Subvenții de milioane acordate de stat pentru investiții, mergeau la plata salariilor [SONDAJ]

shadow
Joi, 09.08.2018 06:45   1504
Un raport de audit al Curții de Conturi asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) încheiate la 31 decembrie 2017, a arătat o serie de încălcări la atribuirea și utilizarea conform destinației a subsidiilor acordate de la bugetul de stat.

Menționăm că MADRM este o structură nouă, creată în baza reorganizării prin absorbție a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Ministerului Mediului (MM) și este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în agricultură, producerea alimentelor, siguranța alimentelor, dezvoltare regională și rurală, planificare spațială, protecția mediului și schimbări climaterice, resurse naturale.

Subvenții de la stat pentru plata salariilor

Potrivit Curții de Conturi, în anul 2017, prin intermediul MM, MDRC, MAIA și MADRM au fost acordate subsidii în valoare totală de 1.047,1 milioane lei, din care 928,1 milioane lei, sau 88,6%, au fost acordate prin intermediul fondurilor statale. 

O parte importantă din acesste resurse s-au cheltuit ineficient și neconform destinației. Astfel, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a atribuit neregulamentar la subsidii un contract de prestare a serviciilor de cercetări geologice în valoare de 2,6 milioane lei. 

Alte 10,7 milioane lei, acordate de Agenția Apele Moldovei ca subsidii întreprinderii de stat în care aceasta are calitatea de fondator, au fost utilizate în alte scopuri, inclusiv peste 92% la plata salariilor angajaților.

Advertisement

Tot la salarii au mers și 300.000 lei acordate unei întreprinderi de stat pentru instalarea sistemului de monitorizare video la stația de pompare a apei din Dubăsarii Vechi.

"Cele menționate denotă că, procesul de alocare și executare a subsidiilor nu este transparent și nu relevă situația reală a utilizării acestora, o parte din subsidii fiind utilizată contrar prevederilor stabilite de cadrul regulator. De asemenea, se atestă că, deși o mare parte a subsidiilor este alocată cu destinație specială, cadrul regulator nu prevede un mecanism de evidență și raportare a utilizării lor, precum și descrierea narativă a destinațiilor de utilizare și soldului neutilizat din acestea", se arată în raport.

Lipsă de control la proiectele de construcție a locuințelor sociale

Controlorii au constatat și lipsa unui control și a unei evidențe adecvate a utilizării resurselor financiare la Unitatea de implementare a proiectelor (UIP) de Construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile II.

Aceasta a dus la denaturarea cu suma de 10,2 milioane lei a veniturilor bugetului de stat și respectiv datelor din Raportul privind executarea bugetului de stat prezentat Guvernului, precum și la denaturarea veniturilor și cheltuielilor bugetului public național, care urmare a clasificării neconforme, au fost majorate cu 10,2 milioane lei.

De notat că MADRM are în subordine 36 de subdiviziuni cu statut de persoană juridică, cu un efectiv-limită de 4127,34 unități.

În anul 2017, MADRM și ministerele reorganizate au gestionat cumulativ la venituri 1,99 miliarde lei și la cheltuieli – 2,2 miliarde lei.

Conform datelor din bilanț, MADRM și instituțiile din subordine au administrat active nefinanciare în valoare totală de 2,43 miliarde lei.Oportunitati