Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
 • Pe 26 iulie lichidatorii Bancii de Economii organizează o licitație privind comercializarea cotei părți în întreprinderea mixtă Biroul de Credit SRL.
 • Chișinău
  Pe 27 iulie Tehnovin SA ține adunarea extraordinară a acționarilor.
 • Pe 27 iulie are loc adunarea ordinară a acționarilor Magazinului Central Universal UNIC.
 • Pe 1 august urmează să-și înceapă activitatea Depozitarul Central Unic al Moldovei.
 • Călărași
  Pe 7 august are loc adunarea anuală repetată a Fabricii de Produse Lactate din Călărași.
 • Tutun-CTC SA urmează să achite dividendele pentru anul 2017 până la data de 16 august curent.
 • În perioada 10-15 septembrie la Bursa de Valori este licitat întregul pachet de acțiuni al companiei de asigurări ASITO.
 • Pe 20-22 septembrie 2018 la Chișinău are loc forumul economic moldo-rus.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Primarul general al municipiului Chișinău se judecă cu ÎCS Red Union Fenosa SA, ședință preconizată pe 3 octombrie.
 • Pe 3 octombrie Curtea de Apel Chișinău judecă cauza Liceul de Limbi Moderne si Management vs Consiliul Municipal Chișinau.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Pe 4 octombrie are loc o ședință de judecată între SA Termoelectrica și Depoul de Vagoane de Călători Chișinău.
 • Pe 4 octombrie la Curtea de Apel Chișinău este examinata cauza civilă Consiliul comunei Stăuceni vs Consiliul municipal Chișinău.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Pe 9 octombrie este preconizată o ședință pe marginea dosarului Consiliul Raional Anenii Noi vs Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Pe 9 octombrie Agenția Națională Reglementare Comunicații Electronice și TI se judecă cu SRL StarNet.
 • Curtea de Apel Chișinău examineaza, pe 10 octombrie, dosarul BC Moldova Agroindbank SA vs SA Orhei Vin.
 • Pe 11 octombrie Curtea de Apel Chișinău examineaza cauza civilă BIroul Migrație și Azil al MAI vs Asito SA.
 • Pentru anul 2018 Banca Națională a Moldovei a prognozat o creștere economică de 3,5% și o inflație de 3,7%.
 • La 1 ianuarie 2019 intră în vigoare Convenţia între Moldova şi Georgia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
 • Până la sfârșitul anului 2018 Guvernul urmează să instituie o structură responsabilă de cooperarea cu societatea civilă.
 • Guvernul și-a asumat obligația de a elabora un studiu legat de aplicarea Legii cu privire la sponsorizare și filantropie, până la sfârșitul 2018.
 • În august 2019 se încheie campania de informare și assitență privind activitățile sub incidența DCFTA în Republica Moldova.
 • Guvernul și-a asumat să unifice toate reglementările privind impozitul pe venit al ONG-urilor într-un capitol distinct al Codului Fiscal, până la sfârșitul 2020.

Проект Канду, нарушающий положения Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС

1 2
 • Председатель Парламента Андриан Канду
  Foto: архив
 • Работы и услуги для реставрации здания Парламента будут облагаться НДС по нулевой ставке
  Foto: mold-street.com
Sâmbătă, 14.04.2018 14:35   1225
На заседании 4 апреля 2018 года Правительство дало отрицательное заключение по положениям законопроекта, продвигаемого председателем парламента Андрианом Канду, предусматривающего применение нулевой ставки НДС для импорта товаров, оборудования, мебели, работ и услуг для ремонта здания законодательного органа.

Перевод с румынского. Оригинал статьи ЗДЕСЬ.

Ремонт здания Парламента, разоренного во время протестов 7 апреля 2009 года, стоил государственному бюджету на сегодняшний день порядка полумиллиарда леев. Однако восстановление здания еще не завершено, и власти продолжают выделять государственные средства для обеспечения роскошных условий и личной безопасности народным избранникам, зачастую провоцируя миллионные дыры в бюджетах, предназначенных для действительно важных областей.

Обеспечение условий для деятельности депутатов 

Одна из инициатив, которая могла бы еще больше опустошить государственный бюджет, была выдвинута самим главой законодательного органа, предложившим внести поправки в пункт 13 (5) ст. 4 Налогового кодекса.

По предложению Андриана Канду, этот пункт должен гласить: Товары, установки, оборудование, мебель, работы и услуги, предназначенные для ремонта здания Парламента на 2018 год: поставляются на территорию Республики Молдова с применением нулевой ставки НДС; импортируются с освобождением от НДС.

В то же время спикер предлагает внести поправки в некоторые положения статьи 28 Закона о таможенном тарифе, чтобы при оформлении таможенных процедур не взималась пошлина за товары и услуги, импортируемые и используемые для ремонта здания Парламента.

Андриан Канду аргументирует необходимость внесения этих изменений как «прекращением срока действия подлежащих принятию норм, который подошел к концу», так и «необходимостью завершения работ и услуг, запланированных для обеспечения условий для деятельности Парламента».

