Utilizarea energiei din surse regenerabile devine lege

shadow
Duminică, 25.03.2018 09:44   4430
Pe 25 martie 2018, după o serie de amânări, a intrat în vigoare Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. care oferă o serie de stimulente majore pentru investitorii în domeniu.

Legea adoptată încă în februarie 2016, urma să intre în vigoare pe 25 martie 2017, dar la acel moment Republica Moldova practic nu era pregătită pentru un astfel de pas și în ultimul moment s-a decis amânarea cu un an a implementării legii.

Amânare pentru că Guvernul încă nu era pregătit

Atât adoptarea, cât și aplicarea în practică a legislației era o condiție asumată de către Republica Moldova în cadrul Comunității Energetice, dar și a Acordurilor de Liber Schimb cu UE.

Citiți și:

Moldova are termen de șase ani pentru a se integra în piața energetică europeană

În consecință experții europeni au criticat decizia de amânare a intrării în vigoare a Legii privind promovarea energiei din surse regenerabile, susținând că aceasta majorează diferența de respectare a acquis-ul privind acest tip de resursă energetică.

Potrivit unui raport al Secretariatului Comunității Energetice Moldova trebuia să adopte încă în 2016 reguli privind licitațiile pentru acordarea de sprijin proiectelor de energie regenerabilă și trebuie să simplifice procedurile administrative și metodologiile pentru determinarea costului conectării la rețelele de transport și distribuție.

La fel se menționa despre necesitatea ca la cadrul de reglementare pentru biocombustibili ar urma să fie introduse criteriile de durabilitate și stimulentele de producție adecvate. Or, lipsa de progres îngreunează în continuare dezvoltarea potențialului agricol semnificativ al țării, care ar trebui să fie utilizat mai degrabă decât să se bazeze pe importurile de biocombustibili pentru a atinge obiectivul de 10% din piața de combustibil în 2020.

Acte normative adoptate pe ultima sută de metri

În pofida avertizării la finele lunii februarie 2018, se constata că Moldova nu era încă pregătită din punct de vedere legislativ și tehnic pentru un astfel de pas. 

”Din totalul actelor normative secundare, 5 documente erau de responsabilitatea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Dintre acestea a fost aprobată o hotărâre de Guvern, două acte sunt la etapa expertizării anticorupție la CNA, unul a fost avizat de structurile responsabile și în scurt timp va fi expediat în adresa CNA, iar unul a fost elaborat și acum transferat în competența ANRE”, anunța secretarul de stat Vitalie Iurcu în cadrul ședinței din 28 februarie 2018 a Comisiei economie, buget și finanțe.

Așa că în ultima lună, autoritățile au fost nevoite în regim de urgență să adopte mai multe decizii și reglementări pentru ca legea să nu fie una formală. Cu toate acestea începând cu 25 martie 2018, este pusă în aplicare doar componenta primară a legii, iar actele conexe vor fi aprobate de Guvern în cel mai scurt timp, promite MEI.

Citiți și: 

Noul proiect al expremierului Gaburici

La începutul lunii martie, Parlamentul a aprobat câteva modificări și completări la Legea cu pricina, care oferă mai multă claritate investitorilor în domeniul energiei regenerabile și corelează prevederile legii respective cu legislația cu privire la energia electrică și gazele naturale.

Advertisement

Astfel a fost introdusă în legislație noțiunea de garanție de bună execuție a contractului, garanție pentru ofertă și garanție pentru participare.

Cuantumul garanției pentru participare pentru un KW putere instalată nu poate depăși 2% din valoarea investiției, iar cuantumul garanției de bună executare a contractului nu poate depăși 10% din valoarea investiției specifice. Mijloacele financiare acumulate vor fi virate în bugetul de stat.

În plus pe 13 martie 2018, ANRE a adoptat și o hotărâre prin care a stabilit prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central SA Energocom în cuantum de 163 bani/kWh (fără TVA).

Tudor Copaci, directorul general al ANRE a precizat pentru Mold-street.com că acesta e prețul mediu ponderat la care va fi achiziționată energia electrică de la toți producătorii de energie, inclusiv de la cei din resurse regenerabile. 

