Locuințe subvenționate pentru angajații primăriei Chișinău – legal și echitabil?

shadow
Luni, 02.10.2017 18:48   2348
De mai bine de un an de zile, Primăria Chișinău și-a asumat promovarea unei inițiative ce reglementează un domeniu de interes sporit pentru societate – problema asigurării cu locuințe a unor anumite categorii de persoane.

Lipsa de claritate și caracterul manipulator al documentului indică spre un proiect defectuos și abuziv.

Autorul documentului, Direcția management financiar din cadrul primăriei Chișinău, promovează din vara anului 2016 un Proiect al Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Chișinău la construcția/procurarea de locuințe pentru unele categorii de cetățeni.

În septembrie 2017, Proiectul se află încă în faza de avizare și nu se cunosc opiniile experților în domeniu și al societății civile privind oportunitatea acestuia. 

O soluție pentru a menține specialiștii locali

Dumitru Budianschi, director de program în cadrul organizației Expert-Grup, a evidențiat că în context general, avem o problemă cu salarizarea și cu politica de remunerare a cadrelor din sectorul public. În țările dezvoltate, deși salariile funcționarilor publici nu sunt cele mai atractive, există un sistem de bonusare, complementar celui de salarizare. Sistemul respectiv soluționează problema angajării unor specialiști calificați. În cazul autorităților publice (locale) municipale de la noi, se încearcă a menține personalul și se apelează la subvenționarea ipotecii imobiliare, care nu este o soluție durabilă, pentru că angajații respective vor fi practici ”prinși” în sistem doar pe durata programului de subvenționare. 

Mai mult, spune expertul, apare întrebarea dacă aceste stimulente financiare trebuie să fie aplicate tuturor angajaților primăriei – întrucît formarea și menținerea unor cadre (un secretar, de exemplu) este mult mai facilă decît formarea și menținerea altora (mai calificate). Rezultă că abordarea respectivă nu este nici eficientă, nici justificată, întrucît funcționarul va avea mereu tendința de a apela de astfel de ”șiretlicuri de subvenționare” (pentru a suplimenta salariile) și să nu aibă o performanță în funcție de salarizare / bonusare, conchide expertul.

Formula de soluționare a problemei locative

În linii mari, Regulamentul prevede acordarea sprijinului financiar, din contul bugetului local al municipiului Chișinău, în scopul achitării parțiale a dobânzii bancare contractate de unele categorii de cetățeni pentru credite ipotecare pentru procurarea sau construcția spațiului locativ.

Dacă în textul variantei Regulamentului din vara lui 2016 aflăm că aceste facilități de finanțare trebuiau să se adreseze angajaților entităților economice/instituțiilor publice, cât și a celor din instituțiile bugetare din cadrul mun. Chișinău, în varianta revizuită însă Proiectul a devenim mai puțin ”modest”, stipulând că de acest drept urmează să beneficieze angajații din cadrul Preturilor de sector, Direcțiilor și Aparatului primăriei mun. Chișinău care au nevoie de îmbunătățirea condițiilor locative, la împlinirea unui stagiu de muncă de un an. 

Suprafața spațiului locativ ce urmează a fi construit sau achiziționat nu va depăși limitele de 70 metri pătrați, rata dobânzii bancare, preconizate spre rambursare de la bugetul local se va calcula ulterior, iar autoritățile ar urma să subvenționeze circa 70% din costul total al imobilului construit sau procurat.

Potențialii beneficiari ar urma să depună o cerere la Primărie, anexând la aceasta un set de acte confirmative, ca ulterior Direcția generală locativ-comunală și amenajare să examineze și să selecteze dosarele depuse. Direcția management financiar, la rândul ei, va recepționa dosarele analizate anterior și va asigura calcularea dobânzii aferente creditelor ipotecare.

Advertisement

Un început cu stângul

Noile redactări din 2017 (privind beneficiarii) în versiunea Proiectului de Regulament nu au fost expuse pe website-ul Primăriei capitalei, nici la rubrica de Consultări publice, nici la cea de Transparență decizională

Astfel că concluzia poate fi doar una – nu au mai avut loc consultări publice privind noua variantă a Regulamentului sau acestea au avut loc dar nu au fost făcute publice.

În Nota Informativă la proiect autorii invocă drept argumente care au stat la baza fundamentării Proiectului. Printre condiții este enumerat faptul că ”persoanele angajate în câmpul muncii în entitățile economice din municipiul Chișinău nu sunt capabile financiar să-și procure locuință la prețurile existente […]” făcându-se trimitere la faptul că este dreptul constituțional al acestora, dar și obligația autorității publice de a-i asigura pe aceștia cu spațiu locativ.

Mai mult, nu se cunoaște (și nu se regăsește nicăieri în Proiect) numărul potențialilor beneficiari, argumentarea economico-financiară a Proiectului, oportunitatea lui reală, precum și impactul așteptat. În aceeași ordine de idei, Proiectul stabilește limita de 70 metri pătrați a suprafeței imobilului care poate fi subvenționate din bugetul local însă nu este stabilită și un prag al prețului ce urmează a fi indicată pentru un metru pătrat. Or valoarea de piață a unor imobile cu suprafețe identice poate fi extrem de diferită în dependență de locație, companie imobiliară, condiții propuse și infrastructura asigurată.

