Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și-a început activitatea. Ce semnifică asta

shadow
Miercuri, 01.08.2018 06:36   2080
Pe 31 iulie 2018, și-a început activitatea Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (DCU). Noua instituție este responsabilă de înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova.

La etapa inițială, Depozitarul central unic va opera cu valorile mobiliare emise de Ministerul Finanțelor și instrumentele financiare ale Băncii Națională a Moldovei.

Operațiunile vor fi realizate de entitățile care dețin calitatea de participant la DCU. Printre acestea acum se numără Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor și cele 11 bănci licențiate din Republica Moldova. Ulterior, începând cu 31 decembrie 2018, Depozitarul central unic va deservi valorile mobiliare corporative și societățile de investiții.

Constituirea Depozitarului central unic este una din reformele-cheie ale pieței financiare din Republica Moldova, realizată în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional cu sprijinul acordat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID).

Banca Națională susține că noul mecanism de evidență și decontare, oferit de DCU, va asigura un nivel înalt de transparență, siguranță și eficiență la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare.

Advertisement

Modelul de activitate al Depozitarului central este bazat pe standardele și practicile internaționale în domeniul sistemelor de decontare, iar legislația națională privind DCU transpune reglementările aplicabile ale Uniunii Europene.

Începând cu această dată, Depozitarului central unic este cel care va opera cu valori mobiliare de stat și instrumente financiare emise de BNM.

Directorul Depozitarului, Alexandru Savva a afirmat anterior că în următoarele șase luni vor fi efectuate pregătirile necesare, astfel încât spre finele acestui an să fie inițiate operațiunile cu valorile mobiliare corporative.

Astfel DCU va asigura toate activitățile prevăzute de lege – înregistrarea valorilor mobiliare în sistemul DCU, evidența ulterioară, decontarea operațiunilor și serviciile adiacente.

Totodată până pe 31 iulie 2019, la DCU vor fi transmise (cu unele excepții) toate registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hârtie.

De notat că în iulie 2014, Guvernul Leancă a adoptat o modificare controversată în Legea privind piața de capital, stabilind că în Moldova, funcția de Depozitar Central – instituție fundamentală a pieței de capital în toate statele, care asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor bursiere, precum și evidența registrelor societăților emitente – va fi exercitată de Ministerul Justiției.

Expertul Alexandru Savva susținea atunci că delegarea funcției de depozitar central către Ministerul Justiției era o eroare, "dar ea este pe deplin explicabilă și este o consecință a atitudinii ignorante din ultimii ani față de elaborarea amendamentelor la Legea pieței de capital". 

În final prevederile adoptate de Guvernul Leancă prin asumarea răspunderii nu au mai fost puse în aplicare.Oportunitati