Moldova duce o politică comercială inteligentă, susțin experții germani

shadow
Miercuri, 28.03.2018 05:11   1231
Exporturile moldovenești s-au dezvoltat pozitiv în 2017; acestea au crescut cu 18%. Exporturile către UE au crescut peste medie, contribuind cu 70% la expansiunea exporturilor. De asemenea, exporturile către Turcia și Ucraina au crescut peste medie. În același timp creșterea exporturilor către Belarus și Rusia a fost moderată, în ciuda recuperării economice în ambele țări, se arată într-o analiză realizată de economiștii germani de la Get Moldova.

Potrivit studiului, din perspectivă sectorială, cel mai mult au contribuit la această creștere, produsele vegetale și cablurile, care sunt atribuite sectorului mașinilor.

Recolta bogată și cererea internațională

Cea mai mare creștere absolută a apărut în categoria produselor vegetale care includ fructe, semințe oleaginoase și cereale. Exporturile de produse vegetale s-au majorat datorită unei recolte bune și a prețurilor internaționale la materiile prime.

Cel de-al doilea cel mai important motor al exporturilor au fost cablajele, care sunt atribuite sectorului mașinilor.

"Ambele grupuri de produse au reprezentat împreună 59% din creșterea exporturilor. Această evoluție se reflectă și în importanța sectorială a celor două grupe de produse: ponderea produselor vegetale în export a continuat să crească și este acum pe primul loc, cu aproape 28%.

Exporturile au crescut la toate destinațiile. Acest lucru este diferit pentru cabluri, ale căror export a crescut în primul rând în UE. Există o strânsă legătură între acordul de liber schimb cu UE (DCFTA), investițiile mai puternice în fabricarea cablurilor și creșterea exporturilor", susțin experții GET Moldova..

În acest contex, este în interesul guvernului moldovean să susțină în continuare această evoluție pozitivă prin continuarea punerii în aplicare a Acordurilor de Liber Schimb cu UE (DCFTA) și să atragă investiții străine directe (ISD).

Totodată autorii remarcă și creșterea exporturilor de servicii cu circa 16% față de anul precedent sau cu 164 milioane dolari. 

Acordurile de liber schimb au stimulat creșterea exporturilor în UE și Turcia

Exporturile au crescut spre toate destinațiile majore.

Advertisement

Cota principală a creșterii poate fi totuși atribuită UE - care reprezintă 70% din avansul exporturilor de bunuri. De asemenea, exporturile către Turcia au crescut cu 69%.

Această evoluție este legată de acordul de liber schimb dintre Moldova și Turcia, care a intrat în vigoare în noiembrie 2016, constată economiștii de la GET Moldova.. În același timp exporturile de bunuri către CSI - cu excepția Ucrainei - au crescut sub medie. Valorile diferite prin care exporturile au crescut au fost reflectate și de o modificare ulterioară a structurii regionale a exporturilor.

Ponderea UE în exporturile moldovenești a crescut și mai mult la 66% în 2017 (după 65% în 2016). Cota Turciei a câștigat de asemenea un punct procentual și acum reprezintă 4%. În același timp cota Rusiei a scăzut din nou și a fost de 10% în 2017 (după 11% în 2016). Aceasta denotă necesitatea continuării procesului de integrare economică cu UE.

Relația dintre sectoare și regiuni

Se pune întrebarea dacă exporturile suplimentare ale grupurilor de produse selectate sunt livrate în principal către anumite regiuni. Exporturile de produse vegetale au crescut cu 133 milioane USD, din care 79 milioane USD au fost destinate UE (+ 23%), 43 milioane USD pentru CSI (+ 43%) și 11 milioane USD pentru restul lumii (+11 %).

Motivul acestei creșteri a fost în principal o recoltă bună și prețuri mai ridicate la alimente, care au crescut cu 8% în 2017. Astfel, nu există nicio relație între creșterea exporturilor de produse vegetale și anumite țări de destinație. Acest lucru este diferit pentru exportul de cabluri care fac parte din sectorul mașinilor. Exporturile sectorului de mașini au crescut cu 92 milioane USD în 2017. 85 milioane USD au fost destinate UE (+ 33%).

Aceasta implică faptul că 92% din exporturile suplimentare de cabluri pot fi atribuite UE. Astfel, există o relație evidentă între sectorul mașinilor și creșterea exporturilor către UE. Această relație se datorează investițiilor din UE în acest sector, care are ca scop creșterea exporturilor în UE. Acest lucru, la rândul său, este susținut de DCFTA.

O politică comercială inteligentă

În concluzie experții germani susțin că chiar dacă creșterea exporturilor de produse vegetale este binevenită, "aceasta a fost totuși condiționată de factori specifici".

"Dezvoltarea în sectorul mașinilor a fost, dimpotrivă, o consecință a unei politici de succes a atragerii de ISD în combinație cu o politică comercială inteligentă. În acest context, ar fi sensibil de aprofundat și mai mult relațiile comerciale cu UE prin continuarea implementării DCFTA și continuarea unei politici active de atragere a ISD pentru a asigura această dezvoltare pe termen lung", afirmă autorii studiului.

Pe de altă parte economiștii de la GET Moldova susțin că și comerțul cu alte regiuni precum CSI este important pentru Moldova.

Potrivit lor, existența acordurilor de comerț liber în paralel, de exemplu cu UE, dar și cu CSI și alte țări, este un avantaj pozitiv al Republicii Moldova. În acest context, ei subliniază că acordurile de liber schimb ar trebui să rămână principalul instrument al politicii comerciale a țării.Oportunitati