Cine nu va putea beneficia în acest an de subvenții agricole

shadow
Luni, 03.07.2017 04:56   1981
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a lansat campania de primire a cererilor de subvenționare pentru anul 2017. În acest an suma disponibilă pentru subvenționare este de 565 milioane de lei, cu peste 330 de milioane lei mai puțin decât s-a anunțat.

Procesul de recepționare a cererilor a întârziat din cauza aprobării tardive a Regulamentului de subvenționare. 

"Întârzierea cu aprobarea regulamentului a fost legată de intrarea în vigoare a Legii privind principiile de subvenționare, care stabilește politicile în domeniu pentru următoarea perioadă, ridicarea la nivel de lege a măsurilor de sprijin" a explicat Nicolae Ciubuc, directorul AIPA.

Totodată el a precizat că Fondul Național de dezvoltare agricolă și a mediului rural reprezintă cel mai consistent fond finanțat de stat, iar mărimea lui este de 900 milioane de lei, însă după achitarea datoriilor pentru anul precedent, finalizată în luna martie, suma disponibilă este de 565 milioane de lei.

Noi reguli la subvenționare

Potrivit unei note publicate de AIPA, pentru a beneficia de subvenții, producătorii agricoli trebuie să respecte o serie de noi reguli:
- Pentru investițiile ce depășesc 500.000 lei, producătorii agricoli trebuie să aibă la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea proiectului realizat, și să nu aibă restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național, la momentul depunerii cererii de subvenționare;
- Mărimea subvențiilor pentru toate categoriile de agricultori nu va depăși 50% din costul investițiilor, iar solicitantul va depune doar un singur dosar de subvenționare în cadrul unei măsuri de sprijin;
- Solicitanții de subvenții care au procurat combine/tractoare începând cu anul precedent celui de subvenționare vor beneficia de subvenție după capacitatea motorului (cai putere) raportată la suprafața terenului arabil deținut, iar pentru diverse mașini și utilaje agricole solicitantul trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol și tractor cu capacitatea energetică necesară pentru agregatarea acestuia;
- Prezentarea copiei de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli (24-40 ore);
- Copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contract încheiat;
- Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix;
- În cazul subMăsurii 1.6. ce vizează ”Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare”solicitantul va demonstra deținerea bazei de producție proprie, confirmate prin suprafețe de teren deținute/șeptel de animale, care ar asigura cel puțin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenționare.

Cine nu poate primi subvenții

Potrivit AIPA, nu sunt pasibili de subvenționare producătorii agricoli care în ultimii trei ani calendaristici, precedenți anului în care au depus cererea de subvenționare, au obținut subvenții din partea statului, cumulativ pe măsuri în mărime de nouă milioane lei lei.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

Teme: Legislația și reglementările   Agricultura și vinificația   Gestionarea banilor publici  

Advertisement

Oportunitati