Sindicatele se revoltă. Pentru a atrage investiții străine Guvernul taie din drepturile angajaților

shadow
Vineri, 07.07.2017 05:04   2106
Parlamentul a examinat și aprobat pe 6 iulie, în prima lectură, un șir de modificări și completări la Codul muncii al Republicii Moldova. Astfel, a fost micșorată durata șomajului tehnic de la 6 luni la 4 luni în decursul unui an calendaristic.

Totodată, în perioada șomajului tehnic, salariații vor beneficia de o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, față de 75% cât este în prezent.

Patroniii vor fi obligați să ofere salariaților cel puțin 14 zile de concediu pe an

Alte completări prevăd că suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă se face prin ordinul angajatorului, care se aduce la cunoștința salariatului, contra semnătură, cel târziu la data suspendării contractului individual de muncă sau a reluării activității de muncă.

În plus, salariații care s-au înmatriculat din proprie inițiativă în instituțiile de învățământ superior sau mediu de specialitate, la secțiile serale și fără frecvență și care învață cu succes li se pot acorda anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Totodată, angajatorii vor fi obligați să ofere salariaților în anul de muncă cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă urmând a-i fi acordată până la sfârșitul anului următor.

Potrivit noilor prevederi, în cazuri excepționale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcționări a unității, o parte din concediu, cu consimțământul scris al salariatului, poate fi amânată pe anul de muncă următor.

De asemenea, completările prevăd garanții în caz de reorganizare a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia, precum și prevederi care nu admit un tratament mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial față de salariații cu normă întreagă.

 

Acest articol este doar pentru abonați.

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

Teme: Legislația și reglementările   Piața muncii   Protecția consumatorilor  

Advertisement

Oportunitati