Pe ce cheltuie banii din buget Președinția Moldovei: salarii, decorații, călătorii, flori

shadow
Luni, 12.02.2018 11:45   1831
Activitatea Președintelui Republicii Moldova nu este suficient de transparentă în comparație cu practicile altor Președinții și nu respectă în totalitate cerințele de transparență stabilite de cadrul legal autohton, se arată într-un studiu Expert-Grup.

"Cea mai importantă chestiune legată de activitatea și cheltuielile Președintelui Republicii Moldova este legată de potențialele conflicte de interese și încălcarea regimului privind sponsorizările și cadourile. Modul actual de evidență în documentele bugetare a resurselor destinate instituției Președintelui Republicii Moldova nu cuprinde toate cheltuielile legate de această instituție", susțin autorii studiului.

Unde sunt ascunse cheltuielile

Potrivit Expert-Grup, cheltuielile totale cu această instituție sunt ascunse, fiind acoperite și din bugetele altor autorități, ceea ce nu permite o alocare obiectivă, transparentă și efectivă pentru instituția Președintelui.

În plus lipsa informațiilor de pe pagina web a Președintelui privind modul cum sunt cheltuiți banii publici, programele de activitate și informația din rapoartele anuale de activitate nu permit publicului să își facă o impresie despre eficiența și eficacitatea cheltuielilor destinate acestei instituții.

Astfel începând cu anul 2008 cheltuielile cu Aparatul Președintelui s-au situat în intervalul 0,045% - 0,071%, ca pondere în bugetul de stat cu o ușoară tendință de diminuare. Totodată, pentru anul 2018 se planifică o creștere de până la 0,57%.

Advertisement

În 2017 cheltuielile cu Președinția au crescut cu circa 10%, această creștere nu cuprinde însă și cheltuielile acoperite de Cancelaria de Stat și alte instituții.

Cheltuielile pentru călătorii s-au majorat de 2,8 ori

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de grupa de servicii, care a crescut cu 1,6 milioane lei, aproape dublu față de 2016. În particular, cele mai mari creșteri în formă absolută au fost înregistrate pentru deplasările în afara țării (de 2,8 ori), transport (3,7 ori), servicii editoriale (de 2,5 ori) și protocol (cu 32%).

În schimb s-au făcut economii la indemnizații și plăți sociale.

Dar o mare parte din cheltuieli se regăsesc în bugetul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, iar mai multe bunuri și resurse financiare care nu sunt acoperite din aceasta se plătesc din alte surse. Astfel cheltuielile cu reședința de la Condrița și Holercani, transport, pază și alte cheltuieli sunt acoperite parțial sau chiar deloc din bugetul destinat Aparatului Președintelui.

Pentru aranjamente florale, Aparatul Președintelui Republicii Moldova a cheltuit în 2017 620.000 de lei, sau aproape 31.000 euro. Lipsa informațiilor de acest tip poate duce la un nivel scăzut de încredere, dar și la o serie de discuții privind eficiența utilizării banului public, constată Expert-Grup.

Astfel, volumul total de cheltuieli ar putea fi cu mult mai mare decât pare a fi la prima vedere. Pentru a rezolva această problemă este necesară o mai bună evidență a resurselor autorităților publice, în conformitate cu standardele internaționale în domeniul finanțelor publice.

Autorii atrag atenția și la modul netransparent în care are loc conferirea distincțiilor de stat, duce la devalorizarea și scăderea drastică a prestigiului decorațiilor.

"Reglementările existente lasă prea mult spațiu președintelui în procesul de luare a deciziilor, fapt ce depășește cu mult rolul protocolar al acestuia în acest proces. Astfel, chiar și fără o analiză detaliată se poate observa că alături de persoanele care au meritat distincțiile de stat, se regăsesc și 17 persoane din cercurile politice și economice afiliate președinților", susțin autorii studiului.

Potrivit studiului în anul 2017, au fost conferite peste 300 de distincții de stat persoanelor fizice.

Pentru modificarea situației este necesară revizuirea totală a conceptului și cadrului legal privind conferirea distincțiilor de stat în Republica Moldova.

Citiți și:

Inițiativa lui Dodon ce poate provoca o gaură de câteva miliarde de lei în bugetul de statOportunitati