Război juridic între Ministerul Economiei și ANRE

shadow
Marţi, 12.06.2018 16:27   1163
Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței solicită în instanță anularea ordinului ANRE prin care au fost stabilite noi prețuri la benzină și motorină

E vorba de ordinul ANRE nr. 61-a din 12 iunie 2018, prin care prețul plafon al unui litru de benzină a fost majorat cu 34 de bani, iar cel de motorină - cu 32 de bani pentru un litru de motorină.

Potrivit unui comunicat al MEI, de asemenea, se solicită suspendarea executării Ordinului până la emiterea unei hotărâri irevocabile.

"În urma examinării Ordinului ANRE, credem că acesta a fost emis contrar prevederilor legale, și anume fără a fi supus consultărilor publice cu părțile interesate în vederea respectării principiului transparenței în procesul decizional și a analizei factorilor care contribuie la scumpirea produselor petroliere, pe această cale creându-se premise pentru a fi prejudiciat irecuperabil consumatorul final", susține Ministerul Economiei.

Advertisement

Insitituția invocă prevederile din Legea cu privire la energetică, potrivit căruia ședințele Consiliului de administrație al ANRE, în cadrul cărora se examinează proiectele actelor normative de reglementare, cererile privind costurile de bază, privind prețurile reglementate, tarifele reglementate ori hotărâri care pot avea impact asupra piețelor energeticii și asupra obligațiilor de serviciu public, urmează a fi consultate public.

"Astfel, revizuirea prețurilor plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale constituie subiect de interes public, aceasta urmând să fie precedată de operațiunea privind consultarea publică", susține MEI.

Ministerul face trimitere și la Legea privind protecția consumatorilor, potrivit căreia "orice consumator are dreptul la protecție împotriva riscului de a achiziționa un produs, un serviciu care ar putea să-i prejudicieze drepturile și interesele legitime, acesta având dreptul a informații complete, corecte și precise privind produsele și serviciile achiziționate".

Totodată este invocată și Legea contenciosului administrativ, potrivit căreia orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri este în drept să se adreseze instanței de contencios administrativ pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei pricinuite.

De notat că ANRE este o instituție publică subordonată Parlamentului, iar presiunile la adresa ei ar putea crea probleme Guvernului în relația cu instituțiile internaționale.Oportunitati