Republica Moldova codaşă şi la conexiunile vitale

shadow
Vineri, 07.09.2018 06:52   2220
Conectivitatea internaţională susţinută cu relaţii comerciale, investiţii, migraţie, comunicaţii şi transport este de o importanţă critică pentru dezvoltarea economică din Europa şi Asia Centrală.

Toate aceste canale de cooperare se completează reciproc pentru a ajuta societăţile comerciale să-şi sporească gradul de productivitate prin transferul de cunoştinţe şi tehnologii, se afirmă în raportul Băncii Mondiale, Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience in Europe and Central Asia (Conexiuni vitale. Promovarea creşterii economice şi a rezilienţei în Europa şi Asia Centrală).

Locul Moldovei

Raportul analizează impactul diferitelor tipuri de conectivitate asupra creşterii, pentru a ajuta factorii de decizie să maximizeze beneficiile economice ale acestor conexiuni în Europa şi Asia Centrală.

Din raport rezultă că deşi Republica Moldova se află la hotarul cu Uniunea Europeană şi are Acorduri de Asociere şi de Liber Schimb cu UE, suntem codaşii regiunii, ocupând locul 86 din cele 112 state analizate la categoria conectivitate multidimensională.

La capitolul comerț suntem pe locul 89, la investiţii străine directe - pe locul 100, la migrațiune - pe poziţia 102, la tehnologii informaţionale - pe locul 89, linii aeriene - 92, iar la fluxuri de portofoliu - pe locul 102.

Cu toate acestea autorii menţionează că migrația către nordul, vestul și sudul Europei în anii 1990, a generat ulterior investiții italiene în industria confecțiilor, precum și investiţii germane în fabrici pentru asamblarea componentelor electronice de mașini.

"Ca urmare a acestor legături inițiale și investițiilor străine, Moldova dezvoltă acum o industrie de servicii și de producție pentru piața locală, creând branduri proprii și exportând către alte țări din Europa şi Asia Centrală (ECA)", se arată în studiu.

O conectivitate economică bună duce la creşterea veniturilor

„Raportul demonstrează că o mai bună conectivitate economică duce la propagarea cunoştinţelor şi la creşterea mai rapidă a veniturilor în toate societăţile, dar mai ales pentru cei 40% din populaţia cu venituri mai mici a unei ţări,” a declarat Hans Timmer, Economist-şef al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală.

Advertisement

Acest nou raport al Băncii Mondiale măsoară conectivitatea prin crearea unui nou indicator, Indicele Conectivităţii Multidimensionale (Multidimensional Connectivity - MDC), care combină mai multe canale de conectare la nivel internaţional, inclusiv: comerţul, investiţiile străine directe, migraţia, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi conexiunile de transport.

În raport se mai arată că cele mai bine conectate subregiuni din Europa şi Asia Centrală sunt cele din Europa occidentală, urmate de cele din nordul, centrul şi sudul Europei. Balcanii de Vest, Asia Centrală şi zona din sudul Caucazului prezintă cele mai scăzute niveluri de conectivitate generală.

De asemenea, raportul mai evidenţiază şi faptul că beneficiile acestor conexiuni sunt interdependente şi subliniază câştigurile oferite diverselor state prin transferuri de cunoştinţe care sunt implicite lanţurilor de aprovizionare regionale, precum şi cunoştinţele care rezultă în mod inerent din experienţa dobândită prin activităţi practice („learning by doing”), care nu se transmite cu uşurinţă cu ajutorul cărţilor şi a unor tipare de soluţii.

În Europa, multe politici au sprijinit diferitele forme de conectivitate care au dus la dezvoltarea unor lanţuri de aprovizionare puternice şi au deschis calea spre o mai mare productivitate şi creştere. În Asia Centrală, acolo unde conectivitatea rămâne la cote modeste, investiţiile şi politicile dedicate îmbunătăţirii relaţiilor comerciale, infrastructurii, şi integrării contribuie la intensificarea conexiunilor existente în regiune şi dincolo de limitele acesteia.

Conectivitatea contribuie la circa 50% din creşterea reală a PIB

Indicele Conectivităţii Multidimensionale sugerează că conectivitatea contribuie la aproape 50% din creşterea reală a PIB-ului din Europa şi Asia Centrală, iar cele 40% din populaţia cu cele mai mici venituri înregistrând o creştere de 1%.

„O mai bună integrare internaţională facilitează transferul de tehnologii şi idei între ţări, societăţi comerciale şi oameni, ceea ce este esenţial pentru stimularea creşterii pe termen lung şi a prosperităţii partajate”, a declarat dl. David Gould, Economist Principal al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală şi autor principal al raportului citat. „Mai mult decât atât, ca şi în situaţia reţelelor sociale, menţinerea unor legături cu state bine conectate generează mai multă cunoaştere şi aduce mai multă tehnologie, decât conexiunile cu parteneri izolaţi.“

În raport se constată că o conectivitate mai bună expune ţările din regiune riscului unor şocuri economice. Cu toate acestea, prin furnizarea unor surse alternative de cerere și finanțare externă, conexiunile diversificate pot reduce aceste riscuri și pot ajuta țările să gestioneze șocurile interne și externe.

Raportul subliniază faptul că multe ţări din regiune şi-au îmbunătăţit conectivitatea şi s-au dezvoltat din punct de vedere economic, în ultimii 25 de ani. Cu toate acestea, beneficiile economice ale conectivităţii cu ajutorul transferurilor de cunoştinţe şi tehnologie nu sunt întotdeauna evidente, spre deosebire de provocările incertitudinilor economice. Recunoscând provocările, precum și explicând oportunitățile potențiale de conectivitate mai mare prin diferite canale, raportul Critical Connections îi poate ajuta pe decidenţii politici să pună bazele consolidării conexiunilor importante în deceniile următoare.Oportunitati