Cele 28 de acțiuni ce trebuie să le întreprindă guvernarea pentru a primi asistența UE

shadow
Luni, 04.12.2017 04:39   2111
Pe 13 septembrie 2017, Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat o decizie de a pune la dispoziția Republicii Moldova o asistență macrofinanciară de până la 100 milioane euro, care cuprinde o facilitate de împrumut de până la 60 de milioane euro și o facilitate de grant de până la 40 milioane euro.

Asistența este pusă la dispoziție timp de doi ani și jumătate începând cu prima zi după intrarea în vigoare a Memorandumului de înțelegere, semnat pe 23 noiembrie 2017, de comisarul UE Pierre Moscovici, Ministrul Finanțelor Octavian Armașu și guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea.

Memorandumul (textul căruia a fost publicat de Ziarul de Gardă) conține criterii de reformă pentru care autoritățile Republicii Moldova se angajează să realizeze 28 de acțiuni care vor precede decizia de debursare a primei, a doua și a celei de-a treia tranșe.

TRANȘA I GUVERNAREA SECTORULUI PUBLIC

Acțiunea 1 În vederea implementării noii strategii de reformă a administrației publice (RAP) adoptate de guvern în iulie 2016 și a planului de acțiune aferent, aprobat în decembrie 2016, Parlamentul va adopta noua Lege cu privire la Guvern, modificând Legea nr. 64 din 1990. Legea va avea scopul de a raționaliza administrația publică centrală.
Acțiunea 2 În conformitate cu noua Strategie de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice din Moldova pentru perioada 2016-2020, adoptată de Guvern în octombrie 2016, o nouă Agenție Națională de Soluționare a Contestațiilor independentă de Ministerul Finanțelor a fost creată în decembrie 2016. Parlamentul va asigura funcționarea eficientă a acestei autorități. Eficacitatea sa va fi măsurată prin numărul de angajați stabiliți, resursele bugetare alocate și numărul contestațiilor.
Acțiunea 3 Pentru a spori transparența și responsabilitatea întreprinderilor de stat, Parlamentul va adopta nouă Lege privind întreprinderile de stat și municipale care va introduce audituri legale a situațiilor financiare anuale cu obligativitatea publicării rapoartele de audit și situațiilor financiare pe paginile electronice ale întreprinderilor de stat și a Agenției Proprietății Publice.
Acțiunea 4 Reflectând angajamentele asumate de Moldova în cadrul Agendei de Asociere, Parlamentul va adopta noua lege privind Curtea de Conturi. Obiectivele principale ale legii vor fi asigurarea independenței financiare, operaționale și funcționale a instituției supreme de audit, alinierea acesteia la standardele INTOSAI. De asemenea, supravegherea parlamentară a execuției bugetare de către Guvern va fi fortificată prin crearea în Parlament a unei funcții a Comitetului Conturilor Publice care să fie responsabilă de desfășurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curții de Conturi.

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI A SPĂLĂRII BANILOR

Acțiunea 5 Parlamentul va adopta noua Lege privind prevenirea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului (AML / CTF), apropiindu-se de legislația Republicii Moldova în acest domeniu cu actele UE relevante (în special Directiva 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a combaterii terorismului). În acest context, capacitățile operaționale ale Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor fi consolidate.
Acțiunea 6 Consiliul de Integritate va selecta Președintele și Vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate (ANI) și va propune numirea de către Președintele Republicii Moldova. Acest lucru se va realiza într-un mod transparent, bazat pe merit și competitivitate, în conformitate cu legea privind ANI. Pentru ANI va fi alocat un buget suficient și de personal, care va iniția și va face bune progrese în ceea ce privește recrutarea inspectorilor de integritate printr-un proces transparent, bazat pe merit și competitivitate.
Acțiunea 7 După cum prevede noua Lege privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, adoptată de Parlament în martie 2017, o nouă Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale va fi înființată de Centrul Național Anticorupție (CNA). Parlamentul va asigura funcționarea eficientă a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, prin alocarea suficientă de personal și resurse bugetare.

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

Acțiunea 8 În vederea consolidării cadrului de guvernanță și de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunității Energetice, Parlamentul va adopta o nouă Lege cu privire la energetică.

CLIMATUL DE AFACERI ȘI IMPLEMENTAREA DCFTA

Acțiunea 9 În cadrul eforturilor de consolidare a climatului investițional, guvernul va lua măsuri pentru a reduce sarcina administrativă de a începe și de a opera o afacere. În special, și în concordanță cu obiectivul de reducere a numărului de reglementări care impun autorizații și licențe, stipulate în Strategia Națională de Dezvoltare "Moldova 2020", Ministerul Economiei și Infrastructurii va revizui întregul nomenclator al permiselor și licențelor necesare și va reduce numărul acestora.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

Teme: Reforme și politica economică   Corupția   Gestionarea banilor publici  

Advertisement

Oportunitati