Proiecte de sute de milioane de euro

Intrarea în vigoare a legii este așteptată de mai mulți investitori, care au planificat investiții majore în sector. De exemplu, doar grupul francez Heliomed are planficate investiții de circa 100 de milioane euro și a rezervat deja două zone pentru instalarea unor parcuri de centrale eoliene cu o putere totală instalată de peste 100 MW.

Or, potrivit legii, investitorii care vor veni cu proiecte de surse regenerabile ce produc energie electrică cu puteri de până la o limită vor fi acceptați în baza principiului „primul venit – primul servit”, oferindu-le un tarif fix la energia produsă pentru o perioada de 15 ani.

Investitorii cu proiecte cu capacități mai mari decât limita stabilită vor participa la o licitație prin care va fi determinat prețul la energia achiziționată de la ei pentru aceeași perioadă de timp.

Șeful Direcției politici în domeniul energetic al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Călin Negură susține că Guvernul va deschide piața energiei regenerabile în mod gradual prin organizarea licitațiilor, astfel încât să fie asigurate prețuri minime la achiziționarea energiei și stabilitatea sistemului.

Or, Moldova nu dispune de suficiente capacități de generare, care să asigure stabilitatea sistemului energetic în situații de criză.

Energia renovabilă acoperă doar 0,4% din necesități

Un an în urmă fostul ministru al Economiei, Octavian Calmâc, în prezent consilierul premierului Filip făcea prognoze exterm de optimiste pentru anul 2017 în domeniul energetic și în special cel al resurselor regenerabile.

"În domeniul generării energiei electrice din surse regenerabile în 2017 se așteaptă mobilizarea unor resurse financiare impunătoare, la nivelul de 120-150 milioane de euro, pentru a fi investite în parcuri eoliene și fotovoltaice, iar investițiile efective în construcții sunt așteptate pentru anul 2018”, susținea oficialul.

Amânarea însă a blocat aceste investiții. Acum cei la minister nu se apucă să facă astfel de prognoze optimiste.

De exemplu compania Carosam Sud SRL, o filială a companiei Heliomed (Franța), a ințiat în 2017 proiectul Construcția și punerea în funcțiune a Centralei Electrice Eoliene „Căușeni” cu puterea totală instalată de 60 MW. Proiectul prevede instalarea a 24 de turbine eoliene în extravilanul satului Opaci, Căușeni. 

Anterior o altă companie, parte a grupului Heliomed inițiase un proiect similar la Şoldănești cu o capacitate de peste 40 MW, iar în plan sunt și alte investiții. Reprezentanții companiei au refuzat să dea detalii privind impactul amânărilor.

Datele ANRE relevă că în anul 2016 Republica Moldova a produs doar 17,8 milioane kWh de energie din surse regenerabile. Această cantitate a reprezentat doar 2,5% din producția națională și mai puțin de 0,4% din consumul național.

78,7% din energia renovabilă a fost produsă pe bază de biogaz, urmată de energia electrică produsă din energie eoliană (14%) și, respectiv, energia electrică produsă din energie solară (7,4%).

Potențial neutilizat

În același timp un studiu realizat de Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile (IRENA) relevă că Republica Moldova ar deține un vast potențial tehnic de energie regenerabilă estimat la peste 21 de gigawați (GW), O astfel de capacitate ar depăși de 10 ori actuala putere instalată a tuturor centralelor electrice din țara noastră. 

Acest lucru este valabil mai ales pentru energia eoliană, care ar putea oferi până la 20 GW de capacitate de generare la un preț competitiv și la cel mai mic cost de capital.

De notat că în perioada 2010-2015 Guvernul Moldovei, cu suportul donatorilor și al instituțiilor financiare internaționale, a alocat pentru eficiența energetică și energia regenerabilă circa 107 milioane de dolari. Dependența de resursele externe de energie, în special cele din Rusia însă nu s-a diminuat.

Citiți și: Străinii au descoperit în Moldova un potențial uriaș de generare a energiei

* * *

Acest articol a fost publicat cu susținerea fundației Național Endowment for Democracy în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității guvernării” și poate fi preluat pentru distribuire, publicare și citare fără careva limitări. Referința la sursă este obligatorie.    

This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory.  Oportunitati