Guvernul mai alocă încă 2,6 milioane lei în conflictul cu un investitor american

shadow
Miercuri, 04.04.2018 05:24   3431
Un proiect de Hotărâre de Guvern prevede alocarea sumei de 127.000 de euro (calculată în lei), companiei KPMG Advisory SRL, selectată de Ministerul Justiției pentru a presta servicii de expertiză economico-financiară în acțiunea înaintată de trei companii străine împotriva Republicii Moldova.

Banii vor fi luați din Fondul de rezervă al Guvernului, chiar dacă Ministerul Justiției a semnat încă pe 6 noiembrie 2017 un contract de prestări servicii cu KPMG Advisory SRL, în acțiunea pornită de Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Guvernului de la Chișinău.

Litigiu de milioane

Aceasta pentru că în Bugetul de stat pentru 2018 nu au fost prevăzuți bani în acest scop. Ei au fost prevăzuți în 2017, dar până la finele anului nu au fost prezentate facturile spre plată, susține Ministerul Justiției. Anterior în același litigiu au mai fost alocați circa 235.000 de euro (circa 4,8 milioane lei).

Acțiunea pornită de Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC și ÎCS Laguardia SRL - trei companii afiliate - împotriva Republica Moldova a fost înregistrată la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții (ICSID) al Băncii Mondiale doi ani în urmă, pe 21 martie 2016.

Din informația de pe pagina ICSID nu este clar care este valoarea prejudiciilor cerute de omul de afaceri american de origine poloneză Zbigniew Piotr Grot și companiile afiliate. Potrivit unor surse, ar fi vorba de circa 10 milioane de dolari.

Ulterior Ministerul Justiției a fost împuternicit să semneze, în interesele statului și în numele Guvernului, contractul de asistență juridică cu firma Schoenherr Rechsanwaite GmbH (Austria) și Cabinetul avocatului Vladimir Iurkovski din Republica Moldova, în valoare de 235.000 de euro. 

"Pe parcursul examinării cauzei respective (în arbitrajul din SUA) avocații au subliniat necesitatea nominalizării a unui expert de quantum, care va formula concluziile privind evaluarea prejudiciului material pretins de reclamanți", susține Ministerul Justiției.

Astfel, deja pe 13 noiembrie 2017, trebuiau a fi depuse și concluziile privind evaluarea prejudiciului material pretins de reclamanți. Totodată Ministerul Justiției subliniază și importanța selectării unei companii cu cunoscute la nivel internațional în astfel de cazuri.

"În instanțele judecătorești internaționale și în instituțiile de arbitraj internațional, renumele experților atrași în soluționarea litigiilor este foarte important, dar în unele cazuri și decisiv. Pentru a asigura credibilitatea, calitatea și valoarea expertizei ce urmează a fi prezentată în apărarea intereselor statului este inevitabilă, ba chiar recomandabilă selectarea unei companii cu renume internațional", se arată într-o notă a Ministerului Justiției.

Investitor american țepuit în Moldova

Ceea ce nu spune acum Ministerul Justiției este felul cum investitorul american a fost țepuit în Moldova, de afaceriști locali în parteneriat cu autoritatile locale din raionul Florești, inclusiv cu ajutorul justiției.

În anul 2010, ÎCS Laguardia SRL, controlată de cetățeanul american Zbigniew Piotr Grot, a încheiat o serie contracte de arendă a terenurilor agricole pe o perioadă de trei ani, cu proprietarii din comunele Vărvăreuca, Roșietici și Coșernița din raionul Florești. În luna februarie 2011 reprezentantul Laguardia SRL a depus contractele la înregistrare la primăriile din localitate.

Conform acestor contracte, investitorul american s-a obligat față de proprietari să întreprindă toate măsurile tehnologice de prelucrare a terenurilor agricole. Dar deja la finele lunii februarie-începutul lunii martie 2011 pe motiv că Laguardia SRL nu ar fi respectat obligațiile contractuale, proprietarii de terenuri agricole au depus la primăriile din localitate și în adresa firmei notificări de reziliere a contractelor în cauză.

Advertisement

Primarii comunelor Coșernița și Vărvăreuca din Florești au emis dispoziții prin care au revocat înregistrarea contractelor respective depuse de Laguardia SRL. Totodată, la începutul anului 2011 la primăriile comunelor vizate au fost înregistrate alte contracte de arendă cu privire la aceleași terenuri agricole încheiate deja de societatea autohtonă Bio-Alianta SRL cu aceeași proprietari.

Laguardia SRL susține că prin emiterea dispoziților respective și înregistrarea contractelor de arendă încheiate de Bio-Alianta SRL cu proprietarii de terenuri agricole, primarii comunelor Coșernița și Vărvăreuca din raionul Florești au lipsit compania "de drepturile prevăzute de contractele de arendă și astfel i-au adus un prejudiciu semnificativ companiei".

