O nouă surpriză fiscală: Cota zero la TVA ar putea fi anulată

shadow
Vineri, 07.07.2017 09:15   3538
Proiectul Politicii fiscale și vamale pentru 2018 elaborat de Ministerul Finanțelor prevede armonizarea legislației fiscale în partea ce ține de TVA și accize la directivele Europene, în conformitate cu calendarul stabilit (redefinirea noțiunilor, locul prestării serviciilor, etc.)

Astfel Ministerul Finanțelor propune ca până pe 1 septembrie 2017 să fie revizuite și examinate normele ce țin de obiectul și sfera de aplicare a TVA, operațiunile care cad sub incidența TVA (baza impozabilă), faptul generator și exigibilitatea TVA, revizuirea și introducerea noțiunilor noi (deducerea TVA, scutire de TVA cu drept de deducere etc.).

Totodată până pe 1 septembrie 2019 urmează a fi analizate scutirile de TVA aferente importului/livrărilor de mărfuri și servicii. 

Rata zero TVA contravine directivelor UE

Ministerul Finanțelor susține că în cadrul examinării prevederilor legislației fiscale și a Directivelor UE, în ceea ce privește TVA, deja s-a constatat că în Moldova:

a) cota standard (20%) se află în limitele admise de Directiva 2006/112/CE;
b) existența ratei zero este împotriva acestei directive, fiind necesar a fi luate măsuri în anumite domenii pentru armonizare;
c) scutirile de TVA depășesc nivelul permis;
d) pragul minim pentru ca o entitate să devină plătitoare de TVA urmează a fi examinată în contextul majorării acesteia;
e) inexistența unor cerințe administrative privind sistemul fiscal al TVA.

În aceste condiții deja în acest an urmează a fi examinate și adoptate modificări în Codul Fiscal Titlul III privind taxa pe valoarea adăugată.

De restituirea TVA vor beneficia și producătorii de lapte

Astfel se propune acordarea dreptului de restituire a TVA pentru întreprinderile ce produc lapte nesupus unui tratament termic corespunzător și destinat consumului direct sau prelucrării ulterioare. Prin modificările respective producătorii autohtoni de lapte vor fi tratați în mod egal cu procesatorii de lapte.

Totodată, se propune ca restituirea TVA aferente producției de pâine și produse de panificație și lapte și produse lactate să se efectueze în limita de 12% din valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă.

Advertisement

"Modificarea respectivă este condiționată de raționamentul economic prin care agentul economic care achită 8% la bugetul de stat pentru valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor de pîine și produse de panificație și lapte și produse lactate, poate beneficia de restituirea TVA în limita diferenței dintre cota standard și cota redusă a TVA (20%-8%)", susțin autorii Politicii fiscale și vamale pentru 2018.

Se propune excluderea dreptului de trecere în cont a sumei TVA aferent cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării și legate de procurarea mijloacelor fixe cu destinație de producție în agricultură, de construcția și reconstrucția obiectelor cu destinație de producție în agricultură, de crearea și întreținerea plantațiilor tinere, de creșterea tineretului animal și întreținerea cirezilor.

Totodată în vederea excluderii interpretării duale, se propune reglementarea termenului de modificarea regimului fiscal, care presupune schimbarea printr-un act legislativ regimul de impozitare din scutit în impozabil sau invers, sau schimbarea destinației utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor impozabile sau scutite.

În scopul evitării situațiilor în care agenții economici sunt obligați să depună Declarații fiscale privind TVA corectate condiționate de deducerea sumei TVA aferentă facturii fiscale recepționate cu întîrziere, se propune acordarea dreptului agentului economic la deducerea sumei TVA în perioada fiscală în care a fost recepționtă efectiv factura fiscală, indiferent de perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală.

Scutire de TVA la serviciile de transport în portul Giurgiulești

În vederea îmbunătățirii climatului investițional și reducerii costurilor de transport aferent mărfurilor destinate exportului, se propune acordarea scutirii de TVA pentru serviciile de transport livrate în Portul Internațional Liber Giurgiulești și Aeroportul Internațional Liber Mărculești din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și a celor livrate de către rezidenții diferitor zone economice libere Portului Internațional Liber Giurgiulești, Aeroportului Internațional Liber Mărculești unul altuia.

În vederea armonizării la practicile internaționale se propune aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la aprovizionarea cu combustibil și mărfuri a navelor sub pavilion moldovenesc care sunt implicate în transport internațional. 

La aplicarea facilităților fiscale aferent proiectelor de asistență tehnică și investițională, se propune ca în cazul în care mărfurile, serviciile destinate realizării proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională sunt finanțate în mărime 60% din sursele donatorului, atunci scutirea de TVA cu drept de deducere, accize, taxă vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se aplică integral pentru toată valoarea investiției.

În cazul în care mărfurile, serviciile destinate realizării proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională sunt finanțate în mărime de mai puțin de 60% din sursele donatorului, atunci scutirea de TVA cu drept de deducere, accize, taxă vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se aplică proporțional contribuției donatorului.

De asemenea proiectul prevede aplicarea principiilor generale de înregistrare în calitate de plătitor al TVA în cazul prestării serviciile de către instituțiile medico-sanitare publice și private. 

Potrivit Ministerului Finanțelor documentul ar urma să fie aprobat de Guvern și Parlament până la finele acestui an.

Citiți și:

Cele mai importante modificări de taxe și impozite în anul 2017Oportunitati