Менее чем через неделю после регистрации инициативы председателя законодательного органа Министерство финансов разработало и представило Правительству на утверждение заключение о частичном одобрении проекта.

Так, исполнительный орган постановил, что этот проект принимается «только в части, касающейся освобождения от уплаты НДС, таможенной пошлины и налога на таможенные процедуры для импорта товаров, оборудования и мебели, предназначенных для ремонта здания Парламента, а также в части, касающейся выплаты авансом до 50% годового лимита, предусмотренного для закупки материалов, оборудования и мебели».

Нулевая ставка НДС противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС

В то же время Правительство не поддержало проект «в части, касающейся применения нулевой ставки НДС для поставки на территорию Молдовы товаров, установок, оборудования, мебели, работ и услуг, предназначенных для ремонта здания Парламента».

Министр финансов Октавиан Армашу обосновал данное решение тем, что «подобное применение налоговой норм противоречит Директиве ЕС».

Речь идет о Директиве 2006/112/ЕС от 28.11.2006 об общей системе налога на добавленную стоимость, согласно которой существование нулевой ставки противоречит нормам данной директивы, и в этом отношении уже были приняты меры для гармонизации налогового законодательства в данном сегменте, сообщается в обосновании Министерства финансов.

Следует отметить, что в соответствии с календарем, установленным в Соглашении об ассоциации, Республика Молдова взяла на себя обязательства по гармонизации национального налогового законодательства с положениями европейского законодательства, в том числе в отношении НДС.

«В то же время, Директивы ЕС четко ограничивают применение освобождений по НДС с правом вычета, и предоставление освобождения о НДС на поставку товаров и услуг, предназначенных для   некоторых государственных учреждений, не регулируется», - отмечает Министерство финансов.

Работы по реконструкции осуществляет компания с финансовыми проблемами 

Напомним, что в конце 2017 года, в результате корректировки бюджета Правительство предложило, а Парламент утвердил выделение 87,9 млн. леев на реконструкцию здания законодательного собрания. Ранее на эти цели уже выделялись средства. 

Последние два года большую часть работ по внутренней отделке и благоустройству прилегающей к Парламенту территории осуществляет компания «Glorinal-Imobil» SRL, принадлежащая Наталье Кирикэ. Компания выиграла контракты с государственным финансированием на общую сумму порядка 130 млн. леев.

В то же время среди областей деятельности компании «Glorinal-Imobil» более не числятся «строительство зданий и(или) инженерных строений, инженерно-технических сооружений и сетей, реконструкция, усиление, реставрация». По данным Агентства государственных услуг, это право было аннулировано, а на все активы компании был наложен секвестр.  

Например, только «Moldova-Agroindbank» компании «Glorinal-Imobil» SRL совместно с «Glorinal» SRL необходимо выплатить долг свыше 42 млн. леев.

Неработающее оборудование и системы

Нельзя игнорировать и тот факт, что часть установленного в парламенте оборудования, стоимостью в десятки миллионов леев, просто не работает.

Наиболее показательной является ситуация с системой электронного голосования и регистрации присутствия депутатов на заседаниях, установленной в 2013 году в обновленном здании Парламента. Она по-прежнему остается на пленарных заседаниях лишь предметом декора.

Расследование, проведенное Центром журналистских расследований, показало, что, потратив из бюджета около 13 млн. леев на установку соответствующей техники, власти в 2016 году искали еще 45 тыс. евро для программного обеспечения, которое обеспечило бы функционирование электронной системы регистрации и голосования. 

Таможенные льготы – источник упущенных бюджетных доходов в миллиарды леев 

Что касается налоговых льгот, то показательным является тот факт, что как независимые эксперты, так и Счетная палата раскритиковали практику их предоставления в виде освобождения от уплаты НДС и таможенных пошлин, а также применения нулевой ставки НДС, из-за чего государственный бюджет ежегодно недополучает доходы в миллиарды леев.

Согласно отчету Счетной палаты, из-за многочисленных освобождений от уплаты налогов, акцизов на импорт и продажу товаров, щедро предоставляемых Правительством и Парламентом, в 2011-2015 гг. госбюджет недополучил порядка 57 млрд. леев.

«Наибольший удельный вес в общем объеме льгот занимает налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт и продажу товаров, который в 2015 году составил около 11 млрд. леев, что на  20% больше, чем в 2014 году», - подчеркнули аудиторы Счетной палаты.

По мнению Счетной палаты, необходимо регулярно оценивать социальную эффективность столь значительных налоговых и таможенных льгот. В связи с этим следует устанавливать целевые показатели эффективности для получателей этих льгот точно так же, как и в случае займов или кредитов, с соответствующим мониторингом и отчетностью. Это позволит повысить прозрачность политики предоставления и использования льгот.

* * *

Данная статья опубликована при поддержке Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy) в рамках проекта «Содействие повышению ответственности правительства» и может использоваться, перепечатываться, распространяться и цитироваться без каких-либо ограничений. Ссылка на источник обязательна.

This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory.print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Legislația și reglementările   Achiziții publice și licitații   Gestionarea banilor publici  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Contacte  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.