În trei ani încă un miliard de dolari se va adăuga la datoria externă

shadow
Miercuri, 22.11.2017 05:40   4437
Guvernul estimează că în următorii trei ani va continua să contracteze împrumuturi externe, astfel încât la finele anului 2020 datoria de stat externă va depăși 2,6 miliarde de dolari, cu circa un miliard mai mult decât se atesta la finele lunii septembrie 2017.

Potrivit proiectului Bugetului de stat pentru 2018, avizat de Partidul Democrat și aprobat în grabă de Guvern, pe 31 decembrie 2017 soldul datoriei de stat nu va depăși 57,36 miliarde lei, dintre care datoria de stat externă 58% și datoria de stat internă 42%, înregistrând o majorare cu 6,58 miliarde lei față de soldul de la 31 decembrie 2016, preponderent din contul majorării datoriei de stat externe.

Citiți și:

Guvernul planifică să obțină în 2017 o asistență externă de 10,77 miliarde lei

În consecință ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2017 va constitui circa 38,6%, sau cu 0,9 p.p. mai mult decât înregistrat la finele anului 2016.

În 2018-2020 datoria de stat va crește cu circa 19 miliarde de lei

Peste un an, adică pe 31 decembrie 2018, conform estimărilor Ministerului Finanțelor, soldul datoriei de stat va ajumge deja la 61,73 miliarde lei, dintre care 61,3% datorie de stat externă și 38,7% datorie de stat internă, înregistrînd o majorare cu 4,37 miliarde lei față de valoarea aprobată (precizată) pentru sfârșitul anului 2017.

Ponderea datoriei de stat în PIB la sfîrșitul anului 2018 se va încadra în valoarea de 38,6%, situându-se la același nivel aprobat (precizat) pentru finele anului 2017. Pentru anul 2019, se estimează că soldul datoriei de stat se va majora cu 11,1%, iar în 2020 acesta se va majora cu 11,6% și va constitui circa 76,48 miliarde lei, situîndu-se la nivelul de 40,2% pondere în PIB.

Datoria de stat externă se va majora cu încă un miliard de dolari

Pe parcursul anului 2018 se planfică valorificarea de împrumuturi de stat externe în sumă de 7,71 miliarde lei (echivalentul a 436,3 milioane dolari) și rambursate împrumuturi de stat externe în sumă de 2,31 miliarde lei (echivalentul a 130,7 milioane dolari).

Ca urmare, la situația din 31 decembrie 2018, conform estimărilor, soldul datoriei de stat externe nu va depăși 37.87 miliarde lei (echivalentul a 2,12 miliarde dolari), ceea ce reprezintă o majorare cu 4,57 miliarde lei (echivalentul a 325,6 milioane dolari) sau cu 13,7% față de plafonul aprobat (precizat) al datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2017.

Advertisement

În valori nominale, majorarea plafonului datoriei de stat externe se explică prin depășirea sumelor intrărilor externe preconizate pentru anul 2018 față de rambursările pentru același an.

Totodată, ca pondere în PIB, se estimează că soldul datoriei de stat externe va înregistra la finele anului 2018 o creștere cu 1,3 p.p. față de anul 2017 și nu va depăși valoarea de 23,7%. În următorii ani, soldul datoriei de stat externe va crește de la 44,49 miliarde lei (echivalentul a 2,43 miliarde dolari) la finele anului 2019 până la 49,33 miliarde lei (echivalentul a 2,62 miliarde dolari) la finele anului 2020.

Şi datoria de stat internă în loc să se reducă va crește

În anul 2018 autoritățile preconizează să nu mai facă emisiuni de Valori Mobiliare de Stat (VMS) pe piața primară și să răscumpăre VMS emise pentru executarea obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat în sumă de 210 milioane lei.

Astfel, la situația din 31 decembrie 2018, conform estimărilor, soldul datoriei de stat interne nu va depăși 23,86 miliarde lei, inclusiv:
- VMS emise pe piața primară – 8,71 miliarde lei (36,5%)
- VMS convertite – 2,06 miliarde lei (8,7%)
- VMS emise pentru executarea a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat – 13,08 miliarde lei (54,8%)

În anii 2019 și 2020, în scopul finanțării deficitului bugetului de stat se prevăd a fi direcționate venituri din emisiunea netă a VMS pe piața primară în sumă de 440 milioane lei și 3,32 miliarde lei, respectiv.

Totodată, se preconizează răscumpărarea VMS emise pentru executarea obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat în sumă de 230 milioane lei în anul 2019 și 240 milioane lei în anul 2020. Astfel, în perioada anilor 2019-2020 soldul datoriei de stat interne va crește de la 24,07 miliarde lei la finele anului 2019 până la 27,15 miliarde lei la finele anului 2020.

Rezultatele Guvernului Filip

Datele Ministerului Finanțelor arată că de la intrarea în funcție a Guvernului Filip, adică de la finele lunii ianuarie 2016 și până la finele lunii septembrie 2017, datoria de stat internă s-a majorat de circa trei ori, în special ca urmare a convertirii în datorie de stat a garanțiilor de 13,4 miliarde de lei acordate pentru salvarea celor trei bănci fraudate.

În aceeași perioadă datoria de stat externă s-a majorat cu peste 25%. Pentru comparație în cele 20 de luni de Guvern Leancă angajamentele externe de stat s-au majorat cu doar un procent, iar în cei 3,5 ani de Guverne conduse de Vlad Filat, datoria de stat externă s-a majorat cu o treime.

Dacă însă în țară intrau toate împrumuturile preconizate pentru anul 2017, estimate la circa jumătate de miliard de dolari, apoi datoria externă era și mai mare.

Aici merită de precizat că în perioada Guvernului Leancă s-au emis garanțiile de stat de miliarde lei pentru salvarea sistemului bancar, iar din vara anului 2015 a fost sistată asistența externă, respectiv Guvernul Filip "culege" roada ca urmarea a acelor decizii.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor costul deservirii datoriei externe este de trei ori și ceva mai mic decât al celei interne. Dar în următorii ani se va majora semnificativ.

Toate aceste estimări și evoluții denotă că autoritățile actuale continuă să conteze pe asistența externă ca factor decisiv pentru dezvoltarea țării.

Citiți și:

Cât cheltuie Guvernul pentru serviciul datoriei? Mai mult decât pentru reparația drumurilor

* * *
Acest articol a fost publicat cu susținerea fundației Național Endowment for Democracy în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității guvernării” și poate fi preluat pentru distribuire, publicare și citare fără careva limitări. Referința la sursă este obligatorie.    
 
This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory. 


Oportunitati