Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
 • La Chișinău are loc concursul de vinuri și băutiru tari ”Black Sea Region Wines and Spirits”, pe 21-22 februarie 2018.
 • În perioada 21-23 februarie 2017 Poliproject Exhibitions organizează expoziţia specializată de vinuri ”ExpoVin Moldova”.
 • Pe 14-17 martie la Moldexpo se desfășoară expoziția de primăvară a tehnicii, produselor și serviciilor agricole ”Moldagroteh 2018”.
 • Pe 22-25 martie la Moldexpo este organizată expoziția de echipamente, tehnologii și servicii de construcție ”Moldconstruct 2018”.
 • În perioada 25-28 martie la Moldexpo se desfășoară expoziţia în domeniul energeticii ”MoldEnergy 2018”.
 • Pe 29-31 martie vinificatorii moldoveni participă la Campionatul Euroasiatic al Vinurilor și Băuturilor Tari, la Rostov (Rusia).
 • În perioada 29 martie - 1 aprilie la Chișinău are loc expoziția de produse și servicii de călătorii ”Turism. Agrement. Hoteluri”.
 • Pe 25-28 aprilie Moldexpo găzduiește expoziţia de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze ”Moldenergy”.
 • La Chișinău are loc expoziţia specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ”Food & Drinks” (10-13 mai 2018).
 • În perioada 10-13 mai 2018 are loc expoziția internaţională de echipamente şi tehnologii pentru industria alimentară şi de prelucrare ”Food Technology”.
 • Pe 25-26 iunie 2018 la centrul Moldexpo din Chișinău are loc festivalul gratarului ”BBQ Fest”.

Cele 28 de acțiuni ce trebuie să le întreprindă guvernarea pentru a primi asistența UE

1
 • 23 noiembrie 2017: Sergiu Cioclea, Octavian Armaşu şi Pierre Moscovici
  Foto: mf.gov.md
Luni, 04.12.2017 04:39   954
Pe 13 septembrie 2017, Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat o decizie de a pune la dispoziția Republicii Moldova o asistență macrofinanciară de până la 100 milioane euro, care cuprinde o facilitate de împrumut de până la 60 de milioane euro și o facilitate de grant de până la 40 milioane euro.

Asistența este pusă la dispoziție timp de doi ani și jumătate începând cu prima zi după intrarea în vigoare a Memorandumului de înțelegere, semnat pe 23 noiembrie 2017, de comisarul UE Pierre Moscovici, Ministrul Finanțelor Octavian Armașu și guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea.

Memorandumul (textul căruia a fost publicat de Ziarul de Gardă) conține criterii de reformă pentru care autoritățile Republicii Moldova se angajează să realizeze 28 de acțiuni care vor precede decizia de debursare a primei, a doua și a celei de-a treia tranșe.

TRANȘA I GUVERNAREA SECTORULUI PUBLIC

Acțiunea 1 În vederea implementării noii strategii de reformă a administrației publice (RAP) adoptate de guvern în iulie 2016 și a planului de acțiune aferent, aprobat în decembrie 2016, Parlamentul va adopta noua Lege cu privire la Guvern, modificând Legea nr. 64 din 1990. Legea va avea scopul de a raționaliza administrația publică centrală.
Acțiunea 2 În conformitate cu noua Strategie de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice din Moldova pentru perioada 2016-2020, adoptată de Guvern în octombrie 2016, o nouă Agenție Națională de Soluționare a Contestațiilor independentă de Ministerul Finanțelor a fost creată în decembrie 2016. Parlamentul va asigura funcționarea eficientă a acestei autorități. Eficacitatea sa va fi măsurată prin numărul de angajați stabiliți, resursele bugetare alocate și numărul contestațiilor.
Acțiunea 3 Pentru a spori transparența și responsabilitatea întreprinderilor de stat, Parlamentul va adopta nouă Lege privind întreprinderile de stat și municipale care va introduce audituri legale a situațiilor financiare anuale cu obligativitatea publicării rapoartele de audit și situațiilor financiare pe paginile electronice ale întreprinderilor de stat și a Agenției Proprietății Publice.
Acțiunea 4 Reflectând angajamentele asumate de Moldova în cadrul Agendei de Asociere, Parlamentul va adopta noua lege privind Curtea de Conturi. Obiectivele principale ale legii vor fi asigurarea independenței financiare, operaționale și funcționale a instituției supreme de audit, alinierea acesteia la standardele INTOSAI. De asemenea, supravegherea parlamentară a execuției bugetare de către Guvern va fi fortificată prin crearea în Parlament a unei funcții a Comitetului Conturilor Publice care să fie responsabilă de desfășurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curții de Conturi.

