MAIB - modelul business-ului de succes

shadow
Marţi, 29.05.2018 17:21   2930
Colectivul BC ”Moldova Agroindbank” S.A. (MAIB), condus de Președintele Comitetului de Conducere Serghei CEBOTARI, este pregătit pentru a face față noului mediu concurențial creat odată cu intrarea băncilor străine pe piață.

„Concurența nu este un impediment pentru noi, deoarece noi suntem acasă, avem cea mai profesionistă echipă și cunoaștem la perfecție particularitățile și avantajele pieței noastre. Mai mult ca atât, banca e atât de bine capitalizată încât poate concura de la egal la egal, ceea ce a caracterizat MAIB dintotdeauna”, - a declarat top managerul băncii, care a obținut recent un al doilea mandat de cinci ani în această funcție.

Într-un interviu oferit în exclusivitate hebdomadarului economic "Logos-press", bancherul a subliniat că una din sarcinile echipei sale manageriale este ca banca lider, care are un personal de peste 2,3 mii angajați, să valorifice la maxim imensul potențial al MAIB.

“Δ: Domnule Cebotari, în ultimul timp, pentru reprezentarea grafică a conjuncturii pieței din Moldova sunt caracteristice două particularități: lichiditatea în creștere a băncilor și soldul în scădere al creditelor, curbele cărora se mișcă în direcții opuse. Cum poate fi modificat vectorul la lichiditate dinspre creștere spre reducere, iar la soldul creditelor de la descreștere spre creștere?

Serghei CEBOTARI: Este o sarcină dificilă, soluționarea căreia depinde nu doar de bănci, ci și de situația din sectorul real al economiei și de metamorfozele și reformele care se produc în acesta. Conform ultimelor date, în prezent pe piață sunt peste 9 miliarde lei neantrenați în economie, ceea ce vorbește despre o lichiditate excesivă a băncilor. E clar că băncile au nevoie de proiecte viabile din partea business-ului, care, în urma evaluării riscurilor, să poată fi creditate. Moldova Agroindbank lucrează intens cu clienții cu care avem relații temeinice, de lungă durată, inclusiv cu cei corporativi, și în primul rând, cu cei cointeresați să-și dezvolte afacerea și să beneficieze de finanțare.

În accepția clasică, resursele trebuie canalizate în sectorul real al economiei, care cu ajutorul creditelor sporește producția de mărfuri și servicii, ceea ce are un impact pozitiv asupra Produsului Intern Brut (PIB). În condițiile în care avem lichidități înalte, banca noastră este mai receptivă ca niciodată la apariția noilor întreprinderi, construcția noilor obiecte, lansarea noilor proiecte în sectorul agrar, precum și la necesitățile sferei de creditare a consumului. În special, în această serie, iese în evidență linia de produse retail, elaborate și propuse de către MAIB clienților, finanțarea cărora a sporit semnificativ în structura portofoliului băncii.

“Δ: Cât de palpabil a fost impulsul dat creditării ipotecare prin desfășurarea programului de stat „Prima Casă”?

Serghei CEBOTARI: MAIB a oferit deja peste 20 de credite „Prima Casă” pentru procurarea de către tinerele familii a propriului spațiu locativ. Suma totală a acestor credite a depășit 11 mln. de lei, și cam tot atâtea se află în proces de examinare. Presupun, că din toate creditele acordate de sistemul bancar în cadrul acestui program, care este unul oportun și solicitat de piață,  cota MAIB depășește 30%.

“Δ: Având în vedere particularitățile economiei RM, agrarienii reclamă dificultăți în finanțarea lucrărilor agricole. Care este situația în prezent, când lichiditatea băncilor este excesivă, în ce măsură le sunt satisfăcute necesitățile?

