Republica Moldova codașă și la conexiunile vitale

shadow
Vineri, 07.09.2018 06:52   2732
Conectivitatea internațională susținută cu relații comerciale, investiții, migrație, comunicații și transport este de o importanță critică pentru dezvoltarea economică din Europa și Asia Centrală.

Toate aceste canale de cooperare se completează reciproc pentru a ajuta societățile comerciale să-și sporească gradul de productivitate prin transferul de cunoștințe și tehnologii, se afirmă în raportul Băncii Mondiale, Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience in Europe and Central Asia (Conexiuni vitale. Promovarea creșterii economice și a rezilienței în Europa și Asia Centrală).

Locul Moldovei

Raportul analizează impactul diferitelor tipuri de conectivitate asupra creșterii, pentru a ajuta factorii de decizie să maximizeze beneficiile economice ale acestor conexiuni în Europa și Asia Centrală.

Din raport rezultă că deși Republica Moldova se află la hotarul cu Uniunea Europeană și are Acorduri de Asociere și de Liber Schimb cu UE, suntem codașii regiunii, ocupând locul 86 din cele 112 state analizate la categoria conectivitate multidimensională.

La capitolul comerț suntem pe locul 89, la investiții străine directe - pe locul 100, la migrațiune - pe poziția 102, la tehnologii informaționale - pe locul 89, linii aeriene - 92, iar la fluxuri de portofoliu - pe locul 102.

Cu toate acestea autorii menționează că migrația către nordul, vestul și sudul Europei în anii 1990, a generat ulterior investiții italiene în industria confecțiilor, precum și investiții germane în fabrici pentru asamblarea componentelor electronice de mașini.

"Ca urmare a acestor legături inițiale și investițiilor străine, Moldova dezvoltă acum o industrie de servicii și de producție pentru piața locală, creând branduri proprii și exportând către alte țări din Europa și Asia Centrală (ECA)", se arată în studiu.

O conectivitate economică bună duce la creșterea veniturilor

„Raportul demonstrează că o mai bună conectivitate economică duce la propagarea cunoștințelor și la creșterea mai rapidă a veniturilor în toate societățile, dar mai ales pentru cei 40% din populația cu venituri mai mici a unei țări,” a declarat Hans Timmer, Economist-șef al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală.

Advertisement

Acest nou raport al Băncii Mondiale măsoară conectivitatea prin crearea unui nou indicator, Indicele Conectivității Multidimensionale (Multidimensional Connectivity - MDC), care combină mai multe canale de conectare la nivel internațional, inclusiv: comerțul, investițiile străine directe, migrația, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și conexiunile de transport.

În raport se mai arată că cele mai bine conectate subregiuni din Europa și Asia Centrală sunt cele din Europa occidentală, urmate de cele din nordul, centrul și sudul Europei. Balcanii de Vest, Asia Centrală și zona din sudul Caucazului prezintă cele mai scăzute niveluri de conectivitate generală.

De asemenea, raportul mai evidențiază și faptul că beneficiile acestor conexiuni sunt interdependente și subliniază câștigurile oferite diverselor state prin transferuri de cunoștințe care sunt implicite lanțurilor de aprovizionare regionale, precum și cunoștințele care rezultă în mod inerent din experiența dobândită prin activități practice („learning by doing”), care nu se transmite cu ușurință cu ajutorul cărților și a unor tipare de soluții.

În Europa, multe politici au sprijinit diferitele forme de conectivitate care au dus la dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare puternice și au deschis calea spre o mai mare productivitate și creștere. În Asia Centrală, acolo unde conectivitatea rămâne la cote modeste, investițiile și politicile dedicate îmbunătățirii relațiilor comerciale, infrastructurii, și integrării contribuie la intensificarea conexiunilor existente în regiune și dincolo de limitele acesteia.

Conectivitatea contribuie la circa 50% din creșterea reală a PIB

Indicele Conectivității Multidimensionale sugerează că conectivitatea contribuie la aproape 50% din creșterea reală a PIB-ului din Europa și Asia Centrală, iar cele 40% din populația cu cele mai mici venituri înregistrând o creștere de 1%.

„O mai bună integrare internațională facilitează transferul de tehnologii și idei între țări, societăți comerciale și oameni, ceea ce este esențial pentru stimularea creșterii pe termen lung și a prosperității partajate”, a declarat dl. David Gould, Economist Principal al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală și autor principal al raportului citat. „Mai mult decât atât, ca și în situația rețelelor sociale, menținerea unor legături cu state bine conectate generează mai multă cunoaștere și aduce mai multă tehnologie, decât conexiunile cu parteneri izolați.“

În raport se constată că o conectivitate mai bună expune țările din regiune riscului unor șocuri economice. Cu toate acestea, prin furnizarea unor surse alternative de cerere și finanțare externă, conexiunile diversificate pot reduce aceste riscuri și pot ajuta țările să gestioneze șocurile interne și externe.

Raportul subliniază faptul că multe țări din regiune și-au îmbunătățit conectivitatea și s-au dezvoltat din punct de vedere economic, în ultimii 25 de ani. Cu toate acestea, beneficiile economice ale conectivității cu ajutorul transferurilor de cunoștințe și tehnologie nu sunt întotdeauna evidente, spre deosebire de provocările incertitudinilor economice. Recunoscând provocările, precum și explicând oportunitățile potențiale de conectivitate mai mare prin diferite canale, raportul Critical Connections îi poate ajuta pe decidenții politici să pună bazele consolidării conexiunilor importante în deceniile următoare.Oportunitati