Tinerii şi copiii de la sat trebuie să înveţe 2 ani în plus ca să ajungă la nivelul celor de la oraş

shadow
Marţi, 25.09.2018 10:44   1664
Politicile fiscale și cele în domeniul muncii și protecției sociale în țările Europei și Asiei Centrale urmează a fi armonizate cu realitățile secolului 21 pentru a aborda creșterea inegalităților între grupuri și pentru a ajuta lucrătorii să gestioneze incertitudinea sporită, menționează un nou studiu al Băncii Mondiale – Parcursul spre un nou contract social.

Potrivit raportului, inegalitățile între regiunile Moldovei au crescut în ultimul deceniu, în timp ce decalajul de bunăstare între zonele urbane și cele rurale continuă să ia amploare, se arată într-un comunicat al oficiului de la Chișinău a Băncii Mondiale.

Decalaje în educaţie şi acces la servicii

De asemenea, există decalaje spațiale vizând alte rezultate importante, inclusiv reușita educațională și accesul la servicii.

"Printre țările Europei și Asiei Centrale, Moldova a înregistrat al doilea cel mai mare decalaj pentru scorurile PISA între localitățile urbane și cele rurale – decalaj echivalent cu doi ani de școlarizare. Mai mult ca atât, companiile din regiunile de nord și sud ale Moldovei se confruntă cu un un timp de așteptare mai mare pentru a se conecta la rețelele de aprovizionare cu electricitate și apă față de companiile din Chișinău", se arată în studiu.

Parcursul spre un nou contract social sugerează regândirea fundamentală a politicilor pentru atenuarea decalajului în ascensiune între cei care beneficiază de pe urma noilor oportunități economice și cei care sunt lăsați într-o economie tot mai flexibilă. În Moldova, eliminarea disparităților spațiale, prin asigurarea consolidării capitalului uman, cu acces concomitent mai mare la oportunități, va genera o creștere economică mai inclusivă.

Advertisement

“Deși țările Europei și Asiei Centrale dispun de experiență vastă privind instituțiile și programele de protecție socială, acestea au fost elaborate pentru un mediu economic diferit și nu mai oferă aceleași beneficii pentru cetățeni,” a declarat Cyril Muller, vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală.

“Ocuparea salariată pe termen lung nu mai este o normă, în special pentru oamenii mai tineri, și trebuie să asigurăm distribuția mai egală a oportunităților și beneficiilor creșterii economice.”

În pofida faptului că regiunea Europa și Asia Centrală este una dintre cele mai egale regiuni în clasamentul global, multe persoane nu dispun de mobilitate ascendentă, se simt blocate într-o capcană de inegalități și sunt mai vulnerabile decât generațiile precedente.

Tranziția spre protecția egală a tuturor lucrătorilor

În Moldova, circumstanțele individuale la naștere au constituit factori determinanți mai importanți ai accesului la învățământul terțiar în rândul generației care a îmbătrânit la începutul anilor 2000 decât în rândul generației care și-a început studiile până la tranziție.

Pentru a aborda provocările menționate, raportul propune un set din trei principii de politici: tranziția spre protecția egală a tuturor lucrătorilor, indiferent de tipul angajării; universalitatea prestării asistenței sociale, a asigurărilor sociale și serviciilor calitative de bază; și susținerea progresivității bazei fiscale ample, care va completa impozitarea veniturilor obținute din muncă cu impozitarea capitalului.

"Când întrebăm oamenii despre bunăstarea lor, auzim îngrijorări despre creșterea inegalităților și a insecurității. Raportul investighează cauzele acestor îngrijorări, prin analizarea schimbărilor în distribuția veniturilor în ultimele decenii,” a declarat Maurizio Bussolo, economist principal pentru regiunea Europa și Asia Centrală și coautorul raportului.

Încercarea de a stopa globalizarea nu este o soluție

“Credem că încercarea de a stopa globalizarea sau tehnologizarea nu este o soluție. În loc, un nou contract social, cu o modalitate mai echitabilă de partajare a riscurilor și oportunităților, este necesar pentru a menține și extinde câștigurile economice impresionante ale regiunii din ultimele decenii.”

Raportul identifică patru tipuri de tensiuni între grupuri, care erodează coeziunea socială: disparitățile între generațiile tinere și cele vârstnice; inegalitățile între lucrătorii angajați în diferite profesii; accesul inegal la oportunități în funcție de amplasarea geografică; și inegalitățile bazate pe considerente de gen, etnie, context social și alți factori, decât pe eforturile sau abilitățile individuale.

Recunoscând că țările Europei și Asiei Centrale sunt diferite în multe privințe, raportul pune accent pe politicile care își propun drept scop eliminarea tensiunilor, prin protejarea lucrătorilor, îmbunătățirea serviciilor sociale și sporirea echității sistemelor fiscale.Oportunitati