Volumul investițiilor nu a ajuns nici nivelul de până la criză

shadow
Miercuri, 07.03.2018 04:43   1655
Activitatea investițională în Republica Moldova, în anul 2017, a crescut cu 1,3%, față de anul 2016, atingând valoarea de 21 de miliarde de lei. Cu toate acestea nivelul de până la criză nu a fost depășit, arată datele statistice.

Ministerul Economiei și Infrastructurii susține că majorarea volumului de investiții a fost determinată de restabilirea finanțărilor proiectelor investiționale ale statului, datorată deblocării asistenței externe și creșterii veniturilor publice, precum și apariției premiselor pentru relansarea creditării economiei naționale.

Investițiile din bugetul public sunt cu peste 50% mai mici decât în 2014

De asemenea, se evidențiază tendința de retehnologizare a economiei Republicii Moldova, remarcându-se creșterea investițiilor în mașini, utilaje și instalații, dar și în programe informatice, se arată într-o notă a Ministerului Economiei.

Creșterea firavă a fost asigurată în mare parte de investițiiile din contul surselor bugetare, care s-au majorat cu circa 30%, până la 2,6 miliarde lei, dar cota lor constituie doar 12,5% din total investiții. De exemplu în 2014 valoarea investițiilor din fonduri bugetare era de peste patru miliarde de lei, sau cu peste 50% mai mare decât în 2017 și reprezenta circa 20% din total.

Potrivit Biroului Național de Statistică cele mai multe investiții se fac din contul mijloacelor proprii ale investitorului, circa 65%, iar alte 5% provin din surse externe.

În ce se fac investiții

După tipurile de active, în anul 2017, creșteri esențiale au fost înregistrate în cazul investițiilor în construcții inginerești – cu 25%, mașini și utilaje – cu 9%, programe informatice – cu 18% și în active biologice imobilizate (fitotehnie și zootehnie) – cu 8%.

Advertisement

Anume investițiile în aceste domenii au influențat creșterea volumului total de investiții în active imobilizate, care cuprinde atât investițiile în active materiale (clădiri, mașini, utilaje etc.), cât și cele nemateriale (drepturi de proprietate intelectuală, programe informatice etc.), susține MEI.

Comparativ cu anul 2016, în 2017 s-a remarcat o creștere a investițiilor din contul mijloacelor financiare ale fondului rutier cu 67% și ale fondului ecologic cu 13%.

Sectorul construcțiilor pare să se fi revigorat după trei ani de recesiune. În anul 2017, întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” au efectuat în antrepriză lucrări în valoare de 9 miliarde de lei, sau cu 2,3% mai mult față de volumul înregistrat în 2016.

Creșterea activității realizată în antrepriză s-a datorat majorării lucrărilor de reparații capitale (+17%) și curente (+26%). În același timp, volumului lucrărilor de construcții noi a înregistrat o micșorare cu 7,4%. Respectiv, și volumul investițiilor realizate în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale a scăzut cu 11,5%, însumând 7 miliarde de lei. În anul 2017 au fost date în exploatare 7.236 de locuințe (apartamente și case individuale de locuit), cu o suprafață totală de 571.800 metri pătrați ceea ce reprezintă cu 10,9% mai mult față de anul 2016.

Agenții economici investesc în retehnologizarea proceselor de producție

Procurarea utilajului, mașinilor, instalațiilor de transmisie a asimilat circa 7 miliarde de lei (33%) din volumul total al investițiilor. Cea mai mare parte a mijloacelor financiare în utilaje au fost investite de către sectorul privat (circa 75%), ceea ce demonstrează că agenții economici se orientează spre retehnologizarea proceselor de producție, fapt stimulat și de necesitatea alinierii calității produselor moldovenești la cerințele piețelor externe, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de Acordul de Asociere/DCFTA cu Uniunea Europeană.

Anul trecut, investițiile în mijloacele de transport au însumat 1,9 miliarde de lei, în scădere cu 0,1%, față de 2016, fapt determinat de micșorarea investițiilor în acest domeniu de către sectorul privat (-6,1%). Totuși, sectorul privat a investit circa 63% din suma totală a investiției pe sector.Oportunitati