De ce în trimestrul II datoria externă a Moldova a scăzut cu peste 100 milioane dolari

shadow
Duminică, 30.09.2018 09:26   1550
Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a diminuat pe parcursul trimestrului II 2018 cu 108.43 milioane dolari (sau cu 1,5% față de trimestrul I 2018), în mare parte din cauza fluctuației cursului de schimb, constituind 7,08 miliarde de dolari la 30 iunie 2018, se arată într-un raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Dacă însă comparăm cu finele anului 2017, apoi datoria externă brută a țării s-a majorat cu circa 115 milioane de dolari. Banca Națională a Moldovei precizează însă că datele pentru trimestrul I din anul 2018, au fost revizuite.

Datele BNM, relevă că saltul datoriei s-a datorat majorării semnificative a angajamentelor externe ale societăților nefinanciare, cât și ale sectorului privat.

Citiți și:

În trei ani încă un miliard de dolari se va adăuga la datoria externă

În același timp datoria externă publică și public garantată se menține la cota de circa două miliarde de dolari. Astfel datoria externă publică și public garantată a Republicii Moldova nu a depășit plafonul de 40% din PIB, fiind mai mic de 25%.

Advertisement

Datoria publică și public garantată a reprezentat 27,6% din totalul datoriei externe, însumând 1,95 miliarde de dolari (-2.3 la sută de la începutul anului).

Datoria privată negarantată s-a cifrat la 5,126 miliarde de dolari, în creștere cu 3.2 la sută față de 31 decembrie 2017.

Cea mai mare parte din datoria externă, conform situației din 30 iunie 2018, a revenit societăților nefinanciare – 38.2 la sută (+0.8 p.p. față de trimestrul I 2018), urmate de creditarea intragrup în cadrul investițiilor directe (inclusiv datoriile pentru importul de gaze naturale) – 26.3 la sută (în creștere cu 0.2 p.p.), administrația publică – 23.9 la sută (în scădere cu 0.2 p.p.), băncile licențiate – 5.5 la sută (-1.0 p.p.), BNM – 3.5 la sută (cu 0.1 p.p. mai mult), alte societăți financiare – 2.1 la sută (+0.1 p.p.), gospodăriile populației – 0.1 la sută (aceeași pondere ca la 31.03.2018).

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (73%).

Totuși, în ianuarie-iunie 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+8.4 la sută față de începutul anului), care rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri, se mai arată în raportul BNM. 

Citiți și:

Cele patru scenarii de șoc privind riscurile evoluției datoriei de statOportunitati