La Dubăsari doar 2,5% din construcții au fost evaluate de Cadastru pentru plata taxelor

shadow
Marţi, 13.03.2018 13:00   1288
Curtea de Conturi a constatat mai multe încălcări și deficiențe în administrarea patrimoniuui și a banilor bugetari în anii 2015-2016 de către administrația raionului Dubăsari și cele 11 primării. Administrația locală nu este de acord

Potrivit auditorului Valentina Dediu, ce a condus misiunea de audit a Curții de Conturi, s-a depistat că în raionul Dubăsari din cele circa 15.000 de construcții, cu suprafața de 915.542 metri pătrați, doar 375, sau 2,5% din total au fost supuse evaluării în scopul impozitării de către oficiile cadastrale teritoriale.

Vile și case de vacanță de lux nu sunt impozitate

În consecință de exemplu în anul 2015 în bugetele locale din Dubăsari s-au acumulat venituri mizere de doar 550.000 de lei din impozitele pe bunurile imobiliare.

Aceasta în timp ce în raion există "un număr impunător de vile, case de vacanță, un sanatoriu etc., amplasate pe malul râului Nistru..., iar persoanele responsabile din cadrul raionului n-au atras atenția cuvenită evaluării veniturilor pasibile de încasare sub formă de impozite pe bunurile imobiliare".

Advertisement

Auditorii Curții de Conturi au constatat că de exemplu administrația raională și primăria Coșnița n-au  evaluat și încasat venituri din locațiune în valoare de circa 935.600 lei, din acestea 687.300 lei sunt datoriile neachitate de către SRL Casa Pescarului din Molovata Nouă, care din 2008 beneficiază de baza de odihnă ce aparține Consiliului Raional (conform unui contract pe 30 ani) și față de care CR n-a întreprins măsuri în vederea încasării datoriilor.

Dependență tot mai mare de Bugetul de stat

În plus rezultatele auditului Curtea de Conturi arată că în ultimii trei ani gradul de dependență al bugetelor locale din Dubăsari de transferurile de la Bugetul de Stat s-a majorat de la 80% în 2014 la peste 84% în 2016 din totalul veniturilor.

În consecință din 12 autorități publice locale (11 primării și CR) numai trei acoperă cheltuielile pentru
exercitarea guvernării din baza economică a localității (Cocieri, Coșnița, și Pârâta).

Auditorii mai susțin că managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde rigorilor existente, fiind afectat de o serie de nereguli care au diminuat eficiența alocațiilor

Totodată managementul și monitoringul deficient în cadrul procesului de contabilizare a valorii bunurilor nou-create, înregistrarea neconformă a operațiilor economice, reflectarea neveridică și incompletă a valorii patrimoniale, precum și denaturarea datelor incluse în bilanțurile contabile ale APL din raion, atrag riscul pierderii patrimoniului public.

În concluzie, instituția supremă de audit reiterează că iregularitățile și lipsa de performanță constatate în cadrul auditului sunt consecințe ale atitudinii neglijente manifestate de factorii de decizie în procesul gestionării fondurilor publice, precum și ale lipsei unui sistem eficient de control intern.Oportunitati