Se încearcă dizolvarea firmei Laguardia

Investitorul a încercat să își facă dreptate în instanțele din Moldova dar fără succes. A sesizat până și Consiliul Superior al Magistraturii. Iar în final a fost nevoit să se adreseze la Centrul de arbitraj ICSID afiliat Băncii Mondiale. 

Între timp autoritățile au inițiat procedurile legale contra investitorului american, inclusiv și insolvența acestuia, calificată de către investitorul american ca acțiuni deliberate. La începutul lunii septembrie 2017, la cererea Serviciului Vamal și a unui creditor, Curtea de Apel a dispus "inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea ÎCS Laguardia SRL".

Autoritățile susțin că această decizie nu ar avea legătură cu arbitrajul internațional.

Moldova, ca și Venezuela, a refuzat să plătească costurile pentru arbitraj

Cazul deși aparent unul de importanță minoră are deja efecte extrem de negative pentru Moldova. În plus chiar autoritățile au făcut unii pași care denotă cel puțin o încercare de a se eschiva de la respectarea obligațiilor în cadrul ICSID.

În acest caz Guvernul Moldovei în persoana Ministerului Justiției a refuzat să acopere orice costuri anticipate pentru arbitraj, chiar dacă aceasta este o obligație absolută a statului, asumată prin adoptarea Convenției ICSID, și reprezintă o încălcare a regulilor din cadrul arbitrajului. Pe de altă parte, sumele necesare nu sunt atât de mari. 

Prin analogie, până nu demult doar state precum Venezuela și Argentina au recurs la astfel de stratageme. 

Avocații de la Gleason Wells, care reprezintă interesele investitorului american susțin că în acest mod s-a încercat de a opri arbitrajul "prin creșterea costurilor și obligarea clienților noștri (investitorului american) să plătească cât mai mult posibil. Or, arbitrajul nu poate continua decât dacă putem plăti taxele ICSID și cele ale arbitrilor".

"Comportamentul guvernului în acest arbitraj, în special încălcarea Convenției ICSID prin refuzul de a-și plăti costurile de arbitraj și comportamentul general recalcitrant, este: (1) dăunător intereselor țării în general; (2) dăunător eforturilor țării de a crea o economie sănătoasă și stabilă; (3) dăunător capacității țării de a atrage investiții străine; și (4) neprofesională. Conduita guvernului nu este numai o încălcare a obligațiilor tratatului internațional de a împărți costurile, ci și nu respectă principiile fundamentale ale arbitrajului internațional în materie de investiții", a declarat pentru Mold-Street Coren Hinkle de la compania de avocați Gleason Wells PC.

Ministerul Justiției a explicat refuzul de a plăti prin faptul că procedura de alocare a banilor "este una complexă și nu poate fi realizată în termenii restrânși stabiliții de Convenția ICSID". Întrebarea însă ”Cum atunci s-au găsit bani pentru avocați?” a rămas fără răspuns. 

Ţinând cont că investitorul american a rămas și fără bani și fără afaceri active în Moldova, tactica putea da roade și ar putea să forțeze investitorul să renunțe la caz din lipsă de bani.

SUA suspectează Moldova de violarea tratatelor internaționale

De caz s-a arătat interesat însă și Departamentul de Stat al SÂUA, reprezentanții căruia au avut întrevederi și cu diplomații moldoveni.

"Analizând ultimele evoluții în special poziția RM și non-acțiunile Ministerului Justiției al RM, partea americană suspectează în acest caz violarea de către RM a prevederilor tratatelor multilaterale și regionale în domeniul investițiilor la care SUA este parte", susține într-un raport instituția responsabilă de afaceri externe.

Departamentul de Stat și-a exprimat încă anul trecut intenția de a solicita părților și juriștilor ICSID accesul la documentele și procesele verbale ale sesiunilor de judecată, dar și de a contacta compania de avocatură Gleason Wells.

Procesul însă continuă și la finele anului trecut, pe 11-13 decembrie 2017, la Viena, au fost organizate audieri ale părților implicate, cu participarea avocaților, experților și a martorilor din Moldova. 

Ce este ICSID

Centrul de arbitraj ICSID afiliat Băncii Mondiale a fost înființat pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și investitori străini. La această instanță pot apela investitorii care se consideră nedreptățiți în țări unde există un tratat bilateral de protecție a investițiilor străine.

Ca să ajungă la ICSID, investitorii trebuie să aibă un caz solid și minimum câteva sute de mii de dolari pentru avocați. 

Moldova a semnat Conveția de aderare la ICSID încă în anul 1992, dar a depus documentele de ratificare abia pe 5 mai 2011. În consecință Convenția ICSID a intrat în vigoare pentru Republica Moldova pe 4 iunie 2011.

* * *

Acest articol a fost publicat cu susținerea fundației Național Endowment for Democracy în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității guvernării” și poate fi preluat pentru distribuire, publicare și citare fără careva limitări. Referința la sursă este obligatorie.   

This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory.Oportunitati