Legea ce permite legalizarea capitalului a intrat în vigoare

shadow
Vineri, 17.08.2018 12:05   2665
Controversata lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală, adică amnistia capitalului a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

Adoptarea acestei legi a fost criticată dur atât de societatea civilă, cât și de structurile financiare internaționale precum FMI, Banca Mondială, de ambasada SUA și de reprezentanța Uniunii Europene în Moldova.

Citiți și:

Ambasada SUA despre reforma fiscală: Infractorii ar trebui pedepsiți, nu răsplătiți

Documentul stabilește principiile și garanțiile generale ale declarării voluntare a bunurilor, de asemenea determină statutul juridic al subiecților declarării voluntare a bunurilor, al subiecților stimulării fiscale, al autorităților publice împuternicite și al altor organizații și instituții ce participă la procesul de declarare voluntară a bunurilor sau de stimulare fiscală ori a căror activitate este legată de procesul de declarare voluntară a bunurilor sau de stimulare fiscală.

Legea stabilește garanțiile pentru declararea voluntară a bunurilor în partea ce ține de inviolabilitatea bunurilor declarate voluntar. 

Prevederile legi nu se extind însă asupra bunurilor persoanei fizice provenite din activități infracționale prevăzute de Codul penal, cu excepția art.

Advertisement

244 „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor” și a art. 2441 „Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”.

Potrivit autorilor prevederile legii nu sunt în contradicție cu standardele internaționale și procedura de implementare a Programului privind declararea voluntară a taxelor aprobat de către statele membre ale Comitetului MONEYVAL (Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului) al Consiliului Europei.

Moneyval nu a expertizat proiectul

În acelașt timp anterior Consiliului Europei a emis un comunicat, în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu informația falsă lansată de unele instituții de presă din Moldova privind o presupusă expertiză a legii de către Moneyval.

"În calitate de instituție europeană abilitată de aprecierea tuturor normelor naționale în domeniul impozitelor privind alinierea lor la standardele internaționale în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, Moneyval precizează că nu a participat la nicio etapă a elaborării acestui act legislativ în Moldova. Mai mult, nici un expert internațional nu a fost împuternicit să reprezinte Moneyval în acest proces", se spunea în comunicatul CoE.

Se prevede că în termen de o lună de la publicare Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu legea, iar Ministerul Finanțelor va deschide conturi trezoreriale separate pentru reflectarea în evidență a sumelor încasate din taxa de declarare voluntară a bunurilor.

Totodată autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor și de stimulare fiscală vor aproba actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi și vor crea condițiile necesare pentru realizarea procesului de declarare voluntară a bunurilor.

În plus Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul Fiscal de Stat vor aproba condițiile și modul de schimb al informațiilor pentru asigurarea implementării legii.

Citiți și:

Operațiunea „revoluția fiscală” va șterge 11 miliarde lei, datorii ale contribuabililor rău-platniciOportunitati