Ce se mai întâmplă în sectorul bancar: O bancă are expunere mare, depozitele cresc, dobânzile scad [SONDAJ]

shadow
Marţi, 07.08.2018 07:19   2034
Banca Națională a Moldovei (BNM) continuă promovarea reformelor axate pe consolidarea sectorului bancar și îmbunătățirea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, se arată în analiza Situația financiară a sectorului bancar pentru semestrul I 2018, publicată de autoritatea de supraveghere.

Potrivit BNM, o atenție sporită este acordată transparenței acționarilor în scopul stabilirii unei guvernări corporative solide la nivelul sectorului bancar și atragerii investitorilor ce corespund principiului „potrivit“ și „adecvat“, identificării persoanelor afiliate băncilor și gestionării riscurilor.

La 30 iunie 2018, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către băncile licențiate, a înregistrat următoarele tendințe:

Activele și obligațiunile

Activele totale au constituit 80.6 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I 2018 cu 1,5% (1,2 miliarde lei).

La 30 iunie 2018, soldul portofoliului de credite brut a constituit 41,1% din totalul activelor sau 33.1 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul semestrului I 2018 cu unu la sută (327 milopane lei). Totodată, s-a majorat volumul creditelor noi acordate cu 11,6% față de perioada similară a anului precedent, unul din factori fiind diminuarea ratei dobânzii la credite.

De asemenea, în lunile martie- iunie 2018 s-a înregistrat o creștere lunară a portofoliului de credite. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele de consum și la creditele acordate pentru procurarea imobilului.

Investițiile în valori mobiliare (certificatele BNM și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 17,1% din totalul activelor, fiind cu 1.9 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2017. Restul activelor, care constituie 41,8%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar etc.

Cota creditelor neperformante în scădere

Pe parcursul semestrului I al anului 2018, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 3.7 p.p. față de finele anului 2017, constituind 14.7% la 30.06.2018. Indicatorul menționat diferă de la o bancă la alta, variind de la 5.7% până la 34.3%.

Progresul atins în diminuarea ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor se datorează măsurilor întreprinse de bănci ce țin de elaborarea și implementarea strategiilor proprii de diminuare a volumului creditelor neperformante, cesionarea creditelor neperformante către o persoană terță, comercializarea gajului, colaborarea cu agențiile imobiliare specializate în vederea depistării unor potențiali cumpărători pentru bunurile gajate/ipotecate ș.a.

Depozite de 60,9 miliarde lei

În semestrul I al anului 2018, în sectorul bancar a continuat tendința de creștere a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acesta s-a majorat cu 1.7% în perioada de referință, constituind 60.9 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65.6% din totalul depozitelor, a persoanelor juridice – 34.1% și depozitele băncilor – 0.3%).

Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor l-a avut creșterea depozitelor persoanelor juridice cu 690.0 mil. lei (3.4%). De asemenea, s-a majorat și soldul depozitelor persoanelor fizice cu 371.3 mil. lei (0.9%).

Din totalul depozitelor, 58.7% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat cu 1.5 miliarde lei (4.6%), constituind 35.8 miliarde lei la 30 iunie. Depozitele în valută au alcătuit 41.3% din totalul depozitelor, soldul acestora a descrescut pe parcursul semestrului cu 460.9 mil. lei (1.8%), alcătuind 25.2 miliarde lei.

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile mențin în continuare indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0.6 (limita ≤1), fiind la același nivel cu finele anului 2017.

 

Acest articol este doar pentru abonați.

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările   Reforme și politica economică  

Advertisement

Oportunitati