcate drepturile firmei Cimexgrup-lmpex SRL. Asta chiar dacă există decizii irevocabile ale CSJ din 2015-2018, prin care au fost respinse pretențiile firmei de a încasa creanțele menționate anterior.

În concluzie, putem menționa că în condițiile în care atâtea instanțe au emis decizii, inclusiv irevocabile și au constatat că Ministerul și alte instituții ale statului au știut despre cele ce se întâmplă și au avut suficient timp pentru a-și apăra interesele, apoi toate aceste litigii seamănă mai degrabă a hărțuire a unor oameni de afaceri în interesul altor oameni de afaceri, mai apropiați de putere.

Advertisement

Citiți și:

39 de întreprinderi de stat își vor schimba fondatorul

Acest articol poate fi republicat fără obligații financiare sau constrângeri legale, cu condiția citării sursei Mold-Street.com și indicării hyperlinkului activ la articol.Oportunitati