Bani aruncați pe geam! Singurele statistici fiabile ale populației sunt ale Recensământului din 1989

shadow
Marţi, 06.06.2017 06:34   4510
În anul 2016, PIB nominal pe locuitor în dolari SUA ar trebui să fie cu 21,7% mai mare față de estimările curente ale Biroului Național de Statistică (BNS), susțin experții Băncii Mondiale.

Acesta este doar unul din mulțimea de indicatori ce ar trebui revizuiți ca urmare a publicării datelor ajustate ale recensământului din 2014. Cu toate acestea deocamdată lucrurile stau pe loc.

Ce caută în statistici 95.800 de copii, aflați peste hotare?

De exemplu pe 31 mai 2017, Biroul Național de Statistică a difuzat un comunicat despre situația copiilor din Moldova în care indica că la 1 ianuarie 2017 în țară erau 681.300 de copii cu vârsta până la 18 ani.

Datele recensamântului efectuat de BNS arată însă că în 2014 în Republica Moldova erau 585.449 de copii cu vârsta de 0-17 ani, adică apare o diferență de circa 96.000 de copii.

Ala Negruța, director general adjunct al BNS, explică aceste diferențe majore prin faptul că datele publicate de către BNS privind numărul copiilor de pâna la 18 ani "au la bază statistica curentă a populației, ce presupune calcularea populației stabile (persoane cu viză de resedință în Moldova)”. 

"Datele din cadrul RPL 2014 (585.500) includ doar persoane prezente în tară la momentul recenzării, ce se echivalează cu populația de facto. Astfel, diferența de 95.8 mii copii sunt de fapt copiii care se află în afara țării. Ambele cifre sunt corecte doar că reflecta diferite situații demografice", a declarat pentru Mold-Street oficialitatea.

Numărul locuitorilor scade de 100 ori mai rapid decât arată datele oficiale

Potrivit datelor ajustate ale recensământului din 2014, populația Republicii Moldova constituia aproximativ trei milioane de oameni în 2014, înregistrând o scădere de circa 11,4% față de recensământul realizat în 2004 și de 18% față de recensământul realizat în 1989.

Totodată din numărul total al populației, aproximativ 210.000 nu sunt rezidenți. Aceste rezultate ar trebui să ducă la o revizuire radicală a mai multor indicatori economici, dar și a unor politici ale statului, constată un grup de economiști de la Banca Mondială în studiul "Recensământul populației din 2014 și impactul asupra unor indicatori cheie".

Potrivit lor, rezultatele recensămintelor din 2014 și 2004, arată că populația Moldovei s-a redus în medie cu 1,2% anual în perioada 2004-2014, în timp ce potrivit datelor utilizate oficial de BNS, declinul anual constituie doar 0,01%.

Adică numărul real al locuitorilor scade de 100 ori mai rapid, decât ne arată statisticile oficiale.

"Presupunând continuarea dinamicii populației din recensăminte, în perioada 2014-16, populația Moldovei ar trebui să fie 2,921 mlioane în 2016, față de 3,55 mlioane (diferență de 21,5%) – numărul oficial folosit de BNS.  …influențând indicatorii pe cap de locuitor și poziția Moldovei în clasamentele globale", se arată în studiu.

PIB mai mare cu 21,7%

Conform noilor date cu privire la populație din recensăminte, nivelurile absolute și creșterea indicatorilor statistici pe locuitor sunt mai mari decât se credea.

Advertisement

Experții Băncii Mondiale susțin că utilizând datele recensământului, comparate cu datele folosite în prezent de BNS, se obțin următoarele rezultate pentru patru indicatori selectați:

  1. În 2016, PIB nominal pe locuitor în dolari ar trebui să fie cu 21,7% mai mare față de estimările curente ale BNS: 2.311 de dolari conform datelor recensământului față de 1.900 dolari conform datelor actuale.

  2. În 2015, venitul național brut (VNB) pe locuitor calculat prin metoda Atlas (o metodă specială de calcul) ar trebui să fie cu 20% mai mare decât sugerează datele actuale: 2.690 dolari conform populației din recensământ față de 2.240 dolari conform datelor actuale.

  3. În perioada 2004-2014, conform datelor recensământului, creșterea medie reală a consumului gospodăriilor pe locuitor constituia 6,6%, ce reprezintă o diferență cu 1,2% mai mare decât estimările bazate pe datele actuale.

