Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
 • Pe 26 iulie lichidatorii Bancii de Economii organizează o licitație privind comercializarea cotei părți în întreprinderea mixtă Biroul de Credit SRL.
 • Chișinău
  Pe 27 iulie Tehnovin SA ține adunarea extraordinară a acționarilor.
 • Pe 27 iulie are loc adunarea ordinară a acționarilor Magazinului Central Universal UNIC.
 • Pe 1 august urmează să-și înceapă activitatea Depozitarul Central Unic al Moldovei.
 • Călărași
  Pe 7 august are loc adunarea anuală repetată a Fabricii de Produse Lactate din Călărași.
 • Tutun-CTC SA urmează să achite dividendele pentru anul 2017 până la data de 16 august curent.
 • În perioada 10-15 septembrie la Bursa de Valori este licitat întregul pachet de acțiuni al companiei de asigurări ASITO.
 • Pe 20-22 septembrie 2018 la Chișinău are loc forumul economic moldo-rus.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Primarul general al municipiului Chișinău se judecă cu ÎCS Red Union Fenosa SA, ședință preconizată pe 3 octombrie.
 • Pe 3 octombrie Curtea de Apel Chișinău judecă cauza Liceul de Limbi Moderne si Management vs Consiliul Municipal Chișinau.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Pe 4 octombrie are loc o ședință de judecată între SA Termoelectrica și Depoul de Vagoane de Călători Chișinău.
 • Pe 4 octombrie la Curtea de Apel Chișinău este examinata cauza civilă Consiliul comunei Stăuceni vs Consiliul municipal Chișinău.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Pe 9 octombrie este preconizată o ședință pe marginea dosarului Consiliul Raional Anenii Noi vs Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor.
 • Curtea de Apel Chișinău
  Pe 9 octombrie Agenția Națională Reglementare Comunicații Electronice și TI se judecă cu SRL StarNet.
 • Curtea de Apel Chișinău examineaza, pe 10 octombrie, dosarul BC Moldova Agroindbank SA vs SA Orhei Vin.
 • Pe 11 octombrie Curtea de Apel Chișinău examineaza cauza civilă BIroul Migrație și Azil al MAI vs Asito SA.
 • Pentru anul 2018 Banca Națională a Moldovei a prognozat o creștere economică de 3,5% și o inflație de 3,7%.
 • La 1 ianuarie 2019 intră în vigoare Convenţia între Moldova şi Georgia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
 • Până la sfârșitul anului 2018 Guvernul urmează să instituie o structură responsabilă de cooperarea cu societatea civilă.
 • Guvernul și-a asumat obligația de a elabora un studiu legat de aplicarea Legii cu privire la sponsorizare și filantropie, până la sfârșitul 2018.
 • În august 2019 se încheie campania de informare și assitență privind activitățile sub incidența DCFTA în Republica Moldova.
 • Guvernul și-a asumat să unifice toate reglementările privind impozitul pe venit al ONG-urilor într-un capitol distinct al Codului Fiscal, până la sfârșitul 2020.

Investiții în modernizarea instalațiilor electrice din Chișinău

1
 • Noul post de transformare
  Foto: gasnaturalfenosa.md
Luni, 18.12.2017 13:59   1753
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. modernizează instalațiile electrice prin prisma celor mai optimale decizii referitoare la arhitectura rețelelor, capacitatea instalațiilor, rezerva de disponibilitate ulterioară, parametrii tehnici și de asigurare a securității necesare în vederea excluderii chiar și a celor mai minimale posibile riscuri în raport cu populația și mediul ambiant.

Aceste cerințe în mod special sunt accentuate în cazurile, când este vorba despre instalații aflate în mediul urban sau rural din apropierea unor instituții sau organizații cu aflux sau trafic mare de oameni, în cartiere aglomerate.

Un exemplu de o asemenea abordare poate fi modernizarea postului de transformare (PT) nr. 160, amplasat pe str. Bernardazzi din orașul Chișinău, pus în exploatare în 1979, practic concomitent cu construcția unei grădinițe de copii din imediata apropiere.

Conform unor proceduri defectuoase a ramurii construcțiilor din perioada sovietică, instalațiile electrice erau amplasate inițial temporar cât mai aproape de șantier, iar apoi așa și rămâneau, de cele mai multe ori, în locuri nepotrivite sub aspectul securității electrice. Este și cazul acestei grădinițe.

O primă măsură de sporire a gradului de securitate a acestei instalații luată de Î.C.S.

„Red Union Fenosa” S.A. după privatizarea rețelelor a fost instalarea unui gard de protecție, pentru a exclude apropierea persoanelor de ele. Ulterior, ținând cont de necesitatea întreținerii permanente și renovării echipamentelor PT, dar și de obiectivul sporirii capacității de alimentare cu energie a consumatori existenți și a celor viitori în perspectivă, întreprinderea a elaborat și a realizat un proiect de modernizare a acestui PT.

Sub aspect tehnic, PT 160 reprezenta două transformatoare (de 250 și 400 kVA respectiv), de la care sunt în prezent conectați peste 600 de clienți, inclusiv instituții, o ambasadă, agenți economici și consumatori rezidențiali. Deoarece este amplasat într-un cartier cu o densitate urbanistică foarte mare și strămutarea lui nu a fost posibilă, s-a decis instalarea unor PT performante de tip VRw-b 6/1000-4, prefabricate din beton armat, practic cele mai sigure din categoria lor, de producție poloneză la standardele UE.

Pentru asigurarea unei suficiente fiabilități și a parametrrilor înalți de calitate a energiei electrice livrate, precum si asigurării solicitarilor de racordare în perspectivă, au fost montate două transformatoare cu capacitatea de 1000/6 kVA, practic triplă față de cea actuală. Costul total al acestui proiect de modernizare este de circa 1,4 milioane lei.

De notat, că deși a fost complicată, această lucrare s-a realizat cu un impact minim asupra consumatorilor, ei fiind alimentați practic tot timpul de la alte surse, unicele deconectări de scurtă durată fiind cele de punere a noilor instalații sub tensiune.

Pe lângă indicatorii tehnici performanți, această instalație este foarte compactă și sub aspect urbanistic se înscrie armonios în panorama orașului, reprezentând o mică construcție elegantă, vopsită în stil modern.print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Energetica și industria   Companii servicii și branduri  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Contacte  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.