Guvernul Filip la doi ani de mandat: 15 indicatori economici

shadow
Duminică, 21.01.2018 07:44   2998
Pe 21 ianuarie 2018 se împlinesc doi ani de la intrarea în funcție a Guvernului Filip. Cei doi ani de mandat sunt un bun prilej de a face o trecere în revistă a principalelor rezultate ale Guvernului condus de Pavel Filip.

Investirea Guvernului Filip a avut loc într-un context extrem de specific, pe fondul respingerii de către președintele Nicolae Timofti a candidaturii inițiale a lui Vlad Plahotniuc, dar și a unor proteste stradale masive.

Cinci Guverne în 2015

Totodată, preluarea puterii executive de către acest Guvern a avut loc după un an 2015, extrem de dificil în care au fost resimțite din plin și direct efectele Furtului Miliardului, ce au fost amplificate și de instabilitatea politică.

Or în 2015 Republica Moldova a avut de facto cinci șefi de Guvern, inclusiv doi interimari: Iurie Leancă, Chiril Gaburici, Natalia Gherman, Valeriu Streleț și Gheorghe Brega.

Citiți și:

De la bomboane, la țigări; de la IT la premier: Cu ce rezultate se poate lăuda Pavel Filip

Mai adăugăm că din componența inițială a Guvernului Filip din ianuarie 2016, au rămas doar premierul și trei miniștri: Octavian Armașu la Finanțe, Alexandru Jizdan la Interne și Monica Babuc la Educație și Cultură. 

Pentru o analiză sistemică, bazată pe cifre și nu pe percepții și păreri subiective, au fost selectați 15 indicatori economici comparabili și relevanți, prezentați într-o serie de timp mai lungă (începînd cu anul 2010) pentru a putea analiza rezultatele inclusiv prin prisma comparației cu prestațiile guvernelor anterioare.

Totodată, mai mulți indicatori pentru anul 2017 sunt estimativi, fie prezentați în baza tendințelor din ultimele luni ale anului 2017, fie în baza prognozelor Ministerului Economiei.

Impact zero al consumului guvernamental asupra creșterii economice

• Creștere economică nesustenabilă – în anul 2016 creșterea economică consemnată a fost de 4,1%, în timp ce estimările pentru 2017 indică asupra unui avans economic de 3,5%. Comparativ cu rezultatele din anii trecuți, precum 2010, 2011 sau 2013, creșterile date sunt mult sub evoluțiile din anii menționați.

De altfel, analizând în structură evoluția PIB-ului putem consemna că în ultimii doi ani economia a fost pe plus aproape exclusiv consumului final al gospodăriilor populației, în timp ce consumul administrației publice a avut un aport nul. De asemenea, contribuția formării brute de capital fix a fost infimă datorită activității investiționale modeste.

Pe partea de resurse, în anul 2016, agricultura a asigurat jumătate din creșterea economică, în timp ce din rezultatele pentru primele 9 luni din 2017 se desprinde o contribuție mai importantă a sectoarelor de comerț și transport, dar și a impozitelor nete pe produse.

Fortificarea pieței UE în exporturile moldovenești

• Exporturile – impulsionate de Acordul de Liber Schimb cu UE – pentru anul 2017 valoarea exporturilor moldovenești a trecut de 15%, creștere care este asigurată în primul rând din contul livrărilor pe piața UE, valoarea cărora a înregistrat un spor de circa 20 la sută și de unde se încasează în medie 2 din 3 dolari aferenți exporturilor.

Din 2010 până în prezent, cel mai prost an pentru exporturile autohtone a fost 2015, influențat de un mix de factori cu caracter nefast atât externi, cît și interni, în timp ce cea mai bună evoluție a exporturilor în perioada dată s-a produs în anul 2011, când avansul a fost de 43,8%, performanță care în condițiile actuale pare greu de reeditat.

Sentimentul redus de încredere în economie

• Creditarea afacerilor în derivă și investițiile în stagnare – deși diferiților reprezentanți ai Guvernului Filip, inclusiv premierului, le place să afirme că executivul a reușit restabilirea încrederii mediului de afaceri, starea de spirit este mai degrabă în continuare una precaută și incertă, iar acest fapt este argumentat prin dinamica principalilor indicatori de unde se desprinde încrederea companiilor în economie, și anume investițiile și finanțarea.

Advertisement

După 2 ani de căderi succesive importante de 9,4% în 2015 și 12,8% în 2016, pentru anul 2017 estimările arată o majorare a investițiilor în active materiale pe termen lung de doar 3%, în pofida bazei valorice de comparare reduse. Apetitul investițional redus al antreprenorilor se reflectă și în creditarea persoanelor juridice, care a continuat să scadă și în anul 2017, atunci când portofoliul de credite pe sectorul bancar a scăzut cu doar 2,8% datorită evoluției foarte bune pe segmentul creditării persoanelor fizice.

Cele mai bune evoluții ale activității investiționale au fost consemnate în anii 2010 și 2011, în timp ce portofoliul de credite pe sectorul bancar a crescut cel mai mult în anul 2014. Totuși, creșterea din anul 2014 de 28,1% este una dubioasă, întrucât principalul focar de creștere l-a constituit schemee aferente Furtului Miliardului, iar prăbușirea în aceeași măsură a creditării în 2015 după lichidarea celor 3 bănci devalizate, confirmă acest lucru.