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI A SPĂLĂRII BANILOR

Acțiunea 5 Parlamentul va adopta noua Lege privind prevenirea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului (AML / CTF), apropiindu-se de legislația Republicii Moldova în acest domeniu cu actele UE relevante (în special Directiva 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a combaterii terorismului). În acest context, capacitățile operaționale ale Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor fi consolidate.
Acțiunea 6 Consiliul de Integritate va selecta Președintele și Vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate (ANI) și va propune numirea de către Președintele Republicii Moldova. Acest lucru se va realiza într-un mod transparent, bazat pe merit și competitivitate, în conformitate cu legea privind ANI. Pentru ANI va fi alocat un buget suficient și de personal, care va iniția și va face bune progrese în ceea ce privește recrutarea inspectorilor de integritate printr-un proces transparent, bazat pe merit și competitivitate.
Acțiunea 7 După cum prevede noua Lege privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, adoptată de Parlament în martie 2017, o nouă Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale va fi înființată de Centrul Național Anticorupție (CNA). Parlamentul va asigura funcționarea eficientă a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, prin alocarea suficientă de personal și resurse bugetare.

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

Acțiunea 8 În vederea consolidării cadrului de guvernanță și de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunității Energetice, Parlamentul va adopta o nouă Lege cu privire la energetică.

CLIMATUL DE AFACERI ȘI IMPLEMENTAREA DCFTA

Acțiunea 9 În cadrul eforturilor de consolidare a climatului investițional, guvernul va lua măsuri pentru a reduce sarcina administrativă de a începe și de a opera o afacere. În special, și în concordanță cu obiectivul de reducere a numărului de reglementări care impun autorizații și licențe, stipulate în Strategia Națională de Dezvoltare "Moldova 2020", Ministerul Economiei și Infrastructurii va revizui întregul nomenclator al permiselor și licențelor necesare și va reduce numărul acestora.


Acțiunea 10 Parlamentul va adopta noua lege privind Serviciului Vamal. Legea va oferi instrumentele necesare pentru fortificarea resurselor umane și a capacității administrative a Serviciului Vamal, contribuind la implementarea Acordului de Asociere și anume a DCFTA, în același timp asigurând standarde înalte de integritate și bunele practici .

TRANȘA II GUVERNAREA SECTORULUI FINANCIAR

Acțiunea 11 Parlamentul va adopta noua Lege privind activitatea bancară și supravegherea prudențială a băncilor și a societăților de investiții, iar instituțiile corespunzătoare de supraveghere (BNM și CNPF) vor face progrese substanțiale în vederea adoptării unei legislații secundare cheie pentru a aduce cadrul de reglementare pentru bănci, și standardele UE (în special normele BASEL III). Noua legislație va introduce, în special, noi cerințe de adecvare a capitalului, armonizate cu Directiva UE privind cerințele de capital și cu Regulamentul (pachetul CRDIV / CRR).
Acțiunea 12 Pentru a spori transparența guvernării și a acționarilor în sectorul asigurărilor din Moldova, CNPF va adopta un Plan de acțiune pentru auditul tuturor companiilor de asigurări și pentru identificarea UBO-urilor de acționari calificați în toate companiile de asigurări.

GUVERNAREA SECTORULUI PUBLIC

Acțiunea 13 În conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), Guvernul va înainta Parlamentului amendamente la Legea achizițiilor publice, Legea privind parteneriatele public-privat (PPP) și Legea cu privire la societățile de utilitate publică pentru a reglementa mai bine concesiunile, PPP-urile și achizițiile publice de către companiile prestatoare de servicii comunale.

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI SPĂLĂRII BANILOR

Acțiunea 14 În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Legea privind declararea activelor și intereselor, ANI va adopta un regulament care să clarifice metodologia de verificare a declarațiilor de avere și a conflictelor de interese. Sistemul de verificare și de declarație electronică de avere va fi lansat online, permițând transmiterea electronică a declarațiilor de avere și făcând public accesibilitatea acestora.

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

Acțiunea 15 Guvernul va prezenta Parlamentului noua lege privind eficiența energetică, care armonizează legislația Republicii Moldova în acest domeniu cu Directiva 27/2012 / UE privind eficiența energetică.
Acțiunea 16 Având în vedere construirea conductei de gaz Ungheni-Chișinău, critic pentru diversificarea surselor de gaze naturale și interconectivitatea energetică a Republicii Moldova cu UE, Guvernul va organiza licitația pentru selectarea unui antreprenor general pentru construirea conductei.

CLIMATUL ÎN AFACERI ȘI IMPLEMENTAREA DCFTA

Acțiunea 17 Pentru a promova un sistem bazat pe merit și transparent pentru selecția și promovarea judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii va revizui criteriile, cuprinse în Decizia 211/8 din 5 martie 2013 pentru selectarea și promovarea judecătorilor, aducându-le în conformitate cu standardele internaționale și cele mai bune practici.
Acțiunea 18 Pentru a stabili un mecanism eficient pentru asigurarea responsabilității judecătorilor, Parlamentul va adopta amendamente la Legea răspunderii disciplinare a judecătorilor (Legea nr. 178 din 25 iulie 2014).

