Precizările Gas Natural Fenosa cu privire la procesul de achiziție a energiei electrice

shadow
Sâmbătă, 17.03.2018 11:28   1922
Grupul Gas Natural Fenosa a prezentat detaliat etapele procesului de derulare a concursului de achiziție a energiei electrice, desfășurat în perioada 31 ianuarie-14 martie 2018.

Astfel pe 31 ianuarie 2018 a avut loc expedierea solicitărilor de oferte tuturor potențialilor furnizori - Lista potențialilor furnizori (20 companii) o găsiți aici

Pe 9 februarie 2018 a avut loc înregistrarea confirmărilor de participare a potenților furnizori: 

Pe 13 martie 2018 are loc ședința de recepționare, deschidere și validare a ofertelor

Notă: Deoarece până la data de 13 martie a fost prezentată doar o singură ofertă din partea PAO „Donbassenergo”, situație ce nu întrunește condițiile unui concurs și ținând cont de recepționarea solicitării de extindere a termenului de prezentare a ofertelor cu o zi din partea Energocom SA care a specificat că se află în faza finală de negociere a condițiilor de fumizare a energiei electrice pentru a putea propune cele mai avantajoase oferte atât din punct de vedere economic, cât și tehnic, companiile grupului Gas Natural Fenosa în Moldova, au decis, în conformitate cu Instrucțiunile Ministerului Economiei și Infrastructurii privind achiziționarea anuală a energiei electrice și procedurile interne ale companiei, extinderea termenului de prezentare a ofertelor până la data de 14 martie 2018, ora 14:00.

Advertisement

Aceasta a oferit posibilitatea celorlalți potențiali furnizori care nu au reușit să prezinte ofertele să participe la concurs, astfel asigurând condiții optime și transparente de contractare și de promovare a concurenței.

Pe 14 martie 2018 are loc ședința de recepționare, deschidere și validare a ofertelor

Concluzii: La concursul de oferte au prezentat propuneri și au participat Energocom SA și ПАО «ДОНБАССЭНЕРГО». După două runde de negocieri cea mai avantajoasă s-a dovedit a fi oferta Energocom SA.

Prețul mediu estimat al energiei electrice achiziționate începând cu 1 aprilie 2018 este de 52,8$ SUA/MWh. Volumele de energie necesare companiile Grupului Gas Natural Fenosa în Moldova va fi asigurat de către „Energocom” S.A. în proporție de 70% de la CERS Moldovenească („Молдавская ГРЭС”) la prețul de 50,4$ SUA/MWh și 30% de la ООО "ДТЭК" la prețul de 58,4$ SUA/MWh.

Pe data de 15 martie a fost au fost semnate acordurile adiționale de prelungire a contractelor de achiziție a energiei electrice de către Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. cu Energocom S.A. din 1 aprilie 2017. Acestea au fost prezentate la ANRE unde se află în prezent în procesul de avizare, se mai arată în precizările grupului.

Citiți și:

Ce comision încasează intermediara statului din livrările de energieOportunitati