Sănătatea mai scumpă - la propriu

• Creșterea prețurilor și rata de schimb – după deprecierea monedei naționale față de dolar cu 34% în 2015, drept unul din efectele directe ale devalizărilor din sectorul bancar, în anul 2016 leul s-a depreciat ușor față de dolarul american, pentru ca în anul 2017 să asistăm la o inversare de trend, însă în ultimii doi ani nu au fost remarcate fluctuații excesive a monedei naționale.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, dinamica acestora din ultimii doi ani de 6,4, respectiv 6,6% a fost la limita de sus a obiectivului BNM de țintire a inflației de 5%, +/-1,5 p.p. În timpul mandatului guvernului Filip cel mai mult au crescut prețurile la țigări, cu peste 20 la sută în ambii ani, însă ironic sau nu, au crescut prețurile nu doar la vicii, ci și sănătatea a devenit mai scumă, la propriu.

Modificarea de către Guvern a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare la începutul anului 2017 s-a reflectat din plin în creșterea prețurilor, astfel încât potrivit datelor BNS, serviciile de sănătate au fost în medie mai scumpe în 2017 cu 66,6% față de anul precedent.

Pe de altă parte, cele mai importante ieftiniri în ultimii doi ani au fost la ceapă și morcov. În cazul prețurilor, un moment demn de menționat în activitatea Guvernului Filip ține de promisiunile din octombrie 2016, în plină campanie electorală pentru alegerea președintelui, când premierul Pavel Filip promitea ieftiniri semnificative la cele mai importante și uzuale medicamente, „care vor suporta o reducere de preț de 40%”. Cifrele de la BNS arată însă că în anul 2016 prețurile la medicamente au crescut în medie cu 6,1%, pentru ca în 2017 să asistăm la o ușoară scădere de 2,7%.

Disciplină fiscală mai bună

• Încasare mai bună a veniturilor la buget - despre politicile bugetar-fiscale disciplinate și performanța mai bună la venituri a guvernului menționează și FMI în evaluările sale, iar acest fapt este confirmat și de evoluția încasărilor la Bugetul Public Național (BPN). În anul 2017, veniturile la BPN au crescut cu peste 17 la sută, perfomanță comparabilă cu cea din anul 2010, însă diferența este că majorarea din 2010 a avut loc în condițiile unei creșteri economice de 7,1%, în timp ce în anul 2017 economia a crescut de 2 ori mai lent (3,5%), ceea ce indică asupra unui nivel îmbunătățit al conformării fiscale, aspect asupra căruia autoritățile au avut mai multe acțiuni pe parcursul ultimilor doi ani.

Cât privește încasările la buget colectate de Serviciul Vamal, deși nivelul acestora a fost unul înalt în anul 2017 cu un spor de 17%, evoluțiile date nu întrec totuși limitele extraordinarului așa cum se întrec des oficialii în declarații triumfaliste. Or, spre exemplu în anii 2010 și 2011 vama a raportat creșteri în colectarea veniturilor de 26,7, respectiv 22%.

Triplarea datoriei de stat interne

• Povara Furtului Miliardului – convertirea în datorie de stat a garanțiilor emise de guvernele Leancă și Gaburici, care a avut loc prin asumare de răspundere a Guvernului în septembrie 2016, a fost una din provocările guvernului Filip. În rezultatul convertirii, ponderea datoriei de stat interne în PIB a crescut de la 5,9% în anul 2015 la 16% în 2016.

Totuși, dacă în privința convertirii garanțiilor în datorie de stat, guvernul Filip nu a transpus decît obligațiile lăsate de guvernele anterioare, în cazul investigării nemijlocite a dosarului Furtului Miliardului lucrurile practic nu au evoluat deloc, întrucît sumele recuperate până în prezent vizează doar valorificarea activelor băncilor lichidate, iar la capitolul recuperării banilor din contul furtului, datele panoului indică mai departe zero. Cât privește datoria de stat externă, după ce în anul 2016 aceasta a atins maximul în PIB de 21,8%, în anul 2017 dependența mai redusă de asistența externă s-a reflectat și prin reducerea acestui indicator raportat la PIB până la 19,4%.

Salariile în creștere, salariații în scădere

• Creșterea reală a salariului mediu mai mare – estimările pentru anul 2017 indică asupra unei creșteri reale a salariului mediu (ajustat la inflație) de peste 5 la sută, ceea ce este peste media din perioada analizată.

Însă dacă în cazul salariului evoluțiile sunt pe plus, în cazul numărului de salariați nici guvernul Filip nu a putut opri declinul din ultimii ani. Spre exemplu, o cercetare BNS arată că numărul de salariați care au lucrat în luna septembrie 2017 în intregime și cu ziua deplină (unitatile economice și sociale cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare) este de 419,5 mii de angajați sau cu 12,5 mii mai puțin față de septembrie 2015.

Tabloul detaliat al indicatorilor analizați este prezentat în tabelul de mai jos.
15 indicatori-cheie privind evoluția economiei în perioada 2010-2017

* * *
Acest articol a fost publicat cu susținerea fundației Național Endowment for Democracy în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității guvernării” și poate fi preluat pentru distribuire, publicare și citare fără careva limitări. Referința la sursă este obligatorie.   
 
 This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory. 


Oportunitati