O nouă problemă majoră pentru bugetul de stat

shadow
Marţi, 29.05.2018 07:47   1683
Curtea de Conturi constată în auditul financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 creșterea continuă a dependenței financiare a bugetelor de alt nivel față de bugetul de stat.

"O problematică majoră pentru sustenabilitatea bugetului de stat este creșterea continuă și ascendentă a dependenței financiare a bugetelor de alt nivel față de bugetul de stat, în special a administrațiilor autorităților Publice Locale (APL), transferurile către acestea de la bugetul de stat depășind de circa 2,5 ori veniturile proprii", susțin controlorii.

Potrivit Raportului, veniturile APL au rămas practic la același nivel în ultimii trei ani, constituind în medie 3,8-3,9 miliarde lei, în timp ce transferurile de la bugetul de stat către bugetele unităților administrativ-teritoriale s-au majorat de la 7,1 miliarde lei la 9,1 miliarde lei.

Citiți și:
 

În consecință transferurile de la bugetul central depășesc de circa 2,5 ori veniturile din alte surse ale APL decât transferurile.

Advertisement

De altfel Chișinăul, capitala Republicii Moldova și unde este concentrată mai mult de 50% din activitatea economică a țării reușește să adune venituri proprii ce acoperă doar 11-12% din bugetul anual. 

"În Republica Moldova bugetele locale, sunt concepute pentru a exercita doar funcția de finanțare a cheltuielilor curente și funcția de control asupra modului de cheltuire a resurselor bugetare. La nivelul autorităților APL nu există experiență în planificarea investițiilor. Nu există legătură între bugetele de investiții și estimările cheltuielilor pe termen mediu. Devizele de investiții sunt elaborate separat de devizele cheltuielilor curente", constată într-un studiu profesorul universitar Angela Secrieru.

Citiți și:

Cel mai bogat oraș din Moldova a ajuns la mila Guvernului și a creditorilorOportunitati