TRANȘA III GUVERNAREA SECTORULUI FINANCIAR

Acțiunea 19 Pentru a spori transparența guvernării și a acționarilor în băncile din Moldova și în conformitate cu angajamentele asumate de autorități în contextul acordurilor de 3 ani din cadrul Fondului extins de finanțare (FEP) și a Facilității de credit extins (ECF) convenit cu FMI , BNM va finaliza identificarea beneficiarilor efectivi finali a deținătorilor calificați de acțiuni în toate băncile și va încheia analizele creditării părților afiliate în toate băncile, cu excepția filialelor băncilor străine. În continuare, BNM va face progrese substanțiale în ceea ce privește recomandările acestor analize creditării părților afiliate în cele trei bănci importante.
Acțiunea 20 În scopul susținerii stabilității financiare în Moldova și în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, Parlamentul va adopta amendamente la Legea privind asigurarea depozitelor care va consolida sistemul de asigurare a depozitelor. Amendamentele vor armoniza legislația Moldovei cu privire la garantarea depozitelor cu Directiva UE privind sistemele de garantare a depozitelor și se vor baza pe ultimele recomandări elaborate de asistența tehnică a FMI. În special, amendamentele vor crește, printre altele, nivelul de acoperire pentru fiecare deponent la nivelul corespunzător, și vor extinde protecția depozitelor pentru a include societățile nefinanciare, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).
Acțiunea 21 Pentru a promova dezvoltarea sectorului financiar nebancar, prevenind în același timp riscurile excesive în sistem, Guvernul va înainta Parlamentului o lege privind organizațiile de credite nebancare. Această lege va reglementa, în special, condițiile de acces la activitatea de creditare nebancară, determinarea cerințelor legale pentru instituirea instituțiilor de credit nebancare, va asigura protecția drepturilor și a intereselor legitime ale părților interesate (cum ar fi creditorii, clienții și acționari) și va îmbunătăți accesul la resurse financiare nebancare atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI SPĂLĂRII BANILOR

Acțiunea 22 Progrese substanțiale vor fi realizate cu punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute pentru anul 2017, astfel cum se prevede în Planul de acțiune care însoțește Strategia Națională de Integritate și Anticorupție (NIAS) pentru perioada 2017-2020, adoptat de Parlament în martie 2017. Progresul va fi măsurat, printre altele, de primul raport anual privind punerea în aplicare a strategiei, care urmează să fie aprobat de către Parlament.
Acțiunea 23 Pentru a se recupera în Moldova activele de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială transferate în mod fraudulos în afara țării, vor fi realizate progrese substanțiale în implementarea de către autorități a strategiei de recuperare a activelor fraudate. Această strategie va lua în considerare, de asemenea, constatările firmei de consultanță Kroll. În acest sens, autoritățile vor pregăti și vor transmite Parlamentului un raport privind progresele înregistrate.

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

Acțiunea 24 Pentru a proteja gospodăriile cele mai vulnerabile de ajustarea tarifelor la energie, Guvernul va consolida și va îmbunătăți direcționarea programelor de asistență socială, în special a indemnizației pentru încălzirea locuinței și Ajutor social și, inclusiv prin revizuirea setului de criterii proxy pe carese bazează eligibilitatea pentru aceste programe. Resurse adecvate vor fi alocate în bugetul de stat pentru anul 2018 pentru aceste 2 programe.
Acțiunea 25 Progrese substanțiale vor fi realizate prin punerea în aplicare a planului de acțiune, elaborat cu sprijinul Secretariatului Comunității Energiei și a partenerilor internaționali, pentru separarea juridică și funcțională a celor trei operatori de sistem din sectorul gazelor naturale, în confomitate cu termenii condițiile stipulate în Legea nr. 108 din 27 mai 2016 privind gazele naturale. Aceast lucru va atrage după sine realizarea unei separări legale și funcționale depline a Moldovatransgaz (MTG) și ChișinăuGaz (CG) de la Moldovagaz, precum o îmbunătățire a guvernanței corporative a MTG, CG și VestMoldTransgaz (VMTG), având în vedere derogările acordate de către Consiliul ministerial al comunității energetice pentru separare, până la 1 ianuarie 2020.

CLIMATUL DE AFACERI ȘI IMPLEMENTAREA DCFTA

Acțiunea 26 În conformitate cu angajamentele asumate prin Acordul de asociere și DCFTA, Guvernul va propune amendamente la Legea privind concurența cu scopul de a actualiza lista zonelor Consiliului Concurenței de intervenție în conformitate cu standardele internaționale, în special de include sectorul mass-media.
Acțiunea 27 În conformitate cu angajamentele din cadrul DCFTA, Parlamentul va adopta un nou Cod vamal în conformitate cu Codul Vamal al Uniunii Europene (Regulamentul (UE) nr. 952/2013).
Acțiunea 28 În vederea creșterii eficacității și independenței sistemului judiciar, Parlamentul va adopta legislația primară și secundară pentru consolidarea poziției Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în special prin limitarea calității de membru la un singur termen de 6 ani și obligarea Guvernul să consulte CSM la stabilirea bugetului sistemului judiciar. Parlamentul se va strădui să excludă procurorul general și președintele Curții Supreme din componența sa din oficiu și să adopte o legislație care să asigure absența lor de a vota asupra chestiunilor care ar pune în pericol principiul independenței sistemului judiciar.print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Reforme și politica economică   Corupția   Gestionarea banilor publici  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.
close