Studiu IPRE: În 2018 se atestă un regres calitativ în implementarea Acordului de Asociere [SONDAJ]

shadow
Luni, 10.09.2018 15:47   1230
Republica Moldova înregistrează un progres foarte redus în implementarea Acordului de Asociere cu UE, iar în comparație cu 2017 se atestă un regres calitativ, se arată în Raportul Alternativ nr. 3 realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).

Rezultatele evaluării cantitative ale IPRE, arată că pe parcursul primului semestru al anului 2018, Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA II) a fost realizat în proporție de 41,2%, iar rata generală de îndeplinire, în raport cu toate măsurile planificate până la sfârșitul anului 2019 este de 20,7%.

Încetinire a dialogului politic UE-Moldova

Autorii au contabilizat rezultatele de implementare ale celor 679 de măsuri analizate și menționează că suplementar se atestă o rată de 4,1% a măsurilor realizate înainte de termen, 38,7% de măsuri sunt în curs de realizare, iar pe 15,9% de măsuri nu au fost inițiate acțiuni de implementare.

În același timp, concluzia principală a analizei calitative este că până la 1 septembrie 2018, se constată un progres foarte redus în punerea în aplicare a angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere UE-Moldova.

Iar în comparație cu sfârșitul anului 2017, se atestă un regres calitativ, în special din cauza încetinirii dialogului politic UE-Moldova și suspendării asistenței financiare a UE.

Advertisement

Cea mai mică rată se atestă la Justiție, Libertate și Securitate

În rezultatul unei analize comparative statistice cu privire la fiecare din cele 5 Titluri al Acordului de Asociere evaluate, autori observă că până la 30 iunie 2018, cele mai multe rezultate se atestă în implementarea măsurilor corespondente de la Titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț - ZLSAC), fiind înregistrată o rată de realizare de 57,8%.

Aici ca și în anul 2017 se atestă un progres moderat, în special datorită creșterii ponderii comerțului cu UE la 68,48% și promovării unor măsuri legislative de transpunere a acquis-ului UE în domeniul veterinar, ambalarea produselor alimentare, prestarea serviciilor financiare și de audit.

De asemenea, se atestă un progres redus cu privire la procesul de transpunere a legislației în mai multe domenii sectoriale prevăzute de Titlul IV al PNAIAA, cum ar fi în special sectorul energetic sau financiar bancar.

Cea mai mică rată de realizare se atestă cu privire la măsurile prevăzute la Titlul III (Justiție, Libertate și Securitate) – 29,6%, autorii constatând lipsa unui progres important în comparație cu anul 2017.

108 de măsuri nici nu au fost inițiate

Analiza cantitativă a fost reevaluată din perspectiva calității acțiunilor îndeplinite. Astfel, fiecărui titlu i-a fost atribuită o apreciere de progres de la 0 la 5, respectiv de la regres la progres conform metodologiei de evaluare a Raportului.

Concluzia principală a evaluării calitative este că până la 1 septembrie 2018, per general s-a înregistrat un progres foarte redus (nota 2,6 din 5).

Autorii mai menționează că în cadrul Raportului Alternativ IPRE au fost evaluate 679 din 1487 de măsuri ale PNAIAA II, inclusiv cele inițiate în anul 2017, dintre care 617 de măsuri urmau să fie îndeplinite până la sfârșitul semestrul I, 2018 și 34 de măsuri sunt cu termen continuu de realizare (2017-2019).

De asemenea, au fost contabilizate și 28 de măsuri care au fost realizate înainte de termen. Din cele 617 de măsuri evaluate până la sfârșitul Semestrului I, 2018, au fost realizate 280 de acțiuni, 230 de măsuri sunt în curs de realizare, inclusiv 33 măsuri cu caracter continuu. Iar 108 de măsuri nu au fost inițiate.Oportunitati