Ministerele vor rămâne fără întreprinderi în subordine. Acestea trec la Agenția Proprietății Publice

shadow
Joi, 12.10.2017 08:56   1661
Cabinetul de miniștri a aprobat decizia de a trece Agenția Proprietății Publice din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii în cea a Guvernului.

"În scopul raționalizării structurii administrației publice centrale, bazată pe prioritățile de dezvoltare social-economică și angajamentele asumate în demersul de integrare europeană a țării noastre", își argumentează decizia Guvernul.

Noul Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice (APP), stabilește misiunea, domeniile de activitate, funcțiile, drepturile, precum și organizarea activității APP. Astfel, Agenția este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate care îi sunt încredințate.

De asemenea, documentul prevede că ministerele, alte autorități administrative centrale din subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, în termen de cel mult șase luni de la data intrării în vigoare a hotărârii aprobate, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator Agenției Proprietății Publice.

Advertisement

Aceasta, la rândul său, în termen de o lună va rezilia contractele de concesiune a exercitării drepturilor de acționar și de administrare a proprietății publice în societățile comerciale încheiate cu ministerele și alte autorități administrative centrale.

În context, Premierul Pavel Filip a menționat că în așa mod ministerele se vor ocupa nemijlocit de elaborarea, promovarea și implementarea politicilor în domeniile de responsabilitate, iar Agenția Proprietăți Publice va gestiona activitatea întreprinderilor de stat.

E vorba de câteva zeci de întreprinderi strategice, ce ar urma în scurt timp să fie privatizate.

Citiți și:

O nouă formulă de privatizare - fără anunțarea prețului

Agenția va avea un director general și doi directori generali adjuncți, iar efectivul-limită al acesteia este de 52 de unități. Numirea în funcție, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu ale directorului general și ale directorilor generali adjuncți se face de către Guvern.

Totodată, Executivul va propune candidatura pentru numirea în funcția de conducător al întreprinderii de stat sau al societății comerciale cu capital public sau majoritar public, cu un efectiv de personal mai mare de 100 de unități de personal și o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minimum 20 milioane de lei, care va fi determinată în baza propunerilor unei comisii guvernamentale create în acest sens prin hotărâre de Guvern.

De notat că la Agenție de ani în șir există o fluctuație mare a șefilor și de jumătate de an nu are un director general. 

Totodată în anii următori instituția va avea sarcina de a duce la capăt marea privatizare.Oportunitati