Economia României a înregistrat un salt spectaculos al PIB, plus 7% în nouă luni

shadow
Miercuri, 15.11.2017 12:37   4727
PIB-ul României a făcut un salt spectaculos în primele no­uă luni din an, de 7%, în vreme ce economia a crescut în trimestrul trei față de aceeași perioadă a 2016 cu 8,8%, lucru neanticipat nici în cele mai opti­miste previziuni, scrie cotidianul Ziarul Financiar de la București.

Un salt de peste 6% al economiei în acest an, cum pre­­co­­ni­zează guvernul României, nu mai este, prin urmare, o utopie, constată zf.ro.

Asta în timp ce în Republica Moldova cele mai optimiste așteptări sunt pentru o creștere de 3,5%, iar cele realiste de 2,5%.

Citiți și:

Prognoze pesimiste. PIB-ul va crește doar cu 2,4%, iar industria și agricultura vor stagna

Datele publicate de Institului Național de Statistică din România nu detaliază sursa creș­te­rii economice dar, pe partea de utilizare, consumul a ră­mas, cel mai probabil, vehiculul care trage după el eco­no­mia românească, în condițiile în care investițiiile statului sunt în cădere li­beră, iar comerțul exterior consemnează o dete­rio­rare puternică a deficitului comercial.

Advertisement

Pe partea de formare a PIB, este posibil ca agricultura să fi avut o contribuție relevantă în condițiile în care, din da­te­le lunare (industrie, construcții) nu era anticipată o creș­­tere de 8,8% în T3, an/an.

„Datele sunt peste aștep­tări, chiar pes­te așteptările guvernului. Este o situa­ție fa­vorabilă și da­torită ei la fina­lul anului, pe indicatorii sem­nificativi – deficit buge­tar, deficit extern, ca ponderi în PIB - lucrurile vor arăta bi­ne. Guvernul va putea arăta, la finalul anului, o poză onorabilă“, comentează econo­mis­tul Aurelian Dochia, citat de zf.ro.

Economistul Ionuț Dumitru remarcă și el creșterea eco­no­mică peste așteptări, dar subliniază și riscurile: „Este acum absolut evident că, după ce am avut anul tre­cut o închidere de GAP pe PIB, avem acum de-a face cu o supraîncălzire a economiei care era vizibilă deja încă de di­nainte de a avea datele la T3. De aceea nu m-aș exalta și aș privi cu rezervă datele din trimestrul al treilea.“

Pe de altă parte o creștere foarte mare a PIB în 2017 va pune probleme anul viitor, pentru că „baza“ va fi foarte mare.

Citiți și:

FMI constată riscuri majore de ordin politic și macrofinanciarOportunitati