Ce a scris expertul străin despre legea ce va permite legalizarea capitalului [SONDAJ]

shadow
Sâmbătă, 28.07.2018 07:57   3102
Controversatul proiect de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală a avut și un aviz din partea unui expert internațional în domeniul combaterii spălării banilor, în partea ce ține de Conformarea Fiscală Voluntară (CFV), adică amnistia capitalului.

O parte a presei de la Chișinău, în special cea afiliată Partidului Democrat, inițiatorul și autorul acestei "reforme fiscale", a sugerat că expertiza a fost efectuată de specialiști din cadrul Moneyval - Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului, o subdiviziune a CoE (Consiliul Europei).

Moneyval nu a expertizat proiectul

În consecință Consiliului Europei a emis ieri și un comunicat, în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu informația falsă lansată de unele instituții de presă din Moldova.

Citiți și:

Operațiunea „revoluția fiscală” va șterge 11 miliarde lei, datorii ale contribuabililor rău-platnici

„Relatările mass-media din Moldova par să sugereze în mod greșit că Legea cu privire la Declararea Voluntară și Stimularea Fiscală, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 26 iulie 2018, a fost analizată pozitiv de către un expert al Moneyval”, se spune în comunicat.

În calitate de instituție europeană abilitată de aprecierea tuturor normelor naționale în domeniul impozitelor privind alinierea lor la standardele internaționale în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, Moneyval precizează că nu a participat la nicio etapă a elaborării acestui act legislativ în Moldova.

Mai mult! Nici un expert internațional nu a fost împuternicit să reprezinte Moneyval în acest proces, se mai spune în comunicatul CoE.

Yehuda Shaffer, autorul expertizei

Autor al expertizei este Yehuda Shaffer, procuror și fost director al Autorității de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Israel (2002-2009).

Menționăm că el frecvent este angajat din partea structurilor internaționale, inclusiv a Consiliului Europei să instruiască specialiștii implicați în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor. De exemplu pe 3-4 mai 2018, a fost la Chișinău în calitate de expert al Consiliului Europei, la cursurile de instruire pentru judecătorii și procurorii din Moldova în domeniul investigării și combaterii spălării de bani. 

Cât despre Avizul (expertiza), apoi acesta a fost plasat pe pagina web a Parlamentului, și în el, Yehuda Shaffer este prezentat ca expert independent în domeniul combaterii spălării de bani.

Potrivit lui Yehuda Shaffer, avizul la legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală a fost elaborat la solicitarea Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), "având în vedere atât cele mai bune practici acceptate la nivel internațional cât și standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF) privitoare la combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului".

"Această sarcină este extrem de importantă la momentul actual întrucât Republica Moldova este în prezent supusă unei evaluări mutuale în cadrul celei de-a 5-a runde a Comitetului Moneyval (Corpul de experți al Consiliului Europei în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), iar, la toamnă, se așteaptă o vizită de documentare", se menționează în aviz.

Legitimitatea programelor de Conformare Fiscală Voluntară (CFV)

"Într-adevăr, GAFI/FATF1 realizează legitimitatea programelor de Conformare Fiscală Voluntară (CFV), inițiate pentru a facilita situația contribuabililor relativă mijloacelor financiare sau altor active nedeclarate anterior sau declarate incorect în scopul creșterii veniturilor fiscale, sporirii onestității și conformării fiscale și/sau facilitării repatrierii activelor în contextul politicilor economice.

Totuși, GAFI/FATF a subliniat posibilitatea comiterii unor abuzuri de către infractori în scopul transferului de mijloace financiare atunci când programele sunt introduse pe termen scurt. Potrivit GAFI/FATF nivelul riscului spălării banilor și finanțării terorismului variază destul de mult în funcție de caracteristicile diverselor programe CFV aplicate. În general, un program care este utilizat doar pentru a le permite contribuabililor să își corecteze în mod voluntar declarațiile fiscale nu pare să prezinte un risc semnificativ din punctul de vedere al spălării banilor și finanțării terorismului.", precizează Yehuda Shaffer.

În document, expertul a inclus câteva amendamente, care însoțite de pașii adiționali (semnarea Memorandumului de Înțelegere, emiterea scrisorilor de îndrumare și alți pași preventivi) "ar ajusta proiectul la cele patru principii identificate de GAFI/FATF ca fiind cele mai bune practici de reducere a potențialelor riscuri de abuz în cadrul inițiativelor CFV din punctul de vedere al spălării de bani și finanțării terorismului".