  4. În perioada 2004-2014, conform datelor recensământului, creșterea medie reală a PIB pe locuitor era cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât sugerează datele actuale ale BNS: 5,9% față de 4,8%. 

Un alt rezultat al aplicării datelor recensământului populației este îmbunătățirea considerabilă a poziției Moldovei în clasamentele internaționale.

Conform datelor pentru perioada 2004-2014, creșterea reală a PIB pe locuitor în Moldova se situează cu mult peste media regiunii Europa și Asia Centrală (ECA) și peste nivelul țărilor cu venituri medii-mari.

Totuși în pofida avansării substanțiale în clasamente, performanța Moldovei în valori absolute pe locuitor se mentine la limitele inferioare.

Singurele statistici fiabile ale populației sunt ale recensământului din 1989

Economiștii de la Banca Mondială consideră că statisticile naționale trebuie să fie uniformizate pentru a reflecta realitățile noi din țară.

Ei spun că BNS nu dispune în prezent de metodologii și capacități adecvate pentru colectarea datelor cu privire la migrație și întâmpină dificultăți la colectarea statisticilor vitale. Respectiv rezultatele recensămintelor din 2004 și 2014 nu au fost reflectate în statisticile curente.

"În consecință, unicele statistici fiabile ale populației sunt rezultatlele recensământului din 1989. Între timp, noile date cu privire la populație ar putea avea implicații asupra multor aspecte ale vieții economice și sociale, dincolo de indicatorii macroeconomici pe cap de locuitor discutați anterior și, prin urmare, asupra deciziilor aferente politicilor economice", se arată în studiu.

Finanțarea pentru sănătate și educație se poate reduce

De exemplu, acestea ar putea afecta sectoarele sănătății și educației. Or finanțarea acestor sectoare depinde de numărul de pacienți sau elevi. La fel de aceste date ar urma să țină cont și la deciziile de politici fiscale.

Mai mult! Discrepanțele se amplifică în timp, astfel îmbunătățirea preciziei și fiabilitatății datelor statistice devine critică în procesul decizional.

De notat că autoritățile se arată pregătite să lucreze împreună cu Banca Mondială și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în direcția îmbunătățirii calității statisticilor cu privire la populație prin integrarea ultimelor date ale recensământului în statisticile utilizate oficial. Când va începe munca în această direcție nu este clar.

Datele incorecte se pot transpune și în politici incorecte

Economistul Stanislav Madan, șeful Departamentului studii de piață și cercetări de la Business Intelligent Services susține că numărul populației și indicatorii derivați per capita servesc drept bază pentru numeroase politici publice și din păcate datele incorecte se pot transpune și în politici incorecte, pentru că de cele mai multe ori eșuarea planificării duce la planificarea eșecului.

"Faptul că BNS operează și la moment cu seriile de date pentru populație încă de la Recensământul din 1989 distorsionează realitatea socio-economică. De exemplu, datele eronate privind distribuția populației în profil teritorial poate afecta alocarea echitabilă a resurselor în așa domenii precum sănătate, asistență socială sau educație, precum și promovarea unor politici de dezvoltare regională echilibrate", a declarat expertul.

Totodată el spune că "revizuirea unor indicatori în contextul datelor Recensământului este de actualitate din două motive principale:

• pentru a estima mai realist impactul unor politici din trecut și a face concluzii mai relevante
• pentru efectuarea unor prognoze mai obiective în situații precum proiecțiile din Cadrul Bugetar pe Termen Mediu sau elaborarea unor politici sectoriale.

Însă o altă problemă în acest context este că în percepția publică datele Recensământului din 2014 se bucură de o credibilitate limitată, ceea ce face să perpetueze starea de incertitudine asupra unor întrebări fundamentale pentru statul Republica Moldova: cîți mai suntem și cîți mai contăm?", constată expertul.

Citiți și:

Banca Mondială avertizează: Reformele trebuie făcute acum, la anul poate fi târziu

* * *

Acest articol a fost publicat cu susținerea fundației Național Endowment for Democracy în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității guvernării” și poate fi preluat pentru distribuire, publicare și citare fără careva limitări. Referința la sursă este obligatorie. 

This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory.Oportunitati