Serghei CEBOTARI: Agricultura rămâne un domeniu strategic pentru economia noastră. Însă acum trebuie să punem accentul pe cultivarea producției agricole de calitate pentru a facilita exportul ei. Cultivarea produselor ecologic pure permite sporirea capacității de export a țării, cota căruia în țările din Uniunea Europeană este în continuă creștere și deja a depășit 65%. Pentru noi este foarte important să lucrăm cu acest sector al economiei, deoarece toată producția realizată aici, este vandabilă.

Advertisement

Iar aceasta înseamnă, că riscurile creditării acestui sector sunt semnificativ mai mici.

Prezența noastră în sectorul agrar este specificată în strategia de dezvoltare, care prevede extinderea cotei MAIB în agricultură, unde este concentrată o mare parte a clienților noștri, mulți din care sunt clienți corporativi ai MAIB. Bunăoară, dacă este vorba doar despre cultivarea culturilor agricole, acestui segment îi revin 10% din portofoliu.

“Δ: Aceasta este mult sau puțin pentru o bancă lider, cum este MAIB, a cărei denumire însăși indică asupra activității sale în sectorul agrar?

Serghei CEBOTARI: Depinde de strategia de diversificare a portofoliului de credite, scopul căreia este reducerea riscurilor. Cota noastră, dacă luăm în considerare sectorul agroindstrial în ansamblu, depășeșete 30%. Pentru acest segment de clienți MAIB are cei mai buni și cei mai profesioniști specialiști din întregul sistem bancar.

Urmărim cu maximă atenție ca portofoliul de credite în ansamblu, și cel din sectorul agrar în particular, să fie bine structurat. Din volumul total de credite acordate acestui sector, aproximativ 40% au maturitatea de până la un an. Aceasta vorbește despre calitatea înaltă a portofoliului MAIB, indicator, care face diferența între banca noastră și celelalte bănci.

“Δ: Cum reușesc managerii MAIB să ajusteze procesele de business la cele mai relevante și solicitate proiecte de pe piață?

Serghei CEBOTARI: Pe parcursul a peste 20 de ani de experiență la bancă, subliniez la o singură bancă - MAIB, eu și echipa noastră de profesioniști am înțeles și știm bine că modelul de business trebuie să fie receptiv la ceea ce se întâmplă în economie, în sectorul ei real, pe piața creditelor de consum. Aceste cunoștințe ajută echipa de manageri ai MAIB să creeze un asemenea model de business, care să aibă drept vector principal satisfacerea la maxim a necesităților mediului de afaceri. Anume aceasta face ca banca să propună clienților și pieței cele mai relevante și solicitate produse.

„Δ: Banca a început implementarea unei noi structuri organizatorice. Ce prevede aceasta?

Serghei CEBOTARI: Noua structură va fi implementată pe parcursul anului 2018. Aceasta a fost elaborată cu ajutorul consultanților externi, echipa cărora ne-a asistat timp de peste jumătate de an. Propunerile elaborate de către experții străini sunt foarte importante pentru noi sub aspectul asigurării unei structuri interne eficientizate la maxim. Astfel, în februarie 2018, în cadrul implementării noii structuri, am reorganizat Departamentul Marketing, inclusiv am creat unele structuri absolut noi, cum este Departamentul Canale Alternative, subunitatea de PR și comunicare, am atribuit noi funcții departamentului produse și marketing.

De exemplu, dacă ne referim la marketing, angajații departamentului studiază și analizează în detaliu migrarea clienților băncii, analizează în profunzime și temeinic conjunctura pieței interne și externe, unde își vând producția clienții noștri, furnizând concluzii și pronosticuri pentru front-office.

Angajații noilor subunități au experiența și cunoștințele necesare pentru a sesiza și cele mai mici variații și dispoziții de pe piață. Ei au abilitatea de a determina care dintre produsele MAIB satisfac necesitățile pieței și care dintre acestea necesită a fi modificate. Noua structură organizatorică, în definitiv, urmărește scopul de bază de a îmbunătăți substanțial calitatea business-ului și aici mă refer la calitatea proceselor de business. Pentru aceasta, angajații subunităților nou-create se ocupă nemijlocit de procesele de business, fiind, practic încadrați în acest proces. Astfel, banca, prin intervenție operativă, poate reacționa imediat la necesitățile clienților, pentru a le oferi, aici și acum, ceea de ce au nevoie. 

