Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
 • Pe 22 august la Curtea de Apel Chișinău are loc o ședință de judecată pe cauza civilă Aroma SA și Euro Alco SRL.
 • Pe 23 august Curtea Supremă de Justiție examinează un litigiu civil intre StarNet Soluţii SRL și ANRCETI.
 • Pe 24 august la Curtea de Apel Chișinău este preconizată o ședință de judecată pe cauza penală intentată lui Veaceslav Platon.
 • Pe 30 august Curtea Supremă de Justiție examinează un litigiu civil intre Retelele Electrice de Distributie Nord Bălti și Inspectia Financiară a Ministerului Finanțelor.
 • Pe 6 septembrie la Curtea de Apel Chișinău se judecă cauza civilă între Antarius Com SRL și Calea Ferata din Moldova.
 • Pe 6 septembrie Curtea de Apel Chișinău examinează un litigiu civil intre Asociația Drepturi de Autor și Conexe și Metro Cash and Carry Moldova SRL.
 • Pe 6 septembrie la Curtea Supremă de Justiție se judecă cauza civilă între Partidul Naţional Liberal, Partidul Popular, Partidul Liberal Reformator și Comisia Electorală Centrală.
 • Pe 6 septembrie la Curtea Supremă de Justiție este examinat dosarul civil ANRCETI vs Casa Naţională de Asigurări Sociale.
 • Pe 6 septembrie la Curtea Supremă de Justiție este examinat dosarul civil Procurorul General vs ÎS Moldtranselectrica.
 • Pe 7 septembrie expiră termenul ofertei de vânzare a peste 3.860.000 de acțiuni emise de compania Asito S.A., la preț de 14,79 lei bucata.
 • Pe 13 septembrie la Curtea de Apel Chișinău este examinat dosarul civil Casa de Odihnă Nistru SRL vs Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Rețelele Nistrului SRL.
 • Pe 13 septembrie la Curtea de Apel Chișinău are loc o ședință de judecată pe cauza Victoriabank vs Fabrica de Conserve din Călărași.
 • Pe 13 septembrie Curtea Supremă de Justiție examinează un litigiu civil intre Basvinex SA și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervrenient Buket Moldavii SA.
 • Pe 15 septembrie Curtea de Apel Chișinău examinează cauza penală împotriva businessmanului Viorel Țopa - spălare de bani.
 • Pe 13-16 septembrie la Moldexpo are loc expoziţia internaţională de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie MoldMedizin & MoldDent.
 • Pe 21-24 septembrie Moldexpo găzduiește expoziţia internaţională de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii ”Construct & Interior Expo”.
 • Pe 21-24 septembrie Moldexpo găzduiește expoziţia internaţională de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate ”Security”.
 • Moldexpo
  În perioada 21-24 septembrie are loc târgul specializat de servicii imobiliare, impotecă și construcția de locuințe ”Imobil Moldova”.
 • La Moldexpo are loc târgul ofertelor turistice pentru odihna de iarnă ”Winter Travel Fair”, în perioada 29 septembrie - 1 octombrie.
 • În perioada 29 septembrie - 1 octombrie la Moldexxpo se desfășoară Festivalul Vinurilor Tinere ”Tulburel”.
 • Radisson Blu Leogrand Hotel
  Are loc forumul de afaceri Moldova Business Week 2017, în perioada 3-6 octombrie.
 • Moldexpo
  Expoziția internaţională de mobilă, utilaje, scule, materiale şi accesorii pentru fabricarea mobilei ”Expo Mobilă” are loc pe 5-8 octombrie.
 • Washington, SUA
  Pe 14 octombrie are loc reuniunea Consiliului de Guvernare a Fondului Monetar Internațional, la care participă și o delegație a Republicii Moldova.
 • Pe 11-14 octombrie la Chișinău are loc expoziția dedicată mobilei și designului de interior ”Das Interior Show”.
 • Washington, SUA
  În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
 • Pe 18-21 octombrie la Chișinău are loc expoziția de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri ”Farmer”.
 • Moldexpo găzduiește pe 18-21 octombrie expoziția de maşini, echipamente şi tehnologii pentru sectorul agroindustrial ”Moldagroteh”.
 • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
 • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.
 • Moldexpo
  Pe 29 martie - 1 aprilie are loc expoziția specializată de turism, agrement şi hoteluri ”Tourism. Leizure. Hotels”.

Новый закон о лекарствах может способствовать импорту контрафактных и некачественных препаратов

1
 • Foto: caemstoredesign.com
Sâmbătă, 12.08.2017 06:31   584
Ряд положений проекта закона о лекарствах, продвигаемого Министерством здравоохранения, могут привести к наводнению Молдовы фармацевтическими препаратами сомнительного качества.

Это перевод с румынского. Оригинал статьи ЗДЕСЬ.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой предполагает значительные усилия со стороны молдавских властей, направленные на приведение национального законодательства в соответствие с европейскими нормами в различных сферах деятельности. Последние события, однако, показывают существенные пробелы в надлежащем транспонировании европейских директив – поверхностный подход, неверное толкование норм или отсутствие их адаптации к местным особенностям. Все эти недостатки часто встречаются при продвижении различных проектов.

