Noi reguli pentru circa 130 de companii de pe piața de creditare nebancară

shadow
Vineri, 09.02.2018 06:10   1348
Parlamentul a adoptat joi, 8 februarie, în lectură finală, cu votul a 52 de deputați, legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară, prin care se dorește asigurarea dezvoltării domeniului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum și sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice și juridice.

Astfel, legea prevede condițiile de acces la activitatea de creditare nebancară, stabilirea statutului juridic și a particularităților de constituire și de activitate a organizațiilor de creditare nebancară, asigurarea condițiilor de apărare a drepturilor și a intereselor legitime ale creditorilor, ale donatorilor, ale clienților, precum și ale fondatorilor.

Potrivit noilor reglementări, creditul nebancar constituie un angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobânzii și/sau a altor plăți aferente. Totodată, organizația de creditare nebancară este o societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional acordarea de credite nebancare și leasingul financiar.

Advertisement

Capitalul social minim al organizației de creditare nebancară este stabilit în mărime de 300 000 de lei, deși în versiunea adoptată la finele anului trecut, cifra era de 100.000 lei.

Prevederile privind mărimea minimă a capitalului social vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, iar inițial cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 100.000 de lei. La data de 1 ianuarie 2020, cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 200.000 de lei, iar la 1 ianuarie 2021 – cel puțin 300.000 de lei.

Marea majoritatea a companiilor de pe piață au deja un capital de 100.000 de lei, iar activele ale 24 de societăți depășau la începutul anului 2017 cota de 25 de milioane lei.

Organizația de creditare nebancară ale cărei active, la sfârșitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depășește 50 milioane de lei este obligată să efectueze auditul situațiilor financiare anuale.

Legea va intra în vigoare pe 1 iulie 2018. Guvernul și autoritatea de supraveghere, adică Comisia Națională a Pieței Financiare, în termen de 6 luni de la data publicării, vor prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu aceasta. 

În prezent, pe piață activează peste 130 de organizații de microfinanțare, iar reglementările în materie de creditare și metodologia de constituire a provizioanelor sunt neuniforme pentru activități similare precum microfinanțare, creditare ipotecară nebancară, leasing financiar.Oportunitati