O lege întârziată a intrat în vigoare

shadow
Sâmbătă, 21.10.2017 05:46   1205
Cu o întârziere de câteva luni noua lege cu privire la energetică a fost promulgată de șeful statului. Documentul va asigura implementarea în mod transparent a legislației comunitare ce reglementează sectoarele energeticii, inclusiv drepturile și obligațiile autorității de reglementare.

Conform legii, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va avea inclusiv dreptul să aplice sancțiuni financiare față de operatorii de pe piață. Noua redacție a documentului modifică și procedura de numire a directorilor Consiliului de administrație la ANRE, stabilind că aceștia vor fi desemnați în baza unui concurs organizat de Parlament pe principii profesionale și transparente.

Un alt principiu promovat în lege este aprobarea bugetului ANRE de către Consiliul de administrație al ANRE cu informarea ulterioară a Parlamentului și supunerea controlului de către Curtea de Conturi. Documentul a fost coordonat și expertizat de Comunitatea Energetică Europeană.

Citiți și:

Legile lui Candu, contra legilor lui Dodon 

Adoptarea documentului care pune bazele Implementării integrale a Pachetului Energetic III, a întârziat și a avut loc cu nivel redus de transparență și fără consultări publice participative, susține un grup de experți.

Advertisement

Potrivit declarației Grupurilor de consultări interne dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană dedicate comerțului și dezvoltării durabile, implementarea acestei legi necesită supraveghere atentă în baza unui plan de acțiuni, atât de către UE, Comunitatea Energetică, cât și de către societatea civilă.

"De asemenea, este necesar în mod urgent elaborarea unei foi de parcurs pentru realizarea în practică a principiului de separare a activităților (unbundling) în sectorul gazelor naturale, care este tergiversat deși termenul maxim de realizarea este anul 2019. Aceasta coincide cu anul dării în exploatare a gazoductului Ungheni-Chișinău și expirarea contractului de achiziție a gazelor naturale, reînnoit cu SA Gazprom la finele anului 2016", se arată în declarație.

Pentru asigurarea unor contracte și prețuri convenabile la importul de energie electrică este obligatorie perfecționarea mecanismului de achiziții în acest domeniu, iar mecanismul, inițiat în 2017, necesită îmbunătățiri tehnice și trebuie extins asupra contractelor negociate de către Energocom.

Totodată, participarea observatorilor europeni (Comunitatea Energetică, UE) trebuie să devină cu adevărat efectivă, iar implicarea Ministerului Economiei și Infrastructurii în desfășurarea tenderelor să fie limitată sau chiar exclusă definitiv, pentru a stimula o concurență mai mare a ofertelor de furnizare, mai susțin experții.Oportunitati