Guvernul vrea start-upuri agricole. Subvențiile pentru agricultori ar putea fi achitate în avans

shadow
Luni, 12.02.2018 05:59   1313
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) de comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a inițiat consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

Potrivit autorilor, documentul are drept scop susținerea înființării și dezvoltării proiectelor start-up din agricultură, prin atragerea categoriilor de solicitanți, care întâmpină dificultăți în accesul la finanțare și bariere la inițierea unei afaceri, în special la instalarea în exploatații agricole a tinerilor și femeilor fermieri. 

Un alt factor determinant îl reprezintă reticența potențialilor producătorilor agricoli debutanți de a desfășura activitate de antreprenoriat în mediul rural.

Citiți și:

S-a dat startul recepționării cererilor de subvenționare pentru anul 2018

Subvențiile în avans vor fi acordate pe baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în domeniul agro-alimentar și nu sunt afiliați unui alt producător agricol.

Advertisement

Astfel, producătorii agricoli debutanți vor primi subvenția în două tranșe. Prima parte, va constitui 75% din valoarea subvenției, și va fi acordată la momentul semnării de către beneficiar a contractului de acordare a sprijinului financiar.

Cea de-a doua tranșă, 25%, va fi transferată la contul beneficiarului în momentul dării în exploatare a investiției, termenul căreia nu poate depăși 24 luni. Valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăși suma de 650 000 lei, sau va constitui până la 65% din valoarea eligibilă a investiției. Respectiv plafonul maxim al investiției totale va fi de ‎un milion de lei.

Potrivit estimărilor făcute de Ministerul Agriculturii în următorii trei ani ca urmare a realizării acestui proiect ar putea fi create cel puțin 300 exploatații agricole, cel puțin 500 locuri de muncă unice pe an și diversificarea portofoliului de afaceri/activități desfășurate în mediul rural.

Pentru implementarea sistemului de acordare în avans a subvenției, anual din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural vor fi alocate cel puțin 5% din banii prevăzuți. Pentru anul 2018 valoarea alocărilor vor constitui 45 milioane lei.

De notat că în ultimii 3-4 ani autoritățile nu reușesc să achite toate subvențiile aprobate și acumulează datorii de sute de milioane lei. De exemplu datoriile pentru anul 2017 constituie circa 220 de milioane lei și ele sunt achitate din Fondul de subvenționare aprobat pentru anul 2018.Oportunitati