Este Moldova un stat polițienesc? Cât ne costă poliția și care e eficiența ei

shadow
Vineri, 12.01.2018 09:24   786
Deși alocă pentru finanțarea poliției sume comparabile cu țările din regiune, Republica Moldova continuă să rămână codașa la nivel mondial la capitolul eficacității sistemului de securitate și ordine publică, se constată într-un studiu realizat de expertul Iurie Morcotîlo.

Cu un buget de aproximativ 1.2-1.4% din PIB, poliția moldovenească se clasează pe locul 78 din 127 de țări ale lumii în clasamentul Indicelui Global al Securității Interne și Poliției.

Asta chiar dacă a demarat începând cu 2010 un vast proces de reformă organizațională și instituțională, care a condus la o serie de îmbunătățiri ale eficienței și transparenței Ministerului Afacerilor Interne, se precizează în studiul "Cheltuielile bugetare pentru Poliție: Cât și cum?", realizat de Iurie Morcotîlo de la Centrul Analitic Independent Expert-Grup.

Autorul susține că bugetul Poliției a crescut continuu în termeni nominali și reali, chiar și în anii de criză economică.

Astfel în perioada 2000 – 2015 cheltuielile bugetului public pentru Poliție au crescut în termeni nominali de 10 ori de la 155,1 milioane lei la 1.514,1 milioane lei, iar în termeni reali de 3 ori.

În pofida acestei creșteri, aparent impresionante, ponderea cheltuielilor pentru Poliție ca pondere din Produsul Intern Brut a fost aproape constantă de circa 1,2 – 1,4%, cifră comparabilă cu valorile înregistrare în țările Europei Centrale și de Est.

Advertisement

Comparabilitatea cheltuielilor destinate Poliției în Republica Moldova și în țările din Europa Centrală și de Est presupune și un număr similar de polițiști angajați în serviciu. Astfel, pe parcursul deceniului 2004 – 2014, numărul de polițiști raportați la 100.000 de locuitori în Republica Moldova a fost aproximativ egal cu valoarea medie atestată în țările din Europa Centrală și de Est. De exemplu, în anul 2014, în Republica Moldova la 100.000 locuitori reveneau 369 polițiști, iar media pe ECE și UE indica un număr de 335 polițiști.

Creșterea cheltuielilor destinate Poliției în termeni reali pe parcursul ultimului deceniu a dus la o anumită îmbunătățirea a situației criminogene, deși nu pe toate categoriile de infracțiuni. Astfel au scăzut semnificativ numărul omorurilor de la 11,3 cazuri la 100 mii de locuitori în anul 2000 la 6,5 cazuri în 2016, în schimb, s-au majorat numărul cazurile infracțiunilor mai puțin grave.

În perioada de după reformă, rata de omoruri s-a diminuat doar cu 20%, daca este luat în calcul efectul demografic, iar în perioada precedentă această diminuare a fost de 26%.

„Dacă reforma era implementată până la capăt, acest lucru trebuia să ducă la un salt calitativ în combaterea omorurilor, de exemplu. Chiar și cu cei mai puțini bani investiți, datorită îmbunătățirii eficienței poliției trebuiau să ducă la aceeași rată de descreștere a omorurilor. Concluzia e că reforma nu a dat rezultatele anticipate și că depinde foarte mult de nivelul de finanțare.”, a afirmat  Iurie Morcotîlo.

Tendințele contradictorii în domeniul combaterii criminalității vorbesc despre mersul lent de reformare a Ministerului Afacerilor Interne din ultimii ani – o reformă imperativă pentru îmbunătățirea capacităților și eficacității sistemului de securitate și odine publică.Oportunitati