Ce avere gestionează Ministerul Sănătății și unde sunt cele mai mari denaturări

shadow
Luni, 09.07.2018 07:30   1657
Curtea de Conturi a constatat că situațiile financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale întocmite la 31 decembrie 2017, nu prezintă o imagine fidelă și veridică, fiind însoțite de denaturări semnificative și permanente, atât în cadrul Ministerului, cât și în cadrul instituțiilor din subordine.

Din raportul prezentat de controlori, pe 31 decembrie 2017 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) avea în gestiune un patrimoniu evaluat 2,5 miliarde lei, conform bilanțului contabil.

Lucrările de reparație capitală de 17 milioane lei pentru imobile ce nu le aparțin

În același timp în raportul de audit se constată o serie de nereguli la gestiunea averii precum "neluarea în evidență a terenurilor aflate în folosință (34,7 milioane de lei) și a altor active administrate (88,3 milioane de lei), diferențe ale valorii imobilelor, comparativ cu valoarea cadastrală (36 milioane de lei), menținere în evidență a bunurilor care nu funcționează, sunt demolate sau asupra cărora instituția nu deține drepturi (16,1 milioane de lei)".

De exemplu la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, a cărui șef a fost până la începutul acestui an actuala ministră a Sănătății Svetlana Cebotari, auditorii de la Curtea de Conturi au depistat că în evidența contabilă este menținută valoarea de 13,8 milioane lei, pentru "lucrările de reparație capitală pentru imobil ce nu-i aparține".

De asemenea, se menționează denaturarea elementelor bilanțului contabil la unele instituții, exprimate prin nerespectarea normelor metodologice de atribuire la conturi contabile a mijloacelor fixe și a materialelor (23,7 milioane de lei). Şi aici cele mai mari denaturări se atestă la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui - de circa 17 milioane lei,

Un alt aspect constatat ține de diminuarea valorii patrimoniului public, dat fiind faptul că instituțiile din subordine nu au estimat conform valoarea activelor la intrarea acestora în posesie (5,2 milioane lei), dar și de admiterea erorilor la calcularea deprecierii activelor și a cheltuielilor aferente (2,5 milioane de lei).

Advertisement

Este vorba și despre nerespectarea cerințelor și mecanismului de înregistrare, evidență a patrimoniului public (21,6 milioane de lei), precum și de justificare documentară a consumului cu trecere la cheltuieli a unor bunuri (0,1 milioane de lei) etc.

Investiții ce nu și-au atins scopul

Auditorii au verificat și impactul unor investiții făcute în instituțiile medicale în anii precedenți. În acest sens sunt aduse ca exemplu investițiile de 81 milioane lei pentru reconstrucția capitală a Blocul curativ nr.2 a Spitalului Ftiziopneumologie, din Vorniceni, Strășeni. 

Lucrările ce au fost finalizate cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din noiembrie 2014, nu și-au atins scopul, susține Curtea de Conturi. Or, lucrările au fost efectuate abateri de la proiect precum lipsa  balcoanelor, înlocuirea materialelor la acoperiș și fațadă etc.

În plus s-au depistat neconformități la instalațiile aferente rețelelor electrice, apariția fisurilor în diverse locuri ale construcției; nefuncționarea stației de tratare a apei ș.a.

Denaturările constatate anterior de Curtea de Conturi la trei instituții din subordinea MSMPS, neremediate până la raportarea anuală a situațiilor financiare, au afectat semnificativ situațiile consolidate raportate la 31 decembrie 2017 – cu 43,4 milioane de lei.

Natura permanentă a abaterilor și raportarea neveridică a datelor au argumentat emiterea opiniei contrare asupra situațiilor financiare consolidate ale MSMPS, întocmite la 31 decembrie 2017.

Boris Gâlcă, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a declarat că instituția își asumă cu regret constatările Curții de Conturi și a precizat că față de cei vinovați de aceste abateri au fost luate măsuri, inclusiv demiterea a doi șefi de instituții.Oportunitati