Грандиозные цели 

Это касается и законопроекта о лекарствах, продвигаемого Министерством здравоохранения в рамках Национального плана действий по реализации Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз, целью которого является приведение местного законодательства в соответствие с Директивой 2001/83/ЕС от 6 ноября 2001 г. Эта Директива устанавливает свод законов Сообщества в отношении лекарственных средств для человека.

В пояснительной записке к проекту авторы утверждают, что «основные стратегические задачи предложений Закона о лекарствах в целом соответствуют целям и задачам фармацевтического законодательства Республики Молдова», и целью их является «обеспечение надлежащего функционирования внутреннего рынка лекарственных средств для человека и лучшая защита здоровья граждан Республики Молдова».

Среди многочисленных нововведений этой инициативы особого внимания заслуживает создание впервые в Молдове механизма «параллельного импорта». В своем нынешнем виде механизм параллельного импорта влечет за собой серьезные риски, как с точки зрения проникновения на рынок контрафактных и некачественных лекарственных средств, так и с точки зрения соблюдения свободной и честной конкуренции.

Что собой представляет параллельный импорт?

Согласно словарю терминов, используемых в конкурентной политике ЕС, параллельный импорт представляет собой торговлю товарами, осуществляемую вне официальной системы дистрибуции, созданной определенной компанией. Параллельные трейдеры закупают продукцию в странах с более низкими ценами и перепродают ее в странах, где эти цены выше.  

Концепция параллельного импорта относится к трансграничной продаже медикаментов независимыми торговцами вне системы дистрибуции производителя, без его согласия.

Согласно предлагаемым сегодня Минздравом новым положениям закона, параллельный импорт лекарственных средств в Республике Молдова основывается на авторизации на параллельный импорт, выдаваемой Агентством по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM). А авторизация на параллельный импорт лекарственного средства выдается на основании заявления, поданного дистрибьютором медицинских препаратов, который не находится в деловых отношениях с владельцем авторизации на размещение на рынке лекарственного средства, разрешенного в Республике Молдова.

AMDM выдает разрешение на параллельный импорт одного лекарственного средства в течение 60 дней с момента получения полного заявления. Для того чтобы заявление на параллельный импорт было удовлетворено, медицинский препарат, для которого запрашивается разрешение на параллельный импорт, и препарат, являющийся предметом разрешения на размещение на рынке Республики Молдова, должны:

иметь такое же действующее вещество и такой же терапевтический эффект;

иметь того же производителя или изготавливаться по той же формуле;

быть достаточно похожими, например, существующие различия не влияют на качество, безопасность и/или эффективность или не оказывают негативного влияния на здоровье населения.

В обосновании к проекту в качестве единственного аргумента в поддержку введения параллельного импорта значится, что «этот вид импорта может обеспечить альтернативные пути для снабжения фармацевтического рынка качественными и эффективными лекарственными средствами по доступной цене». 

Риск мошенничества и подделок

Однако помимо потенциальной выгоды, параллельный импорт представляет собой процесс неоднозначный, и то, как он представлен в законопроекте, оставляет поле для различных толкований и рисков коррупции и нарушения конкуренции.

Американская торговая палата в Молдове (AmCham), например, в Таблице разногласий к проекту утверждает, что ввоз лекарственных средств через альтернативные каналы дистрибуции будет способствовать увеличению возможностей для мошенничества и проникновения на рынок контрафактной продукции, поскольку усложняет структуру дистрибьютерских сетей, упраздняет контроль производителя над логистической цепочкой снабжения и затрудняет прослеживаемость продукта от производителя до потребителя.

Взаимосвязь между поощрением параллельного импорта и облегчением доступа на рынок фальсифицированных лекарственных средств признали и другие организации. Ассоциация фармацевтов при факультете фармакологии Медицинского университета им. Николае Тестемицану, констатировала, что параллельный импорт лекарств оценивается многими международными организациями, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, как серьезный риск проникновения на фармацевтический рынок фальсифицированных или не соответствующих стандартам лекарственных средств, в связи с чем предлагается исключить возможность параллельного импорта медикаментов.

Значительные административные расходы

В то же время, проверка властями каждой партии лекарственных препаратов, ввозимых посредством параллельного импорта, для выявления возможных подделок или не соответствующих стандартам качества лекарств, предполагает значительные административные расходы и усовершенствование существующих систем надзора и контроля. 

В связи с этим AmCham предлагает ввести в определение параллельного импорта дополнительное указание, что он может осуществляться только из стран ЕС, «в которых существует действующая авторизация на размещение на рынке, в случае если ввоз данного медикамента на рынок Республики Молдова был приостановлен владельцем авторизации на размещение на рынке или если последний выражает свое письменное согласие».

