FMI a publicat concluziile ultimei evaluări: Progresele recente nu sunt ireversibile

shadow
Vineri, 06.07.2018 10:00   1578
Fondul Monetar Internațional a făcut publice mai multe documente ce se referă la rezultatele celei de a treia evaluare a Programului Republicii Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă.

"Programul rămâne pe drumul cel bun și economia continuă să se consolideze. De la ultima revizuire, autoritățile au întreprins acțiuni importante, afirmând angajamentul ferm față de program, chiar și într-un an electoral. Cu toate acestea, rămân importante impedimente structurale pentru a obține o creștere puternică și durabilă, sporind astfel nivelul de trai", susțin experții FMI. Potrivit lor progresele recente nu sunt ireversibile.

"Prin urmare, este important ca politicile prudente să fie menținute, iar reformele să continue să fie avansate în restul perioadei de program, în special pentru a finaliza curățarea sectorului financiar, pentru a asigura transparența și stabilitatea în sectorul energetic și pentru a menține stabilitatea macroeconomică".

Curățarea sistemului bancar

Fondul menționează progresele semnificative în ceea ce privește curățarea sectorului financiar, dar atenționează asupra faptului că sunt necesare acțiuni și vigilență în continuare.

"Următorii pași critici includ (i) ieșirea celei de-a doua mari bănci (Moldindconbank) din administrarea temporară într-o manieră ordonată, (ii) identificarea beneficiarilor finali și îndepărtarea acționarilor neconformi din toate băncile interne nesistemice, (iii) abordarea aspectelor legate de părțile implicate în toate băncile, inclusiv elaborarea de planuri credibile în ceea ce privește relaxarea expunerilor excesive; (iv) îmbunătățirea procedurilor de gestionare a riscurilor băncilor pentru a permite intermedierea financiară eficientă", se arată în document.

Totodată FMi menționează că în sectorul financiar nebancar, CNPF ar trebui să interzică pe deplin instituțiilor de microcreditare să accepte fonduri asemănătoare depozitelor. Pentru companiile de asigurări, CNPF ar trebui să fie vigilentă în asigurarea unei guvernări puternice, a transparenței proprietății și a puterii financiare, alinierea cadrului de reglementare la standardele europene.

Advertisement

Salarile și politica bugetară

În privința politicilor bugetare, FMI susține că modificarea bugetului din 2018 este în concordanță cu obiectivele programului, deși este nevoie de îngrijire, iar cheltuielile prioritare în acest an includ adaptarea nevoilor de infrastructură și a asistenței sociale la o politică fiscală echilibrată și favorabilă creșterii.

"Ar trebui să se acorde atenție gestionării facturilor salariale pentru a preveni creșterea acesteia în procente din PIB și limitarea inutilă a investițiilor prioritare și a cheltuielilor sociale. Depășirea bugetară înainte de alegeri ar trebui evitată. 

Bugetul pentru 2019 și CBTM pentru perioada 2019-2021 ar trebui să rămână în conformitate cu angajamentele de program. Deciziile de politică fiscală ar trebui să susțină căile de venituri convenite în cadrul programului și progresivitatea sistemului fiscal. Ar trebui să se acorde atenție gestionării procesului de unificare a nivelului salariilor publice, pentru a preveni derapajele bugetare asociate reformei.

Sunt binevenite planurile de a instituționaliza integral revizuirile cheltuielilor în procesele regulate bugetare anuale și pe termen mediu în următoarele două cicluri CBTM, precum și reforma administrației locale pentru anul 2019. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a facilita eliminarea arieratelor, inclusiv prin intensificarea inspecției de rambursare și îmbunătățirea monitorizării", mai notează FMI.

Politica monetară și riscurile

În privința politicii monetară dusă de BNM, FMI susține că aceasta ar trebui să se concentreze în continuare asupra menținerii stabilității prețurilor în contextul unui regim flexibil al cursului de schimb, "având în vedere riscurile ascendente într-un an electoral și riscurile de reducere a potențialelor efecte secundare și aprecierea cursului de schimb".

"BNM ar trebui să continue să îmbunătățească capacitatea operațională a politicii sale monetare, inclusiv prin consolidarea procesului decizional, îmbunătățirea coordonării între agenții și consolidarea comunicațiilor interne și externe. Intervenția pe piața valutară ar trebui limitată doar la regularizarea volatilității excesive", recomandă Fondul.

Recuperarea activelor fraudate

Totodată experții FMI susțin este nevoie de progres în alte sectoare, de exemplu la recuperarea activelor furate, unde lucrurile se mișcă lent.

"O acțiune mai decisivă pentru recuperarea activelor furate prin mutarea anchetei în faza de recuperare va fi importantă pentru a demonstra angajamentul autorităților de a nu mai tolera abuzurile proprietarilor și managerilor. Autoritățile ar trebui, de asemenea, să realinieze cadrele și reglementările AML/CFT (Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNA n.r.) cu standardele internaționale, inclusiv pentru a asigura aplicarea eficientă a sancțiunilor proporționale și disuasive pentru încălcări", se arată în raport.

În sectorul energetic, autoritățile ar trebui să asigure viabilitatea, transparența și previzibilitatea, stabilind tarifele pentru energia electrică în conformitate cu noua metodologie și angajamentele restante.

Specialiștii Fondul care au efectuat evaluarea sprijină solicitarea autorităților de modificarea a două criterii de performanță (QPC). Unul se referă la deficitul bugetar, ca urmare a modificărilor în calendarul așteptat al suportului extern. Or în acest an se așteaptă că Moldova va primi cu 100 milioane dolari mai puțină asistență externă decât se estima

"Aceste modificări nu subminează îndeplinirea obiectivelor programului. Programul rămâne, în linii mari, pe drumul cel bun, cu o puternică responsabilitate și, deși riscurile pentru program rămân semnificative, angajamentul ferm al autorităților de a asigura un management economic eficient și reforme structurale și sectoriale financiare justifică continuarea sprijinului acordat de Fond", mai susțin autorii evaluării.Oportunitati