Cine și ce hotărăște

Din dosarul prezentat de către solicitant pentru a-și îmbunătăți condițiile locative face parte și Certificatul de la Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale a Primăriei municipiului Chișinău privind existența sau lipsa de bunuri imobile. Acest document a atras atenția din mai multe considerente. 

Mai întâi, acest document stabilește existența/lipsa imobilelor în raza mun. Chișinău și nicidecum în afara acestuia. În plus, el face referire la ”bunurile imobile” care pot fi nu doar apartamente, ci și terenuri sau construcții industriale (după cum prevede Legea cadastrului bunurilor imobile). 

Lipsa proprietății la momentul prezentării cererii de solicitare a ajutorului financiar nu poate fi justificată întrucât este necesar ca Regulamentul să prevadă un termen de nedeținere în proprietate a unui imobil anterior depunerii cererii la Primăria Chișinău și aici ar fi cazul apelării la datele deținute de către Î.S ”Cadastru”, nu doar la Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale. Riscul înstrăinării fictive a unui teren cu scopul de a reflecta lipsa de proprietate asupra acestuia la momentul depunerii cererii pentru subvenționare este unul foarte probabil.

După cum constată și raportul de expertiză anticorupție al CNA, la o analiză mai detaliată a Regulamentului, se observă că atribuțiile Direcției generale locativ-comunale (capitolul IV) sunt difuze pe de o parte și foarte largi, pe de altă parte. În procesul de selectare și examinare a dosarelor se face referință doar la punctele din Regulament care definesc potențialii beneficiari și condițiile de prioritate. Alte criterii argumentate nu sunt stipulate, lăsându-se astfel la discreția Direcției procesul de selectare a dosarelor.

Și activitatea Direcției management financiar este una ”stranie”. Aceasta urmează ”să asigure calcularea dobânzii aferente creditelor ipotecare”, or dobânda bancară aferentă creditelor ipotecare se stabilește doar de către instituția financiară (bancă ori entitate de micro-finanțare) implicată în creditarea imobiliară. Mai mult, lipsește termenul stabilit pentru prezentarea spre examinare Consiliului municipal a proiectelor de decizii cu privire la acordarea sprijinului financiar, cât și termenul de informare a beneficiarilor privind deciziile respective.

Proiectul în imagini

În cadrul perioadei de elaborare, consultare și avizare, Proiectul ar fi trebuit să primească un caracter mai clar și prevederi bine argumentate. Constatăm că acest lucru nu s-a întâmplat, deși Proiectul este unul de interes sporit pentru societate. Detaliile însă sunt cele care trădează ”calitatea” viitorului Regulament. În infografic de mai jos sunt ilustrate o serie de prevederi ale Proiectului care nu fac altceva decât să complice înțelegerea acestuia. Şi aplicarea Regulamentului va fi la fel de anevoioasă și inechitabilă.

Principalii beneficiari - judecătorii, procurorii și polițiștii

Primăria Chișinău a avut experiențe (neplăcute) de rezonanță pe tema alocărilor de imobile. Fie că e vorba de alocarea forțată, în baza unor hotărâri de judecată, a unor imobile pentru angajații din justiție (procurori, judecători), fie că e vorba de ”faimosul” program Prima Casă. Elocvent este cazul din 2014, când zeci de procurori, judecători și polițiști au intrat în posesia unor apartamente noi din capitală. În acest caz nu a fost tocmai vina municipalității, ci a legiuitorilor care au adoptat legislația care favorizează anumite categorii de angajați și le permite să obțină spațiu locativ gratuit și în mod prioritar. E vorba în special de procurori, judecători sau polițiști.

Continuă investigațiile și privind alocarea de către Primăria Chișinău a unui teren pe care s-au construit apartamente pentru judecători. Și programul Prima Casă, lansat în 2010 și inspirat din experiența altor state unde acesta a avut un real succes, avea un scop nobil - de a oferi persoanelor cu venit mediu posibilitatea achiziționării unui spațiu locative la un preț redus. 

În cadrul acestui Program, inițiat în 2010 de Primăria municipiului Chișinău au fost construite patru blocuri locative, care nu a fost finalizate nici astăzi. Totodată au fost acordate și circa 250 credite imobiliare de către băncile comerciale. În iulie 2012, BCR (una din cele 2 bănci participante) și-a sistat activitatea în cadrul Programului.

În aceste condiții și avînd la bază un Proiect de Regulament defectuos, nu este clar cum Primăria capitalei va contribui legal și echitabil la îmbunătățirea condițiilor locative ale locuitorilor municipiului, mai ales că este vorba de angajații Primăriei și a Preturilor. Dacă va deveni acest Proiectul o ”istorie de succes” rămâne de văzut.Oportunitati