Cine sunt liderii performanței bancare în primul trimestru

shadow
Luni, 30.04.2018 11:30   1946
La finalul primului trimestru al anului 2018 principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor comerciale se mențin peste limitele impuse de Banca Națională a Moldovei (BNM) dar cu riscul suportării unor costuri de oportunitate mari.

Indicatorii de lichiditate și de solvabilitate se mențin peste cerințele prudențiale, iar rezervele de capital conferă o bună capacitate de absorbție a pierderilor neașteptate precum și resurse suplimentare pentru creditarea economiei, se arată într-o analiză a Expert-Grup.

Băncile nu au ce face cu lichiditatea

Suficiența capitalului ponderat la risc rămâne la un nivel de peste 30% pe întreg sectorul bancar, oscilând în limitele 25% pentru băncile mari și de peste 50% pentru cele mici.

În același timp, la nivel agregat volumul de active lichide tinde spre nivelul de 57% din total active, în timp ce la nivel individual se înregistrează valori chiar și de peste 74%, ceea ce relevă că băncile suportă costuri de oportunitate considerabile în lipsa expansiunii creditului. În aceste condiții, în primele trei luni ale anului 2018, profitul total acumulat de băncile comerciale înregistrează valoarea de 522,3 milioane lei, o singură bancă (Eximbank) înregistrând pierderi de circa 8 milioane lei.

Activitatea de creditare înregistrează o ușoară dinamizare în direcția creditelor noi acordate, dar insuficientă totuși pentru ameliorarea funcției de intermediere financiară a băncilor.

Advertisement

Astfel, în trimestrul I al 2018 s-au acordat credite noi în valoare de aproximativ 5,7 miliarde lei, cu aproximativ 5,4% mai mult decât în aceiași perioadă a anului trecut.

5,25 miliarde lei, credite evaluate ca substandard, dubios și compromis

Totuși, rambursarea creditelor acordate anterior anului 2016 are loc într-un ritm mult mai rapid ceea ce presupune diminuarea în continuare a soldului total de credite acordate. În același timp, scăderea soldului de credite este caracteristică doar pentru componenta persoane juridice (-11% față de anul precedent), în timp ce segmentul populației înregistrează o tendință inversă (+20% f-a-p), dar insuficientă pentru a ameliora semnificativ situația.

Calitatea activelor bancare tinde să se îmbunătățească evidențiind măsurile adoptate de bănci pentru reducerea stocului de credite neperformante. Chiar dacă baza de calcul se reduce (soldul total al creditelor) restructurările bilanțiere desfășurate de unele bănci, avansarea procesului de recuperare sau acțiunile susținute de dialog cu clienții problematici, contribuie la diminuarea, atât a stocului, cât și a ratei de credite neperformante.

Drept rezultat, soldul datoriei la creditele evaluate ca substandard, dubios și compromis a scăzut cu circa 900 milioane lei în perioada decembrie 2017-martie 2018, atingând la sfârșitul lunii martie la 5,25 miliarde lei, cu o pondere de 16,2% din totalul creditelor acordate.

Cine sunt liderii performanței bancare

Potrivit Expert-Grup Clasamentul performanței bancare este condus de patru bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național - Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată Mobiasbanca, Moldindconbank (MICB) și Victoriabank.

Totuși, pe fundalul unor performanțe sporite alte două bănci (ProCreditBank și BCR Chișinău) înregistrează un avans față perioada precedentă.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice Expert-Grup susține următoarele:

Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: BCR Chișinău, Eximbank și EuroCreditBank;
Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: Eximbank, Victoriabank și BCR Chișinău;
Băncile cu cele mai calitative active: Eximbank, FinComBank, și EuroCreditBank;
Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: Moldindconbank, Moldova-Agroindbank și Mobiasbanca;
Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: Moldova-Agroindbank, Moldindconbank și Mobiasbanca.Oportunitati