Femeile din Moldova sunt plătite cu 14,5% mai puțin decât colegii lor bărbați

shadow
Joi, 08.03.2018 07:26   1361
Femeile câștigă în medie cu 14,5% mai puțin fată de bărbați (85,5% din salariul mediu al bărbaților). Exprimată în valoare numerică, discrepanța constituie în medie circa 783 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4.631,4 lei și pentru bărbați – 5.414,4 lei, arată un raport făcut public de Biroul Național de Statistică (BNS).

Cele mai mari discrepanțe ale câștigurilor femeilor și bărbaților sunt în activități financiare, informații și comunicații; arta, activități de recreere și de agrement.

În domeniul financiar bărbații primesc salarii cu 41% mai mari decât femeile

Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaților în majoritatea activităților economice, discrepanța fiind de la 0,4% în învățământ până la 41,4% în activități financiare și de asigurări, arată datele statistice.

Aici ecartul lunar este de 5.800 de lei, iar anual de circa 70.000 de lei. 

Potrivit BNS, disparități salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregistrate și în așa activități, precum informații și comunicații (32,8%), arta, activități de recreere și de agrement (18,1%), industrie (17,8%), activități profesionale, științifice și tehnice (16,1%) sănătate și asistență socială (15,7%), comerț cu ridicata și cu amănuntul, dar și construcții (câte 13,3%).

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât bărbații

Raportul mai relevă că rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaților și depinde de mai mulți factori, inclusiv dacă au sau nu copii cu vârsta mai mică de 16 ani. Astfel, pentru femeile în vârstă de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil (de 16 ani și mai puțin) rata de ocupare este de 52,0%, în timp ce pentru femeile fără copii rata de ocupare atinge valoarea de 57,6%.

Advertisement

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât al bărbaților: 27,2% din ele au studii superioare și 16,9% medii de specialitate, în timp ce printre bărbați acești indicatori constituie, respectiv, 21,5% și 9,9%.

Ponderea femeilor în numărul persoanelor ocupate cu studii superioare este mult mai mare decât cea a bărbaților (56,2% față de 43,8% ). Diferența este și mai mare în cazul persoanelor ocupate cu studii medii de specialitate (63,4% femei și 36,6% bărbați).

Femeile lucrează preponderent în sectorul serviciilor

Distribuția după sectoare economice, relevă o pondere mai mare a femeilor ocupate în sectorul servicii (59,0% femei și 41,0% respectiv bărbații). Femeile mai puțin se regăsesc în sectorul agricol (45,4%), industrie (46,4%) și construcții (8,2%), dar predomină în așa activități economice, precum comerț (57,2%), hoteluri și restaurante (68,2%), învățământ (79,9%), ocrotirea sănătății (81,4%).

Peste 67% din totalul femeilor ocupate sunt angajate în calitate de salariat. La bărbați acest indicator constituie 58,9%. Ponderea ocupării informale în rândul femeilor constituie 32,7%, iar în rândul bărbaților – 40,0%.

Mai mulți bărbați în funcții de conducere

Din total conducători de toate nivelurile, 53,2% sunt bărbați, iar restul 46,8% revin femeilor. În perioada 2011-2016 diferența dintre aceste ponderi s-a redus semnificativ, de la 20 puncte procentuale la 6 puncte procentuale. În cazul conducătorilor de unități economico-sociale diferențele în aspect de gen sunt mai pronunțate. Astfel, raportul între femei și bărbați în rândul angajatorilor este de 1 la 4 (respectiv 26,6% femei față de 73,4% bărbați), indiferent de forma de proprietate a unității.

În funcție de mărimea unității, se constată că femeile mai des se regăsesc în calitate de conducători a întreprinderilor micro (31,7%) și a celor mijlocii (22,6%), iar întreprinderile cu peste 50 salariați sunt conduse de femei în proporție de 17,5%.

Majoritatea funcțiilor de luare a deciziilor aparțin bărbaților, femeile continuând să fie subreprezentate în procesul de luare a deciziilor

Participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare a femeilor în proporție de 20,8% (din 101 deputați 21 sunt femei), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 37,4%, iar media globală fiind de 23,0%.Oportunitati