Bătălia pentru Primărie: Averea de miliarde a Municipiului Chișinău și unde dispare aceasta

shadow
Joi, 17.05.2018 06:57   2685
Lupta pentru fotoliul de primar general al municipiului Chișinău a intrat pe ultima sută de metri. Unul dintre subiectele cele mai discutate și cele mai problematice este gestionarea eficientă a patriomoniului.

Până a ajunge la gestiunea patrimoniuui ar fi corect ca acesta să fie identificat, înregistrat și evaluat. Deocamdată la acest capitol sunt mari probleme.

Unde a dispărut o avere de peste trei miliarde lei

Averea deținută de Primaria Municipiului Chișinău nu este deloc neglijabilă. Ultima evaluare pe hârtie, de la începutul anului 2017, care nu este la valoarea pieței, relevă că instituțiile și înreprinderile subordonate administrației Capitalei dețineau un patrimoniu estimat la circa 10,14 miliarde de lei, sau circa 28,4% din tot patrimoniul autorităților publice locale din țară, potrivit datelor Agenției Proprietății Publice (APP).

Citiți și:

Mită la primăria Chișinău: de la focuri de artificii, la reparații auto și mii de dolari

Valoarea patrimoniului este însă în scădere abruptă. Comparativ cu începutul anului 2016 valoarea acestuia s-a diminuat cu 3,1 miliarde de lei, adică cu 23,5%.

Agenția Proprietății Publice explică micșorarea semnificativă a valorii patrimoniului public al autorităților publice și instituțiilor subordonate prin „aprobarea de către Ministerul Finanțelor a noilor Norme metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (Ordinul nr.216 din 28.12.2015), fiind întrodusă calcularea uzurii mijloacelor fixe administrate”.

Altfel spus micșorarea a fost mai mult o procedură de contabilitate.

Cine deține cel mai mare parimoniu

Cel mai mare proprietar și gestionar de patrimoniu în municipiul Chișinău este Direcția generală locativ-comunală și amenajare, „averea” căreia se ridica în 2015 la circa cinci miliarde lei.

Potrivit APP suprafața imobilelor aflate în administrarea acestei Direcții era în 2015 de 5,34 milioane metri pătrați. Datele noi, după revizuirea făcută conform cerințelor noi impuse de Ministerul Finanțelor nu au fost făcute publice.

Advertisement

O „avere” de 1,41 miliarde lei gestionează întreprinderea municipală „Regia Exploatare a drumurilor și podurilor EXDRUPO”. În același timp în cazul altor întreprinderi municipale precum Grădina Zoologică, valoarea patrimoniului indicată în registrul APP este „zero”.

38.236 de bunuri imobile neevaluate în scop fiscal

În afară de clădiri în municipiul Chișinău sunt circa 57.000 de hectare de terenuri din care în proprietatea primăriei sunt 17.397,6 hectare. Un raport al Curții de Conturi atesta că o treime din aceste terenuri nu sunt iregistrate în evidența contabilă, iar Primăria ratează venituri anuale de 53,71 milioane lei.

Același raport de audit al Curții de Conturi constata că „obligația furnizării informației pentru actualizarea datelor cadastrale potrivit cadrului legal revine APL și titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile".

„Deși Primăria mun.Chișinău s-a adresat de multiple ori către ARFC și ÎS „Cadastru” pentru ca acestea să asigure evaluarea bunurilor imobile, i s-a răspuns că lipsesc mijloacele financiare alocate în acest scop”, susțin auditorii.

Conform informației întreprinderii de stat „Cadastru”, pe 1 ianuarie 2017 în Capitală existau 38.236 de bunuri imobile neevaluate în scop fiscal (terenuri – 5.749; construcții – 5.912; construcții nefinalizate – 364, și încăperi izolate – 26.211).

Reieșind din valoarea medie a impozitului pe imobil achitat în mun.Chișinău de circa 200 lei pentru un bun imobil, auditul a estimat suma impozitului pe bunurile imobiliare ratată la circa 7,6 milioane lei, ceea ce constituie 11% din suma impozitului calculat pe anul 2016.

Curtea de Conturi a stabilit că pe parcursul anilor 2015 - 2016, din cauza gestionării ineficiente a patrimoniului, bugetul municipal Chișinău a fost prejudiciat cu peste 688,5 milioane lei.

Administrația Capitalei și-a adus aminte de avere

Zilele trecute primarul general interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a solicitat în cadrul ședinței operative de la Primărie inventarierea, în mod de urgență, a patrimoniului municipal.

Solicitarea vine ca urmare a unor verificări care au constatat că 214 terenuri municipale cu o suprafață totală de circa 38 hectare sunt utilizate gratuit de persoane fizice sau juridice, iar 525 din 1.581 de bunuri imobile nelocative din proprietatea municipiului Chișinău, în valoare totală de 341,9 milioane lei, nu sunt înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile (RBI).

„Lipsa datelor privind regimul de proprietate este o problemă gravă, acest lucru formează condiții pentru înstrăinarea ilegală a bunurilor imobile și a terenurilor din proprietate municipală", a subliniat Ruslan Codreanu.

„Circa 50% din cauzele penale documentate în privința anumitor funcționari din cadrul administrației publice municipale țin de dobândirea sau înstrăinarea ilegală a terenurilor sau a unor imobile”, a mai declarat primarul general interimar al Chișinăului.

Potrivit lui Codreanu, lipsa unei evidențe stricte a patrimoniului municipal este din cauza faptului că Primăria nu deține un inventar centralizat al proprietăților municipale. În consecință administrația locală speră că inventarierea va clarifica situația cu terenurile și proprietățile municipale și va reduce la minimum riscul pierderii patrimoniului.

De notat că pe site-ul Primăriei a început să se publice lista spațiilor libere nelocative, aflate în gestiunea entităților economice ale Consiliului Municipal Chișinău care pot fi privatizate sau care nu pot fi înstrăinate.

Totuși aceste liste nu au fost actualizate în ultima perioadă și nu reprezintă un registru public complet, care să cuprindă toată informația privind suprafețele libere de locațiune și cele care sunt deja date în chirie, cu indicarea termenului de valabilitate a contractelor.

Citiți și:

De ce sunt suspectați Primarul, secretarul Consiliului Municipal și doi consilieriOportunitati