В поддержку своего предложения представители AmCham отмечают, что в Евросоюзе термин параллельного импорта лекарственных средств относится лишь к торговле внутри Сообщества и допускается «только для лекарственных средств, разрешенных для размещения на рынке в странах ЕС или ЕЭП (Европейского экономического пространства), использующих эффективные системы авторизации параллельного импорта и обеспечивающих последующий контроль за соблюдением Правил надлежащей дистрибьюторской практики».

Они также подчеркивают,  что по тем же соображениям обеспечения качества аналогичные меры, ограничивающие параллельный импорт по географическому критерию, применяются и в некоторых странах, не входящих в ЕС, таких как Македония, разрешающая параллельный импорт только из стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Канады, Японии, Израиля и США, или Грузия, допускающая параллельный импорт только из ЕС, США, Канады и Японии.

Центр политики и исследований в здравоохранении (PAS) указал на ту же проблему, что и Американская торговая палата, отметив, что законопроект «поддерживает параллельный импорт из любой страны без указания требований относительно стран/зон с надежными системами авторизации и контроля лекарственных средств».

Недобросовестная конкуренция и неоднозначные формулировки

Однако помимо вышеупомянутых аспектов, в проекте содержится и другой фактор риска, связанный с параллельным импортом, и кроется он в поверхностных и неполных формулировках положений законопроекта. Например, условие, согласно которому компания, инициирующая процедуру получения разрешения на параллельный импорт, не должна находиться в деловых отношениях с владельцем авторизации на размещение на рынке авторизованного лекарственного средства, не имеет расшифровки синтагмы «деловые отношения», что, согласно Совету по конкуренции, «носит расплывчатый характер и может иметь субъективную интерпретацию».

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) в антикоррупционной экспертизе проекта отмечает, что эта неоднозначная формулировка допускает незаконные толкования, тем самым создаются благоприятные условия для того, чтобы «владелец авторизации на размещение лекарственного средства на рынке имел возможность в более короткие сроки осуществлять импорт медикаментов путем получения через посредника авторизации на параллельный импорт».

Это связано еще и с тем, что «срок в 60 дней является несоразмерным по сравнению со сроком в 210 рабочих дней для рассмотрения заявки на получение лицензии на продажу лекарственных препаратов на рынке». В подобных обстоятельствах «норма поощряет экономических агентов не соблюдать общие правовые рамки импорта медикаментов, а совершать злоупотребления, посредством процедуры параллельного импорта, для ввоза лекарственных препаратов в упрощенном режиме».

В то же время, из-за «отсутствия полного комплекта документов, которые представляются при подаче заявления на получение авторизации на продажу лекарственных средств», этот облегченный режим может привести к искажению свободной и честной конкуренции на рынке лекарств, подчеркивает НЦБК. 

Минздрав и «MoldFarm» – потенциальный конфликт интересов?

Эксперты НЦБК также считают, что данный законопроект «дискреционным и необоснованным образом предоставляет Министерству здравоохранения право утверждать  указом условия для получения, изменения или продления авторизации на параллельный импорт, а также причины отзыва авторизации. Норма устанавливает чрезмерные регулирующие полномочия Министерства здравоохранения, наделяющие правом допускать отступления и незаконные толкования путем разработки и утверждения удобных норм, в зависимости от существующих интересов».

В связи с этим нельзя пренебречь и тем фактом, что в конце прошлого года по предложению Министерства здравоохранения была создана государственная компания «MoldFarm», одним из видов деятельности которой значится, в том числе, и импорт лекарственных средств. В соответствии с Постановлением Правительства, именно Министерство здравоохранения ответственно за исполнение права акционера и управление государственной собственностью на этом предприятии, что может привести к преференциальному положению данной компании, благодаря параллельному импорту.

В заключение хотелось бы привести выводы антикоррупционной экспертизы НЦБК, согласно которым «продвижение института параллельного импорта нанесет вред общественным интересам за счет создания ускоренной и более легкой процедуры рассмотрения заявлений с риском снижения качества импортируемых лекарственных средств, с риском ввоза препаратов, вызывающих подозрения в подделке, с риском обхода национальной правовой базы, разрешающей маркетинг лекарственных средств, а также с риском поощрения параллельного импорта лекарственных средств».

В связи с этим, положения законопроекта, касающиеся параллельного импорта, должны быть либо исключены, как это предлагают и другие заинтересованные стороны, либо серьезно обоснованы и значительно усовершенствованы для минимизации вышеперечисленных многочисленных рисков.

* * *

Данный материал подготовлен в рамках Проекта «Борьба с экономическим манипулированием посредством масс-медиа», реализуемого Общественной ассоциацией Центр европейских инициатив «EuroPass». Разрешается полное или частичное перепечатывание и распространение данного материала с сайта www.europasscenter.wordpress.com, что является бесплатным и не требует согласия Центра «EuroPass».


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Legislația și reglementările   Protecția consumatorilor   Achiziții publice și licitații   Gestionarea banilor publici  
Urmariti-ne pe retelele sociale
la nunta

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.