Ministrul Finanțelor despre executarea bugetului și perspectivele de până la finele anului

shadow
Joi, 13.09.2018 06:41   1058
Octavian Armașu, ministrul Finanțelor susține că sunt perspective bune pentru executarea integrală a cadrului de cheltuieli prevăzut în legea bugetului pentru anul curent fără inițierea unei noi modificări de buget.

Despre aceasta ministrul Octavian Armașu a declarat în cadrul ședinței de Guvern din 12 septembrie, în cadrul căreia a prezentat Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018 care urmează a fi prezentat Parlamentului.

Potrivit raportului în prima jumătate a acestui an la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă totală de 27,78 miliarde lei, în creștere cu 11,5%

Ponderea cea mai mare în suma totală a veniturilor bugetului public național le revine impozitelor și taxelor, respectiv 64,4%, sau 17,88 miliarde lei. Contribuțiile și primele de asigurări obligatorii au constituit 29,8% (8,27 miliarde lei), alte venituri – 5,4% (1,5 miliarde lei), iar granturile doar 0,4% (125,5 milioane lei).

Din raport rezultă că cea mai proasă situație se atestă la granturi.

Advertisement

Or în șase luni s-a reușit obținerea a mai puțin de 5% din suma preconizată în legea bugetului.

În raport se mai menționează că cheltuielile bugetului public național s-au ridicat, în semestrul întâi 2018, la 26,88 miliarde lei, în creștere cu 7,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Comparativ cu semestrul I 2017 s-au înregistrat creșteri de cheltuieli în toate domeniile, exceptând protecția mediului și gospodăria de locuințe și comunală.

Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat la servicii de stat cu destinație generală (+10%) și apărare națională (+10,8%), învățământ (+9,8%), servicii în domeniul economiei (+8,4%), protecție socială (+8,2%), ordine publică și securitate națională (+7,2%), ocrotirea sănătății (+3%), cultură, sport și tineret (+3,7%). 

Executarea bugetului public național în primul semestru s-a încheiat cu un sold bugetar pozitiv (excedent) de 892,5 milioane de lei, în condițiile în care se estima un deficit de 953 milioane lei, iar ținta de deficit bugetar pentru anul 2018 a fost stabilită de 3,1% din PIB.

Ministerul Finanțelor explică excedentul prin acumularea mai rapidă a veniturilor bugetare, comparativ cu executarea cheltuielilor bugetare, în special celor legate de investiții din cauza procesului îndelungat de achiziții, precum si a dobânzilor mai mici ca urmare a aprecierii monedei naționale.

Mai adăugăm că în prima jumătate a acestui an s-a reușit obținerea din surse externe doar a unei sume de 343 milioane lei, sau 9,5% din suma preconizată pentru acest an.Oportunitati