Investiții în modernizarea instalațiilor electrice din Chișinău

shadow
Luni, 18.12.2017 13:59   1892
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. modernizează instalațiile electrice prin prisma celor mai optimale decizii referitoare la arhitectura rețelelor, capacitatea instalațiilor, rezerva de disponibilitate ulterioară, parametrii tehnici și de asigurare a securității necesare în vederea excluderii chiar și a celor mai minimale posibile riscuri în raport cu populația și mediul ambiant.

Aceste cerințe în mod special sunt accentuate în cazurile, când este vorba despre instalații aflate în mediul urban sau rural din apropierea unor instituții sau organizații cu aflux sau trafic mare de oameni, în cartiere aglomerate.

Un exemplu de o asemenea abordare poate fi modernizarea postului de transformare (PT) nr. 160, amplasat pe str. Bernardazzi din orașul Chișinău, pus în exploatare în 1979, practic concomitent cu construcția unei grădinițe de copii din imediata apropiere.

Conform unor proceduri defectuoase a ramurii construcțiilor din perioada sovietică, instalațiile electrice erau amplasate inițial temporar cât mai aproape de șantier, iar apoi așa și rămâneau, de cele mai multe ori, în locuri nepotrivite sub aspectul securității electrice. Este și cazul acestei grădinițe.

O primă măsură de sporire a gradului de securitate a acestei instalații luată de Î.C.S.

Advertisement

„Red Union Fenosa” S.A. după privatizarea rețelelor a fost instalarea unui gard de protecție, pentru a exclude apropierea persoanelor de ele. Ulterior, ținând cont de necesitatea întreținerii permanente și renovării echipamentelor PT, dar și de obiectivul sporirii capacității de alimentare cu energie a consumatori existenți și a celor viitori în perspectivă, întreprinderea a elaborat și a realizat un proiect de modernizare a acestui PT.

Sub aspect tehnic, PT 160 reprezenta două transformatoare (de 250 și 400 kVA respectiv), de la care sunt în prezent conectați peste 600 de clienți, inclusiv instituții, o ambasadă, agenți economici și consumatori rezidențiali. Deoarece este amplasat într-un cartier cu o densitate urbanistică foarte mare și strămutarea lui nu a fost posibilă, s-a decis instalarea unor PT performante de tip VRw-b 6/1000-4, prefabricate din beton armat, practic cele mai sigure din categoria lor, de producție poloneză la standardele UE.

Pentru asigurarea unei suficiente fiabilități și a parametrrilor înalți de calitate a energiei electrice livrate, precum si asigurării solicitarilor de racordare în perspectivă, au fost montate două transformatoare cu capacitatea de 1000/6 kVA, practic triplă față de cea actuală. Costul total al acestui proiect de modernizare este de circa 1,4 milioane lei.

De notat, că deși a fost complicată, această lucrare s-a realizat cu un impact minim asupra consumatorilor, ei fiind alimentați practic tot timpul de la alte surse, unicele deconectări de scurtă durată fiind cele de punere a noilor instalații sub tensiune.

Pe lângă indicatorii tehnici performanți, această instalație este foarte compactă și sub aspect urbanistic se înscrie armonios în panorama orașului, reprezentând o mică construcție elegantă, vopsită în stil modern.Oportunitati