“Δ: Toate propunerile consultanților străini privind noua structură au coincis cu viziunea conducerii băncii?

Serghei CEBOTARI: Da. Dacă nu ne aprofundăm în detalii pur tehnice și strict profesionale, noua structură va asigura cu totul altă calitate, care să corespundă obiectivelor noastre. În același timp, continuăm procesul de modernizare, acordăm o atenție sporită procesului de digitalizare, căruia, în opinia mea, îi aparține viitorul. Toate acestea au drept scop simplificarea procesului de utilizare a întregii game de produse bancare. Astfel, clienții MAIB vor avea acces la servicii simple, comode și confortabile.

“Δ: Noua structură presupune extinderea sau reducerea rețelei de subunități a MAIB?

Serghei CEBOTARI: Rețeaua de subunități a MAIB la moment rămâne aceeași. Extinderea poate avea loc doar din contul majorării numărului de subunități MAIB care funcționează în regim non stop (24/24) – centrele de autoservire. Acestea sunt echipate cu toate cele necesare, pentru ca la orice oră de zi sau noapte, clienții noștri să dispună de posibilitatea de a efectua operațiuni fără asistența lucrătorilor bancari.

În condițiile unei concurențe acerbe pe piață, extinderea, practic, este puțin fezabilă. Dezvoltarea în continuare este posibilă în baza creșterii sectorului real al economiei, în care ar trebui să vină noi investiții. Sarcina MAIB este să fie pregătită pentru a susține dezvoltarea și creșterea business-ului pe seama perfecționării propriilor procese de business și creșterii calității produselor. Considerăm că acesta este un aspect esențial în legătură cu intrarea pe piață a băncilor străine. Apariția lor ne ține în tonus și în formă bună, fără a ne permite să ne relaxăm. De aceea, pot spune cu fermitate că lupta concurențială doar ne va face mai puternici.

“Δ: Vreți să spuneți că MAIB nu se teme de concurența care se apropie? 

Serghei CEBOTARI: Da! Nu ne temem de concurență. Suntem pregătiți pentru a-i face față cu demnitate!

“Δ: În ce măsură intrarea investitorilor strategici va spori nivelul de competitivitate al MAIB?

Serghei CEBOTARI: Judecând după Due diligence (evaluarea băncii), efectuată de potențialii investitorii, la MAIB se preconizează venirea unui alt gen de investitori, din câte înțelegem în prezent. Aceștia vor fi investitori financiari, nu instituții care deja sunt prezente în acționariatul unor bănci din Moldova și care vor întreprinde măsuri pentru a le integra în compania-mamă. După aceasta, ele își vor adapta produsele la condițiile pieței locale. Prin aceasta și se deosebesc investitorii, cel puțin în momentul de față.

În acest sens, noi va trebui să concurăm cu băncile străine. Echipa băncii noastre consideră că avem rezerve în ceea ce ține de automatizarea proceselor de business, deoarece, probabil, am investit insuficient în acest domeniu. Însă aici e important să se țină cont de un detaliu important. Băncile la care ne referim au depășit această etapă de dezvoltare pe măsură ce implementau cerințele Uniunii Europene. La rândul său, MAIB soluționa această problemă în cadrul propriei strategii de dezvoltare. În prezent, dezvoltăm intens această direcție, investind resursele necesare în modernizarea și automatizarea proceselor de business ale băncii noastre.

“Δ:Vă mulțumesc pentru interviu. Vă doresc succese în realizarea tuturor celor planificate pentru dezvoltarea MAIB.Oportunitati