Este sau nu proiectul de buget de stat pentru 2018 unul electoral? Ce a constatat un expert

shadow
Luni, 11.12.2017 07:00   883
Dumitru Budianschi, director Program „Sectorul public: economie, finanțe, management” din cadrul Expert-Grup constată o tendință îngrijorătoare de diminuare a ponderii cheltuielilor Bugetelor Unităților Administrativ Teritoriale (BUAT).

"Analiza evoluției cheltuielilor pe componentele BPN arată o tendință îngrijorătoare de diminuare a ponderii cheltuielilor Bugetelor Unităților Administrativ Teritoriale, de la circa 25% în 2015 la 22,3% în 2018.

Această tendință ne sugerează faptul că strategia de descentralizare se realizează tardiv. De asemenea, sporirea ponderii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pe fundalul creșterii rapide a transferurilor de la Bugetul de Stat ridică mai multe semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea BASS", se arată în nota „Principalele aspecte și tendințe ale Bugetului Public Național pentru 2018”. 

Semnele ce arată că e un buget este electoral

Expertul a făcut o analiză succintă a principalelor tendințe la nivel de agregate și componente ale Bugetului Public Național, structurii veniturilor și răspunde la întrebarea în ce măsură proiectul de buget pe anul 2018 este unul electoral.

"Toate bugetele publice prin esența sa au obiective electorale, deoarece ele sunt instrumentele de bază prin care partidele implementează programul de guvernare. În această ordine de idei se poate menționa că realizarea cât mai amplă a priorităților stabilite și implementarea programelor de cheltuieli care vin să satisfacă cele mai stringente necesități ale cetățenilor este o caracteristică inerentă a bugetului public.

Prin urmare, utilizarea sintagmei de buget electoral cu o conotație negativă, apare doar atunci, când în dorința de a obține rezultatele menționate mai sus, nu se ține cont de realitățile economice la momentul respectiv. Astfel, din punctul de vederea al acestei analize, un buget electoral ar însemna un buget prin care Guvernul vine să implementeze mai multe politici care ar aduce mai multe voturi partidelor de la guvernare cu prețul creării unei datorii excesive (imediate ori viitoare) sau creării unui risc de ineficiență semnificativă de alocare a resurselor la moment sau în viitor", susține Dumitru Budianschi.

Potrivit expertului, semnele distinctive ale proiectelor de buget cu tentă electorală sunt:

(i)planificarea unor venituri prea optimiste în raport cu realitățile economice; (ii) evitarea aplicării unor reforme de majorare a impozitelor sau diminuării cheltuielilor în circumstanțe în care astfel de măsuri sunt cruciale pentru asigurarea sustenabilității fiscale; (iii) majorarea anormală a deficitului bugetar în comparație cu anii anteriori; sau/și (iv) majorarea cheltuielilor pe programele sociale, salarii bugetarilor etc., în detrimentul altor politici cu riscul de creare a unor dezechilibre imediate sau viitoare.

 

Acest articol este doar pentru abonați.

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

Teme: Evoluții și startup-uri   Reforme și politica economică  

Advertisement

Oportunitati