Parlamentul, cel mai mare beneficiar ai rectificării bugetare

shadow
Luni, 09.10.2017 05:32   1290
Ministerul Finanțelor a pregătit a doua rectificare bugetară din acest an, ce include alocări financiare suplimentare, cu prioritate pentru Parlament, investiții, agricultură, politici și programe finanțate prin bugetele administrației publice locale.

Conform noilor estimări ale instituției, pentru anul 2017, veniturile și cheltuielile bugetului public național se majorează cu 1.263,4 milioane lei și 1.138,0 milioane lei, iar deficitul se reduce cu – 125,4 milioane lei. Ca pondere în PIB veniturile, cheltuielile și deficitul BPN vor constitui 35,6%, 38,4% și 2,8%, respectiv.  

"Drept temei pentru reestimarea veniturilor bugetului de stat au servit încasările la impozite și taxe înregistrate în 8 luni ale anului curent. Comparativ cu veniturile bugetului de stat (aprobat), estimările scontate pentru anul 2017 la acest capitol denotă o creștere de 541,7 milioane lei. Din acestea, încasările la impozite și taxe se majorează cu 2.149,6 milioane lei, la alte venituri - cu 245,7 milioane lei, iar la granturi se estimează diminuări de 1.853,6 milioane lei", susține Ministerul Finanțelor.

Parlamentul - 87,9 milioane suplimentar 

În același cheltuielile bugetului de stat se propun spre majorare cu 416,2 milioane lei sau cu 1,1% față de cele aprobate în buget, suma anuală precizată însumînd 37.796,9 milioane lei.

La unele capitole cheltuielile vor scade, iar la altele vor crește. De exemplu bugetul mai multor proiecte finanțate din surse externe se diminuează cu 546,8 milioane lei, sau cu 20%.

"Diminuarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din surse externe a permis majorarea îndeosebi a cheltuielilor capitale finanțate din surse proprii (inclusiv reparații capitale, finalizarea lucrărilor de construcții, procurare de echipament, dezvoltarea sistemelor informaționale), fără a majora soldul datoriei de stat", susține ministerul Finanțelor.

Printre cei mai mari beneficiari ai rectifăcării bugetare se numără Parlamemtul, instituție inclusă în categoria Serviciilor de stat cu destinație generală. Cheltuielile pentru grupa dată se prevăd cu o creștere de 368,5 milioane lei sau cu 6%, până la 6.475,7 milioane lei.

 

Acest articol este doar pentru abonați.

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

Teme: Legislația și reglementările   Construcții și imobiliare   Corupția   Gestionarea banilor publici  

Advertisement

Oportunitati