Cele patru principii GAFI/FATF

"Primul principiu este acela că aplicarea eficientă a măsurilor preventive de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului este o cerință pentru îndepărtarea și atenuarea riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului asociate implementării oricărui tip de CFV.

Documentul propus (inclusiv amendamentele propuse și pașii adiționali care trebuie să fie întreprinși de SPCSB și supraveghetori pentru a asigura înțelegerea de către entitățile raportoare a propriilor obligații) asigură faptul că toate entitățile raportoare vor respecta măsurile de precauție relative clienților (inclusiv evaluarea caracterului rezonabil al declarării Ultimului Proprietar Beneficiar și verificarea sursei fondurilor) în legătură cu cele cinci tipuri de proprietate la care se referă proiectul, mai ales, băncile (privitor la depozitele în numerar și transferurile electronice intrate), notarii (privitor la declararea anterioară incorectă a valorii unei proprietăți sau a proprietarului) și participanții profesioniști de pe piața financiară.

Proiectul de lege stabilește un mecanism CFV detaliat, dar menționează explicit că nu schimbă niciuna dintre obligațiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului prevăzute de legea moldovenească privind spălarea banilor.

Al doilea principiu este acela că nicio scutire deplină sau parțială de la cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului nu va fi acordată în contextul implementării unui program CFV. În proiectul propus nu au fost sugerate asemenea scutiri, ci, dimpotrivă, autoritățile competente planifică să se ocupe de riscurile aferente unui atare program recurgând la o abordare bazată pe evaluarea riscurilor.

Cel de-al treilea principiu adoptat de GAFI/FATF ca cea mai bună practică este acela de a asigura faptul ca autoritățile competente naționale să fie capabile de a coopera, coordona și face schimb de informații, după caz, cu scopul de a reprima, investiga și judeca orice încălcare a programului sub aspectul spălării banilor și finanțării terorismului. În proiectul propus (cu modificări), autoritatea fiscală, SPCSB, Banca Națională și alte autorități competente sunt autorizate să semneze un Memorandum de Înțelegere în vederea schimbului de informații relevante în contextul implementării programului CFV.

Cel de-al patrulea principiu GAFI/FATF este acela că programele CFV trebuie să fie însoțite de cea mai largă posibilitate de asistență juridică și schimb de informații în cadrul anchetelor relative spălării banilor și finanțării terorismului, cercetărilor penale și procedurilor care țin de abuzurile comise în contextul programelor CFV, precum și de asigurarea anchetelor și procedurilor privitoare la recuperarea activelor când este cazul. 

Proiectul înaintat se referă doar la persoane fizice și doar la cetățenii moldoveni, minimizând astfel riscul internațional de potențial abuz. Totuși, potrivit proiectului (cu modificările sugerate, ținând cont de legislația actuală privind asistența juridică mutuală și pașii adiționali discutați cu autoritățile, în special procedurile interne ale SPCSB în vederea contactării operative a autorităților străine dacă este necesar) persoanele cu dublă cetățenie trebuie identificate și procedurile interne trebuie puse la punct pentru a asigura schimbul prompt de informații și cooperarea internațională atunci când apar suspiciuni de spălare de bani și finanțare a terorismului".

Advertisement

Concluzia expertului

În opinia expertului, proiectul propus se referă la obligația autorităților competente de a asigura măsurile adecvate în vederea punerii în aplicare a acestuia și atenuării riscurilor inerente de spălare de bani și finanțare a terorismului.

"Proiectul stabilește un mecanism CFV detaliat și clarifică faptul că nu modifică niciuna dintre obligațiile relative combaterii spălării banilor și finanțării terorismului prevăzute în Legea RM cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Adoptarea proiectului de lege propus privind CFV, elaborat în conformitate cu comentariile convenite împreună cu pașii adiționali care trebuie întreprinși de autorități, după cum au fost descriși mai sus, cu condiția implementării eficiente, va asigura reducerea corespunzătoare a acestor riscuri potrivit cu cele mai bune practici și standarde internaționale ale GAFI/FATF", afirmă Yehuda Shaffer.

De notat că în urma recomandărilor expertului, articolul 17 din proiectul de lege a fost completat cu următorul alineat: „prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.308 din 22.12.2017”.

Menționăm că adoptarea acestei legi a fost criticată dur atât de societatea civilă, cât și de structurile financiare internaționale precum FMI, Banca Mondială, de Ambasada SUA și de reprezentanța Uniunii Europene în Moldova.

***

Acest articol poate fi republicat fără obligații financiare sau constrângeri legale, cu condiția citării sursei Mold-Street.com și indicării hyperlinkului activ la articol.Oportunitati