Vânzarea pachetului de 41,09% acțiuni emise de BC “Moldova Agroindbank” SA

shadow
Marţi, 02.10.2018 18:42   1900
La data de 02.10.2018, a avut loc licitația „cu strigare” pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, anunțată de Agenția Proprietății Publice.

În cadrul licitației, Guvernul Republlicii Moldova prin intermediul Agenției Proprietății Publice a vândut 426 365 acțiuni emise de BC „Moldova Agroindbank” SA, ceea ce constituie 41,09% din capitalul social al băncii.

Pachetul a fost procurat de compania HEIM Partners Limited – un consorțiu internațional de investitori format din Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare, Horizon Capital și AB Invalda INVL. 

Comentând vânzarea pachetului de acțiuni, Serghei Cebotari, Președintele Comitetului de Conducere al MAIB, a menționat: „Tranzacția este un ultim pas în procesul de soluționare a chestiunii transparenței acționarilor.

Advertisement

Achiziția acțiunilor de către instituții financiare internaționale cu o reputație ireproșabilă va aduce beneficii tuturor stakeholder-ilor băncii și va avea un impact favorabil asupra imaginii băncii atât pe plan local cât și internațional.” 

„Sunt convins că principiile de guvernanță corporativă respectate de managementul băncii până în prezent, precum și rezultatele temeinice și creșterea continuă înregistrate de bancă în pofida dificultăților din ultimii 5 ani, vor permite instituției să treacă fără dificultate la o nouă etapă de dezvoltare odată cu venirea noilor acționari,” a mai spus Serghei Cebotari. Oportunitati