Datoriile întreprinderilor și instituțiilor municipale au trecut de 2,35 miliarde lei

shadow
Luni, 20.08.2018 07:53   2608
La începutul lunii august, Primăria municipiului Chișinău și unele întreprinderi municipale au raportat triumfător despre reducerea datoriilor în comparație cu anii precedenți.

UPDATE 18.00:* „Primăria municipiului Chișinău informează că în anul 2018, indicatorii de performanță ai Î.M. "Regia Transport Electric Chișinău" (RTEC n.r.) sunt mai buni, iar datoriile întreprinderii au scăzut față de anii precedenți”, se menționa într-un comunicat al administrației municipale.

Cifre amăgitoare

În raportul de activitate al RTEC, prezentat de către Dorin Ciornâi, directorul Regiei se menționa că dacă la începutul anului 2018 datoriile RTEC constituiau peste 28 milioane lei, apoi peste șapte luni, la începutul lunii august 2018, acestea au scăzut la 12 milioane de lei, adică de două ori și ceva.

„Această diminuare a datoriilor și creșterea veniturilor din încasări a fost posibilă datorită unor măsuri stringente la consolidarea disciplinei financiare și mobilizării colectivului", sublinia directorul RTEC.

La Parcul Urban de Autobuze progresul anunțat era mai nesemnificativ, datoriile diminuându-se în șapte luni ale anului 2018 doar cu aproape jumătate de milion de lei: de la 17,67 milioane la 17,23 milioane lei.

Dar cifrele anunțate sunt însă amăgitoare. Or, nu e vorba de toate datoriile acestor întreprinderi, ci de cele curente. De exemplu datoriile totale în cazul RTEC sunt de zeci de ori mai mari.

O recunosc chiar și reprezentanții întreprinderii care au precizat că datoriile istorice sunt mari și în raportul prezentat de manager nu s-a vorbit și de ele.

Marii datornici: De la Direcția construcții capitale la spitale municipale

Datele exacte se conțin într-un raport al Direcției generale finanțe din cadrul Primăriei municipiului Chișinău.

Astfel pe 31 decembrie 2017, Regia Transport Electric Chișinău avea datorii totale de circa 118 milioane lei, din care 18 milioane lei sunt datorii față de buget, 36 milioane – credite și 60 milioane lei pentru troleibuze.

Advertisement

Reprezentanții RTEC nu au putut spune cu exactitate, care e situația cu ele.

Dar situația de la RTEC nu este cea mai gravă. Or întreprinderea are active de circa 590 milioane lei și o cifră anuală de afaceri de 357 milioane lei. Astfel dacă autoritățile reușesc să ajusteze tarifele la costurile reale, apoi RTEC poate deveni profitabilă și ieși din datorii.

Mult mai gravă e situația la alte întreprinderi și instituții municipale. De exemplu, doar Direcția construcții capitale a Primăriei avea la finele anului 2017 datorii de aproape 800 milioane lei, în creștere cu circa 60 milioane lei față de anul 2016.

Pe locul doi se afla Spitalul clinic municipal Sfânta Treime cu o restanță de 141 milioane lei, care în 2017 s-a majorat cu 99 milioane lei.

În total cele 17 instituții medicale municipale aveau pe 31 decembrie 2017 datorii de 403,6 milioane lei, în creștere cu 104 milioane lei, față de finele anului 2016.

De ce 22 de IMGFL au ajuns în insolvență

Dacă în cazul instituțiilor medicale municipale deocamdată nu s-au inițiat proceduri de insolvență, o altă soartă au 22 din cele 23 de întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ (IMGFL). Acestea au ajuns în procedură de insolvență, la cererea Termoelectrica, ca urmare a restanțelor uriașe la plata energiei termice.

Datele din raportul Direcției generale finanțe relevă că în anul 2017 valoarea datorilor IMGFL s-a majorat de 4,9 ori: de la 168,2 milioane lei, la 820,3 milioane lei.

Creșterea nu a avut loc în 2017. În acest an s-a reușit în cadrul procedurii de insolvență contabilizarea tuturor acestor datorii, ca urmare a faptului că Termoelectrica a preluat gestiunea lor și s-a făcut o evaluarte a situației reale la aceste IMGFL.

Veaceslav Eni, directorul Termoelectrica susține însă că în urma procedurii de insolvență situația financiară a IMGFL chiar s-ar fi îmbunătățit, fiind excluse o serie de cheltuieli nejustificate.

Pe de altă parte Ianuș Cușnir, reprezentant al asociației „Urban Consulting” spunea că din cauza datoriilor dar și a gestiunii actuale întreprinderile de gestionare a fondului locativ din municipiul Chișinău ar putea intra nepregătite în sezonul rece. 

În același timp municipalitatea încearcă să readucă sub controlul său cele 22 de IMGFL și în luna iulie a propus un plan de remediere a situației financiare prin crearea unei mega-întreprinderi, care să preia toate activele și pasivele IMGFL-urilor existente. Deocamdată proiectul este în discuții, dar generat critici aspre, pentru soluția de creare a unei întreprinderi gigantice, or administrația locală nu a dat dovadă de eficiență în gestiunea unor astfel de companii.

De altfel municipalitatea este nevoită să plătească în continuare pentru gestiunea dezastrioasă din trecut a întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ.

Astfel primăria este obligată să returneze circa 11 milioane de lei, credite acordate în anii 2014-2015 în cadrul proiectului MoREEFF (Facilitatea de finanțare pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova), finanțat de BERD, UE și de Guvernul Suediei, pentru instalarea de geamuri și uși energo-eficiente în blocurile de locuințe. Or creditele au fost acordate sub garanția Primăriei.

Datorii totale de 2,35 miliarde lei

Raportul Direcției generale finanțe din cadrul Primăriei mai relevă că pe 31 decembrie 2017, datoriile totale ale întreprinderilor municipale și ale instituțiilor medico-sanitare publice constituiau 2,35 miliarde lei, cu 793,37 milioane lei mai mult decât la fineele anului precedent.

Astfel datoriile acestor întreprinderi au ajuns la circa 65% din valoarea bugetului municipal anual. De notat că doar 1,7% din aceste datorii erau față de bugetul public național.

În același timp întreprinderile aveau active de circa 4,47 miliarde lei și creanțe de recuperat de circa 430,6 milioane lei.

Mai adăugăm că autoritățile municipale mai sunt încă în cautarea unor soluții de remediere a situației. Or dacă se va continua așa, în faliment poate ajunge și municipiul Chișinău.

*Administrația Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime a sunat la redacție susținând că datele prezentate de Direcția generală finanțe din cadrul Primăriei municipiului Chișinău nu ar fi corecte, iar instituția nu ar avea datorii.Oportunitati