39 de întreprinderi de stat își vor schimba fondatorul

shadow
Marţi, 12.06.2018 11:09   2057
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) va transmite 39 de întreprinderi de stat în care exercită funcția de fondator Agenției Proprietății Publice (APP), relevă un proiect de hotărâre de Guvern.

Majoritatea întreprinderilor sunt stațiuni tehnologice-experimentale, fabrici de vinuri, cariere de piatră și nisip, instituții de proiectare în construcții din Moldova, sau sanatorii. Sunt și două întreprinderi din Ucraina.

Printre ele sunt și întreprinderi într-o stare financiară precară, iar un sfert din ele sunt și în procedură de insolvență de ani de zile, precum este cazul Moldresurse, Serele Moldovei, Serele din Chișinău, Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Codrul” din Chișinău, sau a Combinatului vitivinicol „Național-Vin".

În același timp multe din aceste întreprinderiidețin importante active, inclusiv sute și mii de hectare de terenuri agricole, unele chiar în raza municipiului Chișinău și au devenit deja ținta unor atacuri raider de preluare așa cum s-a întâmplat la Stațiunea Tehnologico-Experimentală „Codrul” din Chișinău, sau la Stăuceni.

Advertisement

Lista întreprinderilor de stat ce trec de la MADRM la APP

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului argumentează necesitatea transferului de proprietate prin modificările din legislație operate anul trecut.

Astfel prin Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea APP, s-a stabilit că "Ministerele, alte autorități administrative centrale din subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator Agenției Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică".

"Punctul 23 din Regulament stipulează următoarele: […în cazurile în care în procesul transmiterii se schimbă doar subordonarea întreprinderii de stat, inventarierea patrimoniului și perfectarea actului de transmitere a întreprinderii nu se efectuează, dacă în decizia de transmitere nu este indicat altfel]. Prin urmare ...în procesul transmiterii decade necesitatea inventarierii bunurilor aflate în gestiunea întreprinderilor vizate", mai susține administrația MADRM.Oportunitati