Bugetul Moldovei dă semne de oboseală. Cheltuielile din educație vor fi raționalizate cu 5-10%

shadow
Miercuri, 01.08.2018 05:31   3367
Confruntată cu creșterea datoriiei publice și amânarea asistenței macrofinanciare din partea UE, Guvernarea a elaborat un proiect de raționalizare a cheltuielilor bugetare. În special vor fi examinate cheltuielile în domeniul educației pentru a fi diminuate cu 5-10% în următorii ani. Asta ar însemna o reducere cu câteva sute de milioane lei pe an.

„În cadrul procesului de raționalizare a cheltuielilor pentru 2018, vor fi examinate cheltuielile în domeniul educației, pentru a se determina dacă activitățile din acest sector sînt desfășurate în mod eficace și eficient și pentru a identifica eventualele măsuri de economisire ce urmează a fi incluse în bugetul pentru 2020”, susține Ministerul Finanțelor în Nota de concept privind raționalizarea cheltuielilor publice.

Inițiativa urmează a fi aprobată de Guvern chiar în ședința din 1 august 2018 și e pe contrasens cu ceea ce promitea la finele anului trecut guvernul și Partidul Democrat.

Reducere de cheltuieli cu introducere de noi taxe în educație

Scopul propus al acestei inițiative, este de a contribui la atingerea obiectivelor bugetar-fiscale pe termen mediu și de a crea spațiu fiscal pentru noi reforme și inițiative de politici.

Raționalizarea cheltuielilor va cuprinde învățământul superior și cel profesional tehnic: universități, colegii, centre de excelență, școli profesionale și alte instituții subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Pentru a stabili care cheltuieli ar urma să fie raționalizate va fi efectuată o analiză în cadrul căreia ar urma să fie identificate cheltuielile cu prioritate redusă și cele ineficiente care pot fi redirecționate spre alte sectoare.

La fel se preconizează identificarea măsurilor de simplificare a aranjamentelor administrative, introducerea de taxe sau de a le majora pe cele existente, eliminarea dublărilor de cheltuieli etc. Guvernul va institui și un Comitet interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice.

Vor să facă economii de până la 200 milioane lei

În cadrul analizei de cheltuieli, urmează a fi identificat un pachet de măsuri cu potențial de obținere a economiilor cu până la 10%, dar nu mai puțin de 5% din portofoliul de cheltuieli pentru 2020 și 5% pentru următorii 3 ani), care urmează a fi prezentat miniștrilor spre examinare.

În cazul în care vor fi agreate economiile respective, Ministerului Educației, de comun acord cu Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii, "i se va permite redirecționarea acestora către cheltuieli mai eficace și mai eficiente, în scopul realizării priorităților guvernamentale".

Datele Ministerului Finanțelor relevă că în anul 2018, bugetul total pentru educație este planificat în sumă de 10,4 miliarde lei, din care circa 2,07 miliarde lei pentru colegii, universități și școli profesionale. Astfel o eventuală raționalizare cu 10% a cheltuielilor la aceste instituții ar putea avea un efect de circa 200 de milioane lei.

De notat că în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 nu există nicio mențiune despre o posibilă raționalizare în sectorul educației. La fel nici în planul Ministerului Educației pentru anul 2018.

În același timp în perioada 24 ianuarie-7 februarie 2018, în Republica Moldova a fost o misiune FMI de asistență tehnică privind raționalizarea cheltuielilor publice, care a vizitat și consultat mai multe autorități.

“Este un exercițiu foarte util și important pentru toate autoritățile. Sporirea gradului de eficiență în utilizarea banilor publici este obiectivul major pentru toți reprezentanții autorităților publice”, susținea atunci Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu.

Frauda bancară și suspendarea finanțării

Una din justificările principale pentru raționalizarea cheltuielilor este frauda bancară care a dus la creșterea semnificativă a datoriei publice. În special e menționată datoria emisă pentru ajutorarea sectorului bancar aflat în dificultate, adică a garanțiilor de 13,5 miliarde lei, emise de Guvernul Leancă și Gaburici, transformate în anul 2016 în datorie publică.

Citiți și:

Manipulare electorală antieuropeană la nivel de Guvern, sau pentru ce ne dă bani UE

Un alt factor este scăderea abruptă a sprijinului bugetar sub formă de granturi externe. În acest sens este elocventă amânarea alocării asistenței macrofinanciare de către UE. 

La acestea se adaugă obligațiile contigente generate de sectorul bancar și de cel al  întreprinderilor de stat, care pot duce la alte creșteri ale nivelului datoriei sectorului public. Prin urmare, ar putea fi necesară o consolidare bugetar-fiscală.

Cheltuielile publice înalte, dar ineficiente

Cheltuielile publice ale Republicii Moldova se consideră a fi înalte, existând spațiu pentru eficientizarea lor prin realocarea resurselor între sectoare și în interiorul acestora. 

În ultimul deceniu, cheltuielile guvernamentale totale au scăzut cu aproximativ 4,7 puncte procentuale din PIB, ajungând la aproximativ 36,5% din PIB în anul 2017, dar oricum se află peste mediile cheltuielilor guvernamentale totale ale țărilor în curs de dezvoltare cu venituri mici și ale piețelor emergente, precum și peste cea a țărilor din CSI.

Eficiența cheltuielilor publice este însă redusă, mai ales în domeniile educație, sănătate, asigurări sociale și asistență socială, care absorb un nivel mai ridicat al cheltuielilor (ca procent din PIB).

În comparație cu alte state din regiune Republica Moldova este cel mai puțin eficientă în contextul corelării finanțării cu performanțele educației, iar această constatare este valabilă pentru diferite nivele ale sectorului educațional;

În acest sens economistul Alexandru Fala de la Expert-Grup menționa într-o analiză că "principala cauză care a determină ineficiența cheltuielilor publice pentru educație ține de existența unui sector supradimensionat comparativ cu numărul de elevi/studenți". 

Acest articol poate fi republicat fără obligații financiare sau constrângeri legale, cu condiția citării sursei Mold-Street.com și indicării hyperlinkului activ la articol.

